ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

           Yamakavaggo dutiyo
   [13] Pubbe 1- me bhikkhave sambodhāya 2- anabhisambuddhassa
bodhisattasseva  sato etadahosi ko nu kho cakkhussa assādo ko
ādīnavo  kiṃ  nissaraṇaṃ  ko  sotassa  .pe.  ko  ghānassa .
Ko jivhāya . ko kāyassa . ko manassa assādo ko ādīnavo
kiṃ  nissaraṇanti  .  tassa  mayhaṃ bhikkhave etadahosi yaṃ kho cakkhuṃ
paṭicca  uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ  ayaṃ  cakkhussa  assādo  yaṃ
cakkhuṃ  aniccaṃ  dukkhaṃ  vipariṇāmadhammaṃ  ayaṃ  cakkhussa  ādīnavo  yo
cakkhusmiṃ  chandarāgavinayo  chandarāgappahānaṃ  idaṃ  cakkhussa  nissaraṇaṃ
.pe.  yaṃ  jivhaṃ  paṭicca  uppajjati  sukhaṃ  somanassaṃ ayaṃ jivhāya
assādo  yā  3-  jivhā  aniccā  dukkhā  vipariṇāmadhammā ayaṃ
jivhāya  ādīnavo  yo  jivhāya  chandarāgavinayo  chandarāgappahānaṃ
idaṃ  jivhāya  nissaraṇaṃ  .pe.  yaṃ  manaṃ  paṭicca  uppajjati  sukhaṃ
somanassaṃ  ayaṃ  manassa  assādo  yo  4- mano anicco dukkho
vipariṇāmadhammo  ayaṃ  manassa  ādīnavo  yo  manasmiṃ chandarāgavinayo
chandarāgappahānaṃ idaṃ manassa nissaraṇaṃ.
   {13.1}  Yāvakīvañcāhaṃ  bhikkhave  imesaṃ  channaṃ  ajjhattikānaṃ
āyatanānaṃ   evaṃ   assādañca   assādato   ādīnavañca
ādīnavato  nissaraṇañca  nissaraṇato  yathābhūtaṃ  nābbhaññāsiṃ  .
Neva   tāvāhaṃ   bhikkhave   sadevake   loke   samārake
@Footnote: 1 Ma. pubbeva .  2 Ma. Yu. sambodhā. evamuparipi. 3-4 Ma. Yu. yaṃ.
Sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  anuttaraṃ
sammāsambodhiṃ  abhisambuddhoti  paccaññāsiṃ  .  yato  ca  khohaṃ
bhikkhave  imesaṃ  channaṃ  ajjhattikānaṃ  āyatanānaṃ  evaṃ  assādañca
assādato   ādīnavañca   ādīnavato   nissaraṇañca   nissaraṇato
yathābhūtaṃ  abbhaññāsiṃ  .  athāhaṃ bhikkhave sadevake loke samārake
sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  anuttaraṃ
sammāsambodhiṃ   abhisambuddhoti   paccaññāsiṃ  .  ñāṇañca  pana
me  dassanaṃ  udapādi  akuppā  me  vimutti 1- ayamantimā jāti
natthidāni punabbhavoti. Paṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 8-9. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=128              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=128              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=13&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=11              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=13              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=52              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=52              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com