ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [156]  Lokassa  bhikkhave  samudayañca  atthaṅgamañca desissāmi
taṃ  suṇātha  .  katamo  ca  bhikkhave lokassa samudayo . cakkhuñca
paṭicca  rūpe  ca  uppajjati  cakkhuviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso
phassapaccayā   vedanā   vedanāpaccayā   taṇhā  taṇhāpaccayā
upādānaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā  jāti  jātipaccayā
jarāmaraṇaṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā  sambhavanti  .  ayaṃ
lokassa  samudayo  .pe.  jivhañca  paṭicca  rase  ca  uppajjati
.pe.  manañca  paṭicca  dhamme  ca  uppajjati  manoviññāṇaṃ
tiṇṇaṃ   saṅgati  phasso  phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā
taṇhā  taṇhāpaccayā  upādānaṃ  upādānapaccayā  bhavo  bhavapaccayā
jāti   jātipaccayā   jarāmaraṇaṃ   sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā
sambhavanti. Ayaṃ kho bhikkhave lokassa samudayo.
   [157]  Katamo  ca  bhikkhave lokassa atthaṅgamo . cakkhuñca
paṭicca  rūpe  ca  uppajjati  cakkhuviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso
phassapaccayā   vedanā   vedanāpaccayā   taṇhā   tassāyeva
taṇhāya asesavirāganirodhā upādānanirodho upādānanirodhā bhavanirodho
Bhavanirodhā   jātinirodho  jātinirodhā  jarāmaraṇaṃ  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsā   nirujjhanti   .  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa  nirodho  hoti  .  ayaṃ  lokassa atthaṅgamo .pe.
Jivhañca  paṭicca  rase  ca  uppajjati  .pe.  manañca  paṭicca
dhamme   ca  uppajjati  manoviññāṇaṃ  tiṇṇaṃ  saṅgati  phasso
phassapaccayā  vedanā  vedanāpaccayā  taṇhā  tassāyeva  taṇhāya
asesavirāganirodhā  upādānanirodho  .pe.  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa  nirodho  hoti  .  ayaṃ  kho  bhikkhave  lokassa
atthaṅgamoti. Catutthaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 108-109. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=2177              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=2177              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=156&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=87              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=156              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com