ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [127]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  bārāṇasiyaṃ  viharati  isipatane
migadāye  . tatra kho bhagavā pañcavaggiye bhikkhū āmantesi .pe.
Etadavoca  rūpaṃ  bhikkhave  anattā  . rūpañca hidaṃ bhikkhave attā
abhavissa  na  yidaṃ  rūpaṃ  ābādhāya  saṃvatteyya  labbhetha ca rūpe
evaṃ me rūpaṃ hotu evaṃ me rūpaṃ mā ahosīti. Yasmā ca kho bhikkhave
rūpaṃ anattā tasmā rūpaṃ ābādhāya saṃvattati na ca labbhati rūpe evaṃ
me rūpaṃ hotu evaṃ me rūpaṃ mā ahosīti. Vedanā bhikkhave 2- anattā.
   {127.1}  Vedanā  ca  hidaṃ  bhikkhave  attā  abhavissa
na  yidaṃ  vedanā  ābādhāya  saṃvatteyya  labbhetha  ca vedanāya
evaṃ  me vedanā hotu evaṃ me vedanā mā ahosīti . Yasmā
ca  kho  bhikkhave  vedanā  anattā  tasmā  vedanā  ābādhāya
@Footnote: 1 Po. maggāmaggakovido .  2 Sī. Ma. bhikkhaveti pāṭho na dissati.
Saṃvattati  na  ca  labbhati  vedanāya  evaṃ  me  vedanā  hotu
evaṃ me vedanā mā ahosīti. Saññā bhikkhave anattā.
   {127.2} Saṅkhārā bhikkhave anattā . Saṅkhārā ca hidaṃ bhikkhave
attā abhavissaṃsu na yidaṃ saṅkhārā ābādhāya saṃvatteyyuṃ labbhetha ca
saṅkhāresu evaṃ me saṅkhārā hontu evaṃ me saṅkhārā mā ahesunti.
Yasmā ca kho bhikkhave saṅkhārā anattā tasmā saṅkhārā ābādhāya
saṃvattanti  na  ca  labbhati  saṅkhāresu  evaṃ me saṅkhārā hontu
evaṃ me saṅkhārā mā ahesunti.
   {127.3}  Viññāṇaṃ  bhikkhave  anattā  .  viññāṇañca  hidaṃ
bhikkhave  attā  abhavissa  na  yidaṃ  viññāṇaṃ ābādhāya saṃvatteyya
labbhetha  ca  viññāṇe evaṃ me viññāṇaṃ hotu evaṃ me viññāṇaṃ
mā  ahosīti  .  yasmā ca kho bhikkhave viññāṇaṃ anattā tasmā
viññāṇaṃ  ābādhāya  saṃvattati  na  ca  labbhati viññāṇe evaṃ me
viññāṇaṃ hotu evaṃ me viññāṇaṃ mā ahosīti.
   [128] Taṃ kiṃ maññatha bhikkhave rūpaṃ niccaṃ vā aniccaṃ vāti .
Aniccaṃ  bhante  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ  vā  taṃ sukhaṃ vāti .
Dukkhaṃ  bhante  .  yaṃ  panāniccaṃ  dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ kallaṃ nu taṃ
samanupassituṃ  etaṃ  mama  esohamasmi  eso  me attāti . no
hetaṃ  bhante . vedanā . saññā . saṅkhārā . viññāṇaṃ niccaṃ
vā  aniccaṃ  vāti  .  aniccaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā
Taṃ  sukhaṃ vāti . dukkhaṃ bhante . yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ
kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti.
No hetaṃ bhante.
   [129]  Tasmā tiha bhikkhave yaṅkiñci rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ
ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā
yaṃ dūre santike vā sabbaṃ rūpaṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti
evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  yā kāci vedanā
atītānāgatapaccuppannā .pe. yā dūre santike vā sabbā vedanā
netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ
sammappaññāya  daṭṭhabbaṃ  .  yā  kāci  saññā  .  ye  keci
saṅkhārā  atītānāgatapaccuppannā  .pe.  ye  dūre  santike vā
sabbe saṅkhārā netaṃ mama nesohamasmi na meso attāti evametaṃ
yathābhūtaṃ   sammappaññāya   daṭṭhabbaṃ   .   yaṅkiñci   viññāṇaṃ
atītānāgatapaccuppannaṃ  ajjhattaṃ  vā  bahiddhā  vā  oḷārikaṃ
vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā sabbaṃ viññāṇaṃ
netaṃ  mama  nesohamasmi  na  meso  attāti  evametaṃ  yathābhūtaṃ
sammappaññāya daṭṭhabbaṃ.
   [130]  Evaṃ  passaṃ  bhikkhave  sutavā  ariyasāvako  rūpasmiṃpi
nibbindati  vedanāyapi  nibbindati  saññāyapi  nibbindati  saṅkhāresupi
nibbindati    viññāṇasmiṃpi   nibbindati   nibbindaṃ   virajjati
Virāgā  vimuccati  . vimuttasmiṃ vimuttamiti 1- ñāṇaṃ hoti . khīṇā
jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ itthattāyāti pajānātīti.
  Idamavoca  bhagavā  .  attamanā  pañcavaggiyā  bhikkhū  bhagavato
bhāsitaṃ  abhinanduṃ  2-  .  imasmiñca pana veyyākaraṇasmiṃ bhaññamāne
pañcavaggiyānaṃ bhikkhūnaṃ anupādāya āsavehi cittāni vimucciṃsūti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 82-85. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=1648              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=1648              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=127&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=59              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=127              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6725              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6725              Contents of The Tipitaka Volume 17 https://84000.org/tipitaka/read/?index_17 https://84000.org/tipitaka/english/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]