ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [302]  Sāvatthī . ekamantaṃ nisinno kho so bhikkhu bhagavantaṃ
etadavoca  dhammakathiko  dhammakathikoti  bhante  vuccati  kittāvatā
Nu  kho bhante dhammakathiko hoti kittāvatā 1- dhammānudhammapaṭipanno
hoti  kittāvatā  diṭṭhadhammanibbānappatto  hotīti  .  rūpassa  ce
bhikkhu  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  dhammaṃ  deseti  dhammakathiko
bhikkhūti  alaṃ  vacanāya  .  rūpassa  ce  bhikkhu nibbidāya virāgāya
nirodhāya  paṭipanno  hoti  dhammānudhammapaṭipanno  bhikkhūti  alaṃ
vacanāya  .  rūpassa  ce bhikkhu nibbidā virāgā nirodhā anupādā
vimutto  hoti  diṭṭhadhammanibbānappatto  2- bhikkhūti alaṃ vacanāya .
Vedanāya  ce  bhikkhu .pe. saññāya ce bhikkhu . saṅkhārānaṃ ce
bhikkhu  .  viññāṇassa  ce  bhikkhu  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya
dhammaṃ  deseti  dhammakathiko  bhikkhūti  alaṃ  vacanāya  .  viññāṇassa
ce  bhikkhu  nibbidāya  virāgāya  nirodhāya  paṭipanno  hoti
dhammānudhammapaṭipanno   bhikkhūti   alaṃ  vacanāya  .  viññāṇassa
ce  bhikkhu  nibbidā  virāgā  nirodhā  anupādā  vimutto  hoti
diṭṭhadhammanibbānappatto bhikkhūti alaṃ vacanāyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 198-199. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=4086              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=4086              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=302&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=115              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=302              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=8021              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=8021              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com