ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [143]  Sāvatthīnidānaṃ  .pe.  pamādavihāriñca  vo  bhikkhave
desissāmi  appamādavihāriñca  taṃ  suṇātha  .  kathañca  bhikkhave
pamādavihārī  hoti  .  cakkhundriyaṃ asaṃvutassa bhikkhave viharato cittaṃ
byāsiccati  1-  cakkhuviññeyyesu  rūpesu  tassa  byāsittacittassa
pāmujjaṃ na hoti pāmujje asati pīti na hoti pītiyā asati passaddhi na
hoti  passaddhiyā  asati  dukkhaṃ  viharati dukkhino cittaṃ na samādhiyati
asamāhite  citte  dhammā  na  pātubhavanti  dhammānaṃ  apātubhāvā
pamādavihārītveva  saṅkhaṃ  gacchati .pe. jivhindriyaṃ asaṃvutassa bhikkhave
viharato   cittaṃ  byāsiccati  jivhāviññeyyesu  rasesu  tassa
byāsittacittassa .pe. pamādavihārītveva saṅkhaṃ gacchati .pe. Manindriyaṃ
asaṃvutassa  bhikkhave viharato cittaṃ byāsiccati manoviññeyyesu dhammesu
tassa  byāsittacittassa  pāmujjaṃ  na  hoti  pāmujje  asati  pīti
@Footnote: 1 Ma. Yu. byāsiñcati. evamuparipi.
Hoti  pītiyā  asati  passaddhi  na  hoti  passaddhiyā  asati dukkhaṃ
viharati  dukkhino  cittaṃ  na  samādhiyati asamāhite citte dhammā na
pātubhavanti   dhammānaṃ   apātubhāvā   pamādavihārītveva   saṅkhaṃ
gacchati. Evaṃ kho bhikkhave pamādavihārī hoti.
   [144]  Kathañca  bhikkhave  appamādavihārī hoti . cakkhundriyaṃ
saṃvutassa  bhikkhave  viharato  cittaṃ  na  byāsiccati  cakkhuviññeyyesu
rūpesu   tassa  abyāsittacittassa  pāmujjaṃ  jāyati  pamuditassa
pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ
viharati  sukhino  cittaṃ  samādhiyati samāhite citte dhammā pātubhavanti
dhammānaṃ   pātubhāvā   appamādavihārītveva   saṅkhaṃ   gacchati
.pe.  jivhindriyaṃ  saṃvutassa  bhikkhave  viharato cittaṃ na byāsiccati
.pe.  appamādavihārītveva  saṅkhaṃ  gacchati  .pe.  manindriyaṃ
saṃvutassa  bhikkhave  viharato  cittaṃ  na  byāsiccati  manoviññeyyesu
dhammesu  tassa  abyāsittacittassa  pāmujjaṃ  jāyati  pamuditassa
pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ
vedayati 1- sukhino cittaṃ samādhiyati samāhite citte dhammā pātubhavanti
dhammānaṃ   pātubhāvā  appamādavihārītveva  saṅkhaṃ  gacchati  .
Evaṃ kho bhikkhave appamādavihārī hotīti. Catutthaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 97-98. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=1950              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=1950              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=143&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=77              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=143              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=755              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=755              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com