ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [104] Sāvatthiyaṃ . tatra kho .pe. etadavoca rūpaṃ bhikkhave
yoniso  manasikarotha  rūpāniccatañca  yathābhūtaṃ  samanupassatha  .  rūpaṃ
bhikkhave  bhikkhu  yoniso  manasikaronto  rūpāniccatañca  yathābhūtaṃ
samanupassanto  rūpasmiṃ  nibbindati  nandikkhayā  rāgakkhayo  rāgakkhayā
nandikkhayo  nandirāgakkhayā  cittaṃ  vimuttaṃ  suvimuttanti  vuccati .
Vedanaṃ  bhikkhave  yoniso  manasikarotha  vedanāniccatañca  yathābhūtaṃ
samanupassatha  .  vedanaṃ  bhikkhave  bhikkhu  yoniso  manasikaronto
vedanāniccatañca   yathābhūtaṃ   samanupassanto  vedanāya  nibbindati
nandikkhayā  rāgakkhayo  rāgakkhayā  nandikkhayo  nandirāgakkhayā cittaṃ
vimuttaṃ suvimuttanti vuccati . saññaṃ bhikkhave. Saṅkhāre bhikkhave yoniso
manasikarotha  saṅkhārāniccatañca  yathābhūtaṃ  samanupassatha  .  saṅkhāre
Bhikkhave  bhikkhu  yoniso  manasikaronto  saṅkhārāniccatañca  yathābhūtaṃ
samanupassanto  saṅkhāresu  nibbindati  .  nandikkhayā  rāgakkhayo
rāgakkhayā  nandikkhayo  nandirāgakkhayā  cittaṃ  vimuttaṃ  suvimuttanti
vuccati  .  viññāṇaṃ  bhikkhave  yoniso manasikarotha viññāṇāniccatañca
yathābhūtaṃ  samanupassatha . viññāṇaṃ bhikkhave bhikkhu yoniso manasikaronto
viññāṇāniccatañca    yathābhūtaṃ    samanupassanto    viññāṇasmiṃ
nibbindati  .  nandikkhayā  rāgakkhayo  rāgakkhayā  nandikkhayo
nandirāgakkhayā cittaṃ vimuttaṃ suvimuttanti vuccatīti.
         Attadīpavaggo pañcamo.
           Tassuddānaṃ
     attadīpā paṭipadā      dve ca honti aniccatā
     samanupassanā khandhā     dve soṇā dve nandikkhayena cāti.
          Mūlapaṇṇāsakaṃ samattaṃ.
        Tassa mūlapaṇṇāsakavaggassuddānaṃ
     nakulapitā anicco ca     bhārena natumhākena ca
     attadīpena paṇṇāso   paṭhamo tena vuccatīti.
          -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 64-65. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=1281              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=1281              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=104&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=52              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=104              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com