ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [34]  Sāvatthiyaṃ  .  tatra  kho  .pe. upādānaparitassanañca
vo  bhikkhave  desissāmi  anupādānaaparitassanañca  taṃ  suṇātha
.pe.  kathañca  bhikkhave  upādānaparitassanā  hoti . idha bhikkhave
assutavā  puthujjano rūpaṃ etaṃ mama esohamasmi eso me attāti
samanupassati  tassa  taṃ  rūpaṃ  vipariṇamati  aññathā  hoti  tassa
rūpavipariṇāmaññathābhāvā     uppajjanti     sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsā  .  vedanaṃ  etaṃ  mama .pe. saññaṃ etaṃ mama
.pe.  saṅkhāre  etaṃ mama .pe. viññāṇaṃ etaṃ mama esohamasmi
eso  me  attāti  samanupassati  tassa  taṃ  viññāṇaṃ  vipariṇamati
aññathā   hoti   tassa  viññāṇavipariṇāmaññathābhāvā  uppajjanti
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā   .   evaṃ   kho   bhikkhave
upādānaparitassanā hoti.
   [35]  Kathañca  bhikkhave  anupādānaaparitassanā  hoti  . idha
bhikkhave  sutavā  ariyasāvako  rūpaṃ  netaṃ  mama  nesohamasmi  na
meso  attāti  samanupassati  tassa  taṃ  rūpaṃ  vipariṇamati  aññathā
hoti   tassa  rūpavipariṇāmaññathābhāvā  nuppajjanti  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsā  . vedanaṃ netaṃ mama . saññaṃ netaṃ mama .
Saṅkhāre  netaṃ  mama . viññāṇaṃ netaṃ mama nesohamasmi na meso
attāti  samanupassati  tassa  taṃ  viññāṇaṃ  vipariṇamati  aññathā
hoti   tassa   viññāṇavipariṇā   maññathābhāvā   nuppajjanti
Sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā   .   evaṃ   kho   bhikkhave
anupādānaaparitassanā hotīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 24-25. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=485              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=485              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=34&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=8              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=34              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6358              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6358              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com