ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [231]  Ekaṃ samayaṃ sambahulā therā bhikkhū bārāṇasiyaṃ viharanti
isipatane  migadāye  .  atha  kho  āyasmā  channo sāyaṇhasamayaṃ
paṭisallānā  vuṭṭhito  apāpuraṇaṃ  2-  ādāya  vihārena  vihāraṃ
upasaṅkamitvā there bhikkhū etadavoca ovadantu maṃ āyasmanto therā
anusāsantu  maṃ  āyasmanto therā karontu me āyasmanto therā
dhammiṃ kathaṃ yathāhaṃ dhammaṃ passeyyanti.
   [232]  Evaṃ vutte therā bhikkhū āyasmantaṃ channaṃ etadavocuṃ
rūpaṃ  kho  āvuso  channa  aniccaṃ vedanā aniccā saññā aniccā
saṅkhārā  aniccā  viññāṇaṃ  aniccaṃ  .  rūpaṃ anattā vedanā .
Saññā  .  saṅkhārā  .  viññāṇaṃ  anattā  sabbe  saṅkhārā
aniccā  sabbe  dhammā  anattāti . atha kho āyasmato channassa
etadahosi mayhaṃpi kho 3- evaṃ hoti rūpaṃ aniccaṃ vedanā. Saññā.
Saṅkhārā . viññāṇaṃ aniccaṃ . rūpaṃ anattā vedanā . saññā .
Saṅkhārā  .  viññāṇaṃ  anattā  sabbe saṅkhārā aniccā sabbe
dhammā  anattāti  atha  ca  pana  me sabbasaṅkhārasamathe sabbūpadhi-
paṭinissagge  taṇhakkhaye  virāge  nirodhe  nibbāne  cittaṃ  na
pakkhandati  na  pasīdati  na  santiṭṭhati na 4- vimuccati paritassanā-
upādānaṃ  uppajjati  paccudāvattati  mānasaṃ  atha  kocarahi  me
@Footnote: 1 Yu. khemakassa cāti . 2 Ma. Yu. avāpuraṇaṃ . 3 Ma. Yu. etanti dissati.
@4 Ma. nādhimuccati.
Attāti . na kho panetaṃ 1- dhammaṃ passato hoti ko nu kho me
tathā dhammaṃ deseyya yathāhaṃ dhammaṃ passeyyanti.
   [233]  Atha  kho  āyasmato  channassa  etadahosi ayaṃ kho
āyasmā  ānando  kosambiyaṃ  viharati  ghositārāme  satthu  ceva
saṃvaṇṇito  sambhāvito  ca  viññūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  pahoti  ca  me
āyasmā  ānando  tathā  dhammaṃ  desetuṃ  yathāhaṃ dhammaṃ passeyyaṃ
atthi  ca  me  āyasmante  ānande tāvatikā vissaṭṭhi yannūnāhaṃ
yenāyasmā ānando tenupasaṅkameyyanti . atha kho āyasmā channo
senāsanaṃ  saṃsāmetvā  pattacīvaramādāya  yena kosambī ghositārāmo
yenāyasmā   ānando  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā
ānandena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho āyasmā channo āyasmantaṃ
ānandaṃ etadavoca
   {233.1}  ekamidāhaṃ  āvuso  ānanda  samayaṃ  bārāṇasiyaṃ
viharāmi  isipatane  migadāye  atha  khvāhaṃ  āvuso  sāyaṇhasamayaṃ
paṭisallānā   vuṭṭhito  apāpuraṇaṃ  ādāya  vihārena  vihāraṃ
upasaṅkamitvā  2- there bhikkhū etadavocaṃ ovadantu maṃ āyasmanto
therā  anusāsantu  maṃ āyasmanto therā karontu me āyasmanto
therā dhammiṃ kathaṃ yathāhaṃ dhammaṃ passeyyanti . evaṃ vutte maṃ āvuso
therā  bhikkhū etadavocuṃ rūpaṃ kho āvuso channa aniccaṃ vedanā .
Saññā  .  saṅkhārā  .  viññāṇaṃ aniccaṃ . rūpaṃ anattā .pe.
@Footnote: 1 Ma. panevaṃ .  2 Ma. upasaṅkamiṃ.
Viññāṇaṃ  anattā  sabbe  saṅkhārā  aniccā  sabbe  dhammā
anattāti.
   {233.2}  Tassa  mayhaṃ āvuso etadahosi mayhaṃpi kho evaṃ
hoti  rūpaṃ  aniccaṃ  .pe.  viññāṇaṃ  aniccaṃ  .  rūpaṃ  anattā
vedanā  .  saññā  .  saṅkhārā  .  viññāṇaṃ  anattā sabbe
saṅkhārā  aniccā  sabbe  dhammā  anattāti  atha  ca  pana me
sabbasaṅkhārasamathe  sabbūpadhipaṭinissagge  taṇhakkhaye  virāge  nirodhe
nibbāne  cittaṃ  na  pakkhandati na pasīdati na santiṭṭhati na vimuccati
paritassanāupādānaṃ  uppajjati  paccudāvattati  mānasaṃ  atha  kocarahi
me attāti . na kho panetaṃ dhammaṃ passato hoti ko nu kho me
tathā dhammaṃ deseyya yathāhaṃ dhammaṃ passeyyanti.
   {233.3}  Tassa mayhaṃ āvuso etadahosi ayaṃ kho āyasmā
ānando  kosambiyaṃ  viharati  ghositārāme  satthu  ceva  saṃvaṇṇito
sambhāvito ca viññūnaṃ sabrahmacārīnaṃ pahoti ca me āyasmā ānando
tathā dhammaṃ desetuṃ yathāhaṃ dhammaṃ passeyyaṃ atthi ca āyasmante ānande
tāvatikā vissaṭṭhi yannūnāhaṃ yenāyasmā ānando tenupasaṅkameyyanti.
Ovadatu maṃ āyasmā ānando anusāsatu maṃ āyasmā ānando karotu me
āyasmā ānando dhammiṃ kathaṃ yathāhaṃ dhammaṃ passeyyanti.
   [234] Ettakenapi mayaṃ āyasmato channassa attamanā abhiraddhā
taṃ 1- āyasmā channo āviakāsisi 2- khīlaṃ pabhindi 3- odahāvuso
@Footnote: 1 Ma. api nāma taṃ . 2 Ma. Yu. āviakāsi . 3 Ma. bhinadi.
Channa  sotaṃ  bhabbosi  dhammaṃ  viññātunti  .  atha kho āyasmato
channassa  tāvatakeneva  uḷāraṃ  pītipā  mojjaṃ  uppajji  bhabbo
kirasmi dhammaṃ viññātunti.
   {234.1} Sammukhā metaṃ āvuso channa bhagavato sutaṃ sammukhā [1]-
paṭiggahitaṃ  kaccānagottaṃ  bhikkhuṃ  ovadantassa dvayanissito khvāyaṃ 2-
kaccāna  loko yebhuyyena atthitañceva natthitañca . lokasamudayaṃ kho
kaccāna  yathābhūtaṃ sammappaññāya passato yā loke natthitā sā na
hoti . lokanirodhaṃ kho kaccāna yathābhūtaṃ sammappaññāya passato yā
loke  atthitā  sā  na  hoti  .  upāyupādānābhinivesavinibandho
khvāyaṃ  kaccāna  loko  yebhuyyena  tassa  upāyupādānaṃ  cetaso
adhiṭṭhānābhinivesānusayaṃ  na  upeti na upādiyati na adhiṭṭhāti attā
meti  dukkhameva  uppajjamānaṃ  uppajjati  dukkhaṃ nirujjhamānaṃ nirujjhatīti
na  kaṅkhati  na vicikicchati aparappaccayā ñāṇamevassa ettha hoti .
Ettāvatā kho kaccāna sammādiṭṭhi hoti . sabbamatthīti kho kaccāna
ayameko anto sabbaṃ natthīti ayaṃ dutiyo anto. Ete te kaccāna
ubho ante anupagamma majjhena tathāgato dhammaṃ deseti avijjāpaccayā
saṅkhārā saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ .pe. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa
samudayo hoti . avijjāya  tveva asesavirāganirodhā saṅkhāranirodho
.pe. evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotīti. Evametaṃ
āvuso  ānanda  hoti  yesaṃ āyasmantānaṃ tādisā sabrahmacārayo
@Footnote: 1 Yu. casaddo dissati . 2 Ma. khavāhaṃ.
Anukampakā   atthakāmā  ovādakā  anusāsakā  idañca  pana
me āyasmato ānandassa dhammadesanaṃ sutvā dhammo abhisamitoti 1-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 162-166. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=3312              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=3312              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=231&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=90              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=231              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=7643              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=7643              Contents of The Tipitaka Volume 17 https://84000.org/tipitaka/read/?index_17 https://84000.org/tipitaka/english/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]