ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [124]  Dvayaṃ  bhikkhave  paṭicca  viññāṇaṃ sambhoti . kathañca
bhikkhave  dvayaṃ  paṭicca  viññāṇaṃ  sambhoti  .  cakkhuñca  paṭicca
rūpe  ca  uppajjati  cakkhuviññāṇaṃ  cakkhuṃ  aniccaṃ  vipariṇāmi
aññathābhāvi  rūpā  aniccā  vipariṇāmino  aññathābhāvino  itthetaṃ
dvayaṃ  calañceva  byādhañca  1-  aniccaṃ  vipariṇāmi  aññathābhāvi
cakkhuviññāṇaṃ  aniccaṃ  vipariṇāmi  aññathābhāvi  .  yopi hetu yopi
paccayo  cakkhuviññāṇassa  uppādāya  sopi  hetu  sopi  paccayo
anicco  vipariṇāmī  aññathābhāvī  .  aniccaṃ  kho  pana  bhikkhave
paccayaṃ  paṭicca  uppannaṃ  cakkhuviññāṇaṃ  kuto  niccaṃ  bhavissati .
Yo  2-  kho  bhikkhave  imesaṃ  tiṇṇaṃ dhammānaṃ saṅgati sannipāto
samavāyo ayaṃ vuccati bhikkhave cakkhusamphasso.
   [125] Cakkhusamphassopi anicco vipariṇāmī aññathābhāvī . yopi
hetu  yopi  paccayo  cakkhusamphassassa  uppādāya sopi hetu sopi
paccayo  anicco vipariṇāmī aññathābhāvī . aniccaṃ kho pana bhikkhave
paccayaṃ  paṭicca  uppanno  cakkhusamphasso  kuto  nicco bhavissati .
@Footnote: 1 Ma. byathañca. Yu. byabyañca. evamuparipi .  2 Ma. Yu. yā. evamuparipi.
Phuṭṭho bhikkhave vedeti phuṭṭho ceteti phuṭṭho sañjānāti itthetepi
dhammā calā ceva byādhā 1- ca aniccā vipariṇāmino aññathābhāvino
.pe.
   {125.1}  Jivhañca  paṭicca  rase ca uppajjati jivhāviññāṇaṃ
jivhā  aniccā  vipariṇāmī  aññathābhāvī  rasā aniccā vipariṇāmino
aññathābhāvino  itthetaṃ  dvayaṃ  calañceva byādhañca aniccaṃ vipariṇāmi
aññathābhāvi  jivhāviññāṇaṃ  aniccaṃ  vipariṇāmi  aññathābhāvi .
Yopi   hetu   yopi   paccayo  jivhāviññāṇassa  uppādāya
sopi  hetu  sopi  paccayo  anicco  vipariṇāmī  aññathābhāvī .
Aniccaṃ  kho  pana  bhikkhave  paccayaṃ  paṭicca  uppannaṃ jivhāviññāṇaṃ
kuto  niccaṃ  bhavissati  .  yo kho bhikkhave imesaṃ tiṇṇaṃ dhammānaṃ
saṅgati sannipāto samavāyo ayaṃ vuccati bhikkhave jivhāsamphasso.
   [126] Jivhāsamphassopi anicco vipariṇāmī aññathābhāvī . Yopi
hetu  yopi  paccayo  jivhāsamphassassa uppādāya sopi hetu sopi
paccayo  anicco  vipariṇāmī  aññathābhāvī  .  aniccaṃ  kho  pana
bhikkhave  paccayaṃ  paṭicca  uppanno  jivhāsamphasso  kuto  nicco
bhavissati  .  phuṭṭho  bhikkhave  vedeti  phuṭṭho  ceteti  phuṭṭho
sañjānāti  itthetepi  dhammā  calā  ceva  byādhā  ca aniccā
vipariṇāmino aññathābhāvino .pe.
   {126.1}  Manañca  paṭicca  dhamme  ca uppajjati manoviññāṇaṃ
mano   anicco   vipariṇāmī   aññathābhāvī   dhammā  aniccā
vipariṇāmino     aññathābhāvino     itthetaṃ     dvayaṃ
@Footnote: 1 Ma. byathā. Yu. byayā.
Calañceva    byādhañca   aniccaṃ   vipariṇāmi   aññathābhāvi
manoviññāṇaṃ  aniccaṃ  vipariṇāmi  aññathābhāvi  .  yopi hetu yopi
paccayo  manoviññāṇassa  uppādāya  sopi  hetu  sopi  paccayo
anicco  vipariṇāmī  aññathābhāvī  .  aniccaṃ  kho  pana  bhikkhave
paccayaṃ  paṭicca  uppannaṃ  manoviññāṇaṃ  kuto  niccaṃ  bhavissati .
Yo  kho  bhikkhave  imesaṃ  tiṇṇaṃ  dhammānaṃ  saṅgati  sannipāto
samavāyo ayaṃ vuccati bhikkhave 1- manosamphasso.
   [127]  Manosamphassopi  anicco  vipariṇāmī  aññathābhāvī .
Yopi  hetu  yopi  paccayo  manosamphassassa uppādāya sopi hetu
sopi  paccayo  anicco  vipariṇāmī aññathābhāvī . aniccaṃ kho pana
bhikkhave  paccayaṃ  paṭicca  uppanno  manosamphasso  kuto  nicco
bhavissati  .  phuṭṭho  bhikkhave  vedeti  phuṭṭho  ceteti  phuṭṭho
sañjānāti  itthetepi  dhammā  calā  ceva  byādhā  ca aniccā
vipariṇāmino  aññathābhāvino  .  evaṃ  bhikkhave  dvayaṃ  paṭicca
manoviññāṇaṃ sambhotīti. Dasamaṃ.
          Channavaggo catuttho.
            Tassuddānaṃ
     palokasuññā saṅkhittaṃ   channo puṇṇo ca bāhiyo
     ejena ca dve vuttā     dvayehi apare dveti.
            -------
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 85-87. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=1692              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=1692              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=124&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=73              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=124              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=643              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=643              Contents of The Tipitaka Volume 18 https://84000.org/tipitaka/read/?index_18 https://84000.org/tipitaka/english/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]