ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [6]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  sakkesu  viharati
devadahaṃ nāma sakyānaṃ nigamo.
  Atha kho sambahulā pacchābhūmagāmikā bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .
Ekamantaṃ  nisinnā  kho  te  bhikkhū  bhagavantaṃ  etadavocuṃ icchāma
mayaṃ  bhante  pacchābhūmaṃ  janapadaṃ  gantuṃ  pacchābhūme  janapade nivāsaṃ
kappetunti  . apalokito pana vo bhikkhave sārīputtoti . na kho
no  bhante  apalokito  āyasmā  sārīputtoti apaloketha bhikkhave
sārīputtaṃ  .  sārīputto  bhikkhave  paṇḍito  bhikkhūnaṃ  anuggāhako
sabrahmacārīnanti. Evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ.
   [7]  Tena  kho  pana  samayena āyasmā sārīputto bhagavato
avidūre  aññatarasmiṃ  elagalāgumbe nisinno hoti . atha kho te
bhikkhū  bhagavato bhāsitaṃ abhinanditvā anumoditvā uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ
abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  yenāyasmā sārīputto tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  āyasmatā  sārīputtena  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ
Kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnā
kho  te  bhikkhū  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  etadavocuṃ  icchāma  mayaṃ
āvuso  sārīputta  pacchābhūmaṃ  janapadaṃ  gantuṃ  pacchābhūme  janapade
nivāsaṃ kappetunti 1-. Apalokito no satthāti.
   {7.1}  Santi hāvuso nānāverajjagataṃ bhikkhuṃ pañhaṃ pucchitāro
khattiyapaṇḍitāpi   brāhmaṇapaṇḍitāpi   gahapatipaṇḍitāpi  samaṇapaṇḍitāpi
paṇḍitā  hāvuso  manussā  vīmaṃsakā  kiṃvādāyasmantānaṃ  2- satthā
kimakkhāyīti  .  kacci  vo  āyasmantānaṃ dhammā sussutā suggahitā
sumanasikatā  sūpadhāritā  suppaṭividdhā  paññāya  yathā  byākaramānā
āyasmanto vuttavādino ceva bhagavato assatha na ca bhagavantaṃ abhūtena
abbhācikkheyyātha dhammassa cānudhammaṃ byākareyyātha na ca koci sahadhammiko
vādānupāto 3- gārayhaṃ ṭhānaṃ āgaccheyyāti . dūratopi kho mayaṃ
āvuso  āgaccheyyāma  āyasmato  sārīputtassa  santike  etassa
bhāsitassa   atthamaññātuṃ  sādhu  vatāyasmantaṃ  yeva  sārīputtaṃ
paṭibhātu etassa bhāsitassa atthoti.
   [8]  Tenahāvuso  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha bhāsissāmīti .
Evamāvusoti  kho  te bhikkhū āyasmato sārīputtassa paccassosuṃ .
Āyasmā  sārīputto  etadavoca  santi  hāvuso  nānāverajjagataṃ
bhikkhuṃ   pañhaṃ   pucchitāro   khattiyapaṇḍitāpi   brāhmaṇapaṇḍitāpi
gahapatipaṇḍitāpi   samaṇapaṇḍitāpi   paṇḍitā   hāvuso   manussā
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. itisaddo natthi . 2 Ma. kiṃvādi panāyasmantānaṃ . 3 Po. Ma. Yu.
@vādānuvādo.
Vīmaṃsakā  kiṃvādāyasmantānaṃ  satthā  kimakkhāyīti  .  evaṃ  puṭṭhā
tumhe  āvuso  evaṃ  byākareyyātha  chandarāgavinayakkhāyī kho no
āvuso satthāti.
   {8.1} Evaṃ byākatepi kho āvuso assu yeva uttariṃ pañhaṃ
pucchitāro   khattiyapaṇḍitāpi   brāhmaṇapaṇḍitāpi   gahapatipaṇḍitāpi
samaṇapaṇḍitāpi    paṇḍitā    hāvuso   manussā   vīmaṃsakā
kismiṃ  panāyasmantānaṃ  chandarāgavinayakkhāyī  satthāti  . evaṃ puṭṭhā
tumhe  āvuso  evaṃ  byākareyyātha  rūpe  kho  āvuso
chandarāgavinayakkhāyī  satthā  .  vedanāya  .  saññāya  .
Saṅkhāresu. Viññāṇe chandarāgavinayakkhāyī satthāti.
   {8.2} Evaṃ byākatepi kho āvuso assu yeva uttariṃ pañhaṃ
pucchitāro   khattiyapaṇḍitāpi   brāhmaṇapaṇḍitāpi   gahapatipaṇḍitāpi
samaṇapaṇḍitāpi  paṇḍitā  hāvuso  manussā vīmaṃsakā kiṃ panāyasmantānaṃ
ādīnavaṃ  disvā  rūpe  chandarāgavinayakkhāyī  satthā . vedanāya .
Saññāya  .  saṅkhāresu . viññāṇe chandarāgavinayakkhāyī satthāti .
Evaṃ puṭṭhā tumhe āvuso evaṃ byākareyyātha rūpe kho āvuso avītarāgassa 1-
avītachandassa  avītapemassa  avītapipāsassa  avītapariḷāhassa  avītataṇhassa
tassa  rūpassa  vipariṇāmaññathābhāvā  uppajjanti  sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā . vedanāya . saññāya . saṅkhāresu avītarāgassa
.pe.   avītataṇhassa   tesaṃ   saṅkhārānaṃ  vipariṇāmaññathābhāvā
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. avigatarāgassātyādi pāṭho dissati. sabbattha īdisameva.
Uppajjanti   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā   .   viññāṇe
avītarāgassa  avītachandassa  avītapemassa  avītapipāpassa  avītapariḷāhassa
avītataṇhassa    tassa    viññāṇassa    vipariṇāmaññathābhāvā
uppajjanti   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā   .   idaṃ   kho
no āvuso ādīnavaṃ disvā rūpe chandarāgavinayakkhāyī satthā 1- .
Vedanāya  . saññāya . saṅkhāresu . viññāṇe chandarāgavinayakkhāyī
satthāti.
   {8.3} Evaṃ byākatepi kho āvuso assu yeva uttariṃ pañhaṃ
pucchitāro   khattiyapaṇḍitāpi   brāhmaṇapaṇḍitāpi   gahapatipaṇḍitāpi
samaṇapaṇḍitāpi  paṇḍitā  hāvuso  manussā vīmaṃsakā kiṃ panāyasmantānaṃ
ānisaṃsaṃ  disvā  rūpe  chandarāgavinayakkhāyī  satthā . vedanāya .
Saññāya  .  saṅkhāresu . viññāṇe chandarāgavinayakkhāyī satthāti .
Evaṃ puṭṭhā tumhe āvuso evaṃ byākareyyātha rūpe kho āvuso vītarāgassa
vītachandassa  vītapemassa  vītapipāsassa  vītapariḷāhassa  vītataṇhassa tassa
rūpassa    vipariṇāmaññathābhāvā   nuppajjanti   sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā . vedanāya . saññāya . saṅkhāresu vītarāgassa
vītachandassa   vītapemassa  vītapipāsassa  vītapariḷāhassa  vītataṇhassa
tesaṃ    saṅkhārānaṃ    vipariṇāmaññathābhāvā    nuppajjanti
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā   .   viññāṇe   vītarāgassa
vītachandassa    vītapemassa    vītapipāsassa    vītapariḷāhassa
vītataṇhassa    tassa    viññāṇassa    vipariṇāmaññathābhāvā
@Footnote: 1 Po. Yu. satthāti.
Nuppajjanti  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā . idaṃ kho no āvuso
ānisaṃsaṃ  disvā  rūpe  chandarāgavinayakkhāyī  satthā . vedanāyaṃ .
Saññāya. Saṅkhāresu. Viññāṇe chandarāgavinayakkhāyī satthāti.
   [9] Akusale cāvuso dhamme upasampajja viharato diṭṭhe 1- ceva
dhamme  sukho  vihāro  abhavissa  avighāto  anupāyāso apariḷāho
kāyassa  ca  bhedā  paraṃ  maraṇā sugati pāṭikaṅkhā na yidaṃ bhagavā
akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānaṃ  vaṇṇeyya  .  yasmā ca kho āvuso
akusale  dhamme  upasampajja  viharato  diṭṭhe  ceva dhamme dukkho
vihāro  savighāto  saupāyāso  sapariḷāho  kāyassa  ca  bhedā
paraṃ  maraṇā  duggati  pāṭikaṅkhā  tasmā  bhagavā akusalānaṃ dhammānaṃ
pahānaṃ vaṇṇeti.
   [10]  Kusale cāvuso dhamme upasampajja viharato diṭṭhe ceva
dhamme  dukkho  vihāro  abhavissa  savighāto saupāyāso sapariḷāho
kāyassa  ca  bhedā  paraṃ maraṇā duggati pāṭikaṅkhā na yidaṃ bhagavā
kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadaṃ vaṇṇeyya . yasmā ca kho āvuso kusale
dhamme upasampajja viharato diṭṭhe ceva dhamme sukho vihāro avighāto
anupāyāso  apariḷāho  kāyassa  ca  bhedā  paraṃ  maraṇā  sugati
pāṭikaṅkhā tasmā bhagavā kusalānaṃ dhammānaṃ upasampadaṃ vaṇṇetīti.
  Idamavoca āyasmā sārīputto . attamanā te bhikkhū āyasmato
sārīputtassa bhāsitaṃ abhinandunti.
@Footnote: 1 Po. Yu. diṭṭheva.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 7-11. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=132              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=132              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=6&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=6              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6204              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6204              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com