ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [151]  Udako  sudaṃ  bhikkhave rāmaputto evaṃ vācaṃ bhāsati
idaṃ  jātu  vedagū  idaṃ jātu pabbaji 1- idaṃ jātu apalikhataṃ 2-
gaṇḍamūlaṃ  palikhaṇiṃti 3- . taṃ kho panetaṃ bhikkhave udako rāmaputto
avedagūyeva  samāno  vedagūsmīti  bhāsati  apabbajiyeva 4- samāno
pabbajismīti  bhāsati  apalikhataṃyeva  gaṇḍamūlaṃ  palikhataṃ  me  gaṇḍamūlanti
bhāsati  .  atha  5-  kho  taṃ  bhikkhave  bhikkhu sammā vadamāno
vadeyya  idaṃ  jātu  vedagū  idaṃ jātu pabbaji idaṃ jātu apalikhataṃ
gaṇḍamūlaṃ  palikhaṇiṃti  .  kathañca  bhikkhave  bhikkhu  vedagū  hoti .
Yato  kho  bhikkhave bhikkhu channaṃ phassāyatanānaṃ samudayañca atthaṅgamañca
assādañca  ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  pajānāti  .  evaṃ
kho  bhikkhave  bhikkhu  vedagū hoti . kathañca bhikkhave bhikkhu pabbaji
hoti  .  yato  kho  bhikkhave bhikkhu channaṃ phassāyatanānaṃ samudayañca
atthaṅgamañca  assādañca  ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  viditvā
anupādā  vimutto  hoti  .  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu pabbaji
hoti.
   {151.1}  Kathañca  bhikkhave bhikkhuno 6- ca apalikhataṃ gaṇḍamūlaṃ
palikhataṃ  hoti  .  gaṇḍoti kho bhikkhave imassetaṃ cātummahābhūtikassa
kāyassa   adhivacanaṃ   mātāpettikasambhavassa   odanakummāsūpacayassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbajī .  2 Yu. palikhitaṃ. evamuparipi .  3 Yu. palikhaṇīti .  4 Ma. Yu.
@asabbajī .  5 Sī. Ma. Yu. idha .  6 Yu. bhikkhu apalikhitaṃ.
Aniccucchādanaparimaddanabhedanaviddhaṃsanadhammassa   .   gaṇḍamūlanti   kho
bhikkhave  taṇhāyetaṃ  adhivacanaṃ . yato kho bhikkhave bhikkhuno taṇhā
pahīnā  hoti  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  āyatiṃ
anuppādadhammā  .  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhuno apalikhataṃ gaṇḍamūlaṃ
palikhataṃ hoti.
   {151.2} Udako sudaṃ bhikkhave rāmaputto evaṃ vācaṃ bhāsati idaṃ
jātu  vedagū  idaṃ  jātu  pabbaji  idaṃ  jātu  apalikhataṃ  gaṇḍamūlaṃ
palikhaṇiṃti  .  taṃ kho panetaṃ bhikkhave udako rāmaputto avedagūyeva
samāno  vedagūsmīti  bhāsati  apabbajiyeva  samāno  pabbajismīti
bhāsati  apalikhataññeva  gaṇḍamūlaṃ  palikhatamme  gaṇḍamūlanti  bhāsati .
Idaṃ 1- kho bhikkhave bhikkhu sammā vadamāno vadeyya idaṃ jātu vedagū
idaṃ jātu pabbaji idaṃ jātu apalikhataṃ gaṇḍamūlaṃ palikhaṇiṃti. Dasamaṃ.
          Chaḷavaggo pañcamo.
            Tassuddānaṃ
    dve saṅgayhā parihānaṃ     pamādavihārī ca saṃvaro
    samādhi paṭisallīnaṃ 2-      dvenatumhākena udakoti.
         Dutiyapaṇṇāsake vagguddānaṃ
    avijjā migajālaṃ kho 3-    gilānaṃ channaṃ catutthakaṃ
    chaḷavaggena paññāsaṃ      dutiyo paññāsako ayanti.
           Paṭhamaṃ samattaṃ 4-.
            ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. idha kho taṃ ... . 2 Ma. paṭisallānaṃ. Yu. paṭisallāna . 3 Ma. Yu. ca.
@4 Ma. paṭhamasatakaṃ. Yu. paṭhamaasataṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 103-104. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=2069              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=2069              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=151&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=83              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=151              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=779              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=779              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com