ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [131] Atha kho āyasmā   mālukyaputto ātāpī pahitatto
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  .pe. ekamantaṃ nisinno kho āyasmā
mālukyaputto bhagavantaṃ etadavoca sādhu me bhante bhagavā saṅkhittena
dhammaṃ  desetu  yamahaṃ  bhagavato  dhammaṃ  sutvā  eko  vūpakaṭṭho
@Footnote: 1 Ma. athoppiye. Yu. athappiye .  2 Ma. rasañca bhotvāna asāditañca sāduṃ.
@Yu. rasañca bhotvā sāditajhca sāduñca .  3 Ma. bhuñje.
@4 Ma. virodhamāsādusu .... Yu. virodhamāsādūsu ... .  5 Ma. Yu. majje.
@6 Ma. Yu. sukhadukkhe .  7 Yu. upekkho. 8 Ma. Yu. hisaddo natthi.
@9 Ma. Yu. irīyati. 10 Ma. Yu. rāgadose.
Appamatto   ātāpī  pahitatto  vihareyyanti  .  etthadāni
mālukyaputta  kiṃ dahare bhikkhū vakkhāmi 1- yatra hi nāma tvaṃ 2-
jiṇṇo   vuḍḍho   3-   mahallako  addhagato  vayoanuppatto
saṅkhittena ovādaṃ yācasīti.
   [132] Kiñcāpihaṃ 4- bhante jiṇṇo vuḍḍho mahallako addhagato
vayoanuppatto  .  desetu  me  bhante  bhagavā saṅkhittena dhammaṃ
desetu  sugato  saṅkhittena  dhammaṃ  appeva  nāmāhaṃ  bhagavato
bhāsitassa  atthaṃ  ājāneyyaṃ  appeva  nāmāhaṃ  bhagavato bhāsitassa
dāyādo assanti.
   {132.1} Taṃ kiṃ maññasi mālukyaputta ye te cakkhuviññeyyā rūpā
adiṭṭhā adiṭṭhapubbā na ca passi na ca te hoti passeyyanti atthi te
tattha chando vā rāgo vā pemaṃ vāti. No hetaṃ bhante. Ye te
sotaviññeyyā saddā assutā assutapubbā na ca suṇāsi na ca te
hoti suṇeyyanti atthi te tattha chando vā rāgo vā pemaṃ vāti. No
hetaṃ bhante . ye te ghānaviññeyyā gandhā aghāyitā aghāyitapubbā
na ca ghāyasi na ca te hoti ghāyeyyanti atthi te tattha .pe. Ye te
jivhāviññeyyā  rasā  asāyitā asāyitapubbā na ca sāyasi na ca
te hoti sāyeyyanti atthi te tattha .pe. ye te kāyaviññeyyā
phoṭṭhabbā  asamphuṭṭhā asamphuṭṭhapubbā na ca phussi na ca te hoti
phuseyyanti  atthi  te  tattha  .pe.  ye  te  manoviññeyyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. vakkhāma .  2 Ma. Yu. bhikkhu .  3 Ma. vuddho. evamuparipi.
@4 Ma. kiñcāpāhaṃ. Yu. kiñcāpahaṃ.
Dhammā  aviññātā  aviññātapubbā  na  ca  vijānāsi  na  ca
te  hoti  vijāneyyanti  atthi te tattha chando vā rāgo vā
pemaṃ vāti. No hetaṃ bhante.
   [133]  Ettha  ca  te  mālukyaputta diṭṭhasutamutaviññātabbesu
dhammesu  diṭṭhe  diṭṭhamattaṃ  bhavissati  sute  sutamattaṃ  bhavissati
mute  mutamattaṃ  bhavissati  viññāte  viññātamattaṃ  bhavissati .
Yato  kho  te  mālukyaputta  diṭṭhasutamutaviññātabbesu  dhammesu
diṭṭhe  diṭṭhamattaṃ  bhavissati  sute  sutamattaṃ  bhavissati mute mutamattaṃ
bhavissati   viññāte   viññātamattaṃ   bhavissati   tato   tvaṃ
mālukyaputta  na  tena  yato tvaṃ mālukyaputta na tena tato tvaṃ
mālukyaputta  na  tattha  yato  tvaṃ  mālukyaputta  na  tattha tato
tvaṃ  mālukyaputta  nevidha  na  huraṃ  na  ubhayamantarena esevanto
dukkhassāti  .  imassa  khvāhaṃ  bhante  bhagavato  1-  saṅkhittena
bhāsitassa vitthārena atthaṃ ājānāmi.
   [134] Rūpaṃ disvā sati muṭṭhā    piyaṃ nimittaṃ manasikaroto
     sārattacitto vedeti       tañca ajjhosā 2- tiṭṭhati.
     Tassa vaḍḍhanti vedanā     anekā rūpasambhavā
     abhijjhā ca vihesā ca       cittamassūpahaññati
     evaṃ ācinato dukkhaṃ        ārā nibbāna vuccati.
     Saddaṃ sutvā sati muṭṭhā     piyaṃ nimittaṃ manasikaroto
     sārattacitto vedeti       tañca ajjhosā tiṭṭhati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhagavatā .   2 Ma. Yu. ajjhosa. evamuparipi.
     Tassa vaḍḍhanti vedanā     anekā saddasambhavā
     abhijjhā ca vihesā ca       cittamassūpahaññati
     evaṃ ācinato dukkhaṃ        ārā nibbāna vuccati.
     Gandhaṃ ghātvā 1- sati muṭṭhā piyaṃ nimittaṃ manasikaroto
     sārattacitto vedeti       tañca ajjhosā tiṭṭhati.
     Tassa vaḍḍhanti vedanā     anekā gandhasambhavā
     abhijjhā ca vihesā ca       cittamassūpahaññati
     evaṃ ācinato dukkhaṃ        ārā nibbāna vuccati.
     Rasaṃ bhotvā sati muṭṭhā      piyaṃ nimittaṃ manasikaroto
     sārattacitto vedeti       tañca ajjhosā tiṭṭhati.
     Tassa vaḍḍhanti vedanā     anekā rasasambhavā
         .pe.             ārā nibbāna vuccati.
     Phoṭṭhabbaṃ phussa sati muṭṭhā   piyaṃ nimittaṃ manasikaroto
     sārattacitto vedeti       tañca ajjhosā tiṭṭhati.
     Tassa vaḍḍhanti vedanā     anekā phoṭṭhabbasambhavā
         .pe.              ārā nibbāna vuccati.
     Dhammaṃ ñatvā sati muṭṭhā     piyaṃ nimittaṃ manasikaroto
     sārattacitto vedeti       tañca ajjhosā tiṭṭhati.
     Tassa vaḍḍhanti vedanā     anekā dhammasambhavā
     abhijjhā ca vihesā ca       cittamassūpahaññati
@Footnote: 1 Ma. ghatvā.
     Evaṃ ācinato dukkhaṃ        ārā nibbāna vuccati.
   [135] Na so rajjati rūpesu     rūpaṃ disvā paṭissato
     virattacitto vedeti        tañca nājjhosā tiṭṭhati.
     Yathāssa passato rūpaṃ       sevato cāpi vedanaṃ
     khiyyati no paciyati          evaṃ so caratī sato
     evaṃ apacinato dukkhaṃ       santike nibbāna vuccati.
     Na so rajjati saddesu       saddaṃ sutvā paṭissato
     virattacitto vedeti        tañca nājjhosā tiṭṭhati.
     Yathāssa suṇato saddaṃ       sevato cāpi vedanaṃ
     khiyyati no paciyati          evaṃ so caratī sato
     evaṃ apacinato dukkhaṃ       santike nibbāna vuccati.
     Na so rajjati gandhesu       gandhaṃ ghātvā paṭissato
     virattacitto vedeti        tañca nājjhosā tiṭṭhati.
     Yathāssa ghāyato gandhaṃ      sevato cāpi vedanaṃ
     khiyyati no paciyati          evaṃ so caratī sato
     evaṃ apacinato dukkhaṃ       santike nibbāna vuccati.
     Na so rajjati rasesu         rasaṃ bhotvā paṭissato
     virattacitto vedeti        tañca nājjhosā tiṭṭhati.
     Yathāssa sāyato rasaṃ        sevato cāpi vedanaṃ
         .pe.              santike nibbāna vuccati.
     Na so rajjati phassesu       phassaṃ phussa paṭissato
     virattacitto vedeti        tañca nājjhosā tiṭṭhati.
     Yathāssa phusato phassaṃ        sevato cāpi vedanaṃ
          .pe.             santike nibbāna vuccati.
     Na so rajjati dhammesu       dhammaṃ ñatvā paṭissato
     virattacitto vedeti        tañca nājjhosā tiṭṭhati.
     Yathāssa jānato dhammaṃ       sevato cāpi vedanaṃ
     khiyyati no paciyati          evaṃ so caratī sato
     evaṃ apacinato dukkhaṃ        santike nibbāna vuccati.
Imassa  khvāhaṃ bhante bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa evaṃ vitthārena
atthaṃ ājānāmīti.
   [136]  Sādhu  sādhu mālukyaputta sādhu kho tvaṃ mālukyaputta
mayā saṅkhittena bhāsitassa vitthārena atthaṃ ājānāsi.
   [137] Rūpaṃ disvā sati muṭṭhā    piyaṃ nimittaṃ manasikaroto
     sārattacitto vedeti       tañca ajjhosā tiṭṭhati.
     Tassa vaḍḍhanti vedanā     anekā rūpasambhavā
     abhijjhā ca vihesā ca       cittamassūpahaññati
     evaṃ ācinato dukkhaṃ        ārā nibbāna vuccati .pe.
   [138] Na so rajjati dhammesu    dhammaṃ ñatvā paṭissato
     virattacitto vedeti        tañca nājjhosā tiṭṭhati.
     Yathāssa jānato dhammaṃ      sevato cāpi vedanaṃ
     khiyyati no paciyati          evaṃ so caratī sato
     evaṃ apacinato dukkhaṃ .pe.   santike nibbāna vuccati 1-.
   Imassa  kho  mālukyaputta  mayā  saṅkhittena bhāsitassa evaṃ
vitthārena attho daṭṭhabboti.
   [139]  Atha  kho  āyasmā  mālukyaputto bhagavato bhāsitaṃ
abhinanditvā  anumoditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
padakkhiṇaṃ  katvā  pakkāmi  .  atha  kho  āyasmā  mālukyaputto
eko  vūpakaṭṭho  appamatto  ātāpī  pahitatto  virahanto  na
cirasseva  yassatthāya  kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ
pabbajanti  tadanuttaraṃ  brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭhe  va  dhamme  sayaṃ
abhiññā  sacchikatvā  upasampajja  vihāsi  khīṇā  jāti  vusitaṃ
brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  abbhaññāsi .
Aññataro ca panāyasmā mālukyaputto arahataṃ ahosīti. Dutiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 89-95. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=1786              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=1786              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=131&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=75              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=131              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=692              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=692              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com