ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

          Lokakāmaguṇavaggo dutiyo
   [165]  Santi  bhikkhave  cakkhuviññeyyā  rūpā iṭṭhā kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu  abhinandati
abhivadati ajjhosāya tiṭṭhati . ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu āvāsagato
mārassa  mārassa  vasaṃ gato paṭimukkassa mārapāso bandho 1- so
mārabandhanena  yathākāmakaraṇīyo  pāpimato  .pe.  santi  bhikkhave
jivhāviññeyyā  rasā  .pe.  santi bhikkhave manoviññeyyā dhammā
iṭṭhā  kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce
bhikkhu  abhinandati  abhivadati ajjhosāya tiṭṭhati . ayaṃ vuccati bhikkhave
bhikkhu  āvāsagato mārassa mārassa vasaṃ gato paṭimukkassa mārapāso
bandho so mārabandhanena yathākāmakaraṇīyo pāpimato.
   [166]  Santi  ca  kho bhikkhave cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu
na  abhinandati  na  abhivadati  na  ajjhosāya tiṭṭhati . ayaṃ vuccati
bhikkhave bhikkhu na āvāsagato mārassa [2]- mārassa vasaṃ gato ummukkassa
mārapāso  mutto  so  mārabandhanena na yathākāmakaraṇīyo pāpimato
.pe.  santi  bhikkhave jivhāviññeyyā rasā iṭṭhā kantā manāpā
piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu  na  abhinandati
na  abhivadati  na  ajjhosāya  tiṭṭhati . ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu
@Footnote: 1 Ma. Yu. baddho. evamuparipi. 2 Ma. Yu. nasaddo dissati. evamuparipi.
Na  āvāsagato  mārassa  mārassa vasaṃ gato ummukkassa mārapāso
mutto  so  mārabandhanena  na  yathākāmakaraṇīyo  pāpimato  .pe.
Santi  bhikkhave  manoviññeyyā  dhammā  iṭṭhā  kantā  manāpā
piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu  na  abhinandati  na
abhivadati  na  ajjhosāya  tiṭṭhati  . ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu na
āvāsagato  mārassa  na  mārassa vasaṃ gato ummukkassa mārapāso
mutto so mārabandhanena na yathākāmakaraṇīyo pāpimatoti. Paṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 114-115. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=2291              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=2291              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=165&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=94              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=165              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=816              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=816              Contents of The Tipitaka Volume 18 https://84000.org/tipitaka/read/?index_18 https://84000.org/tipitaka/english/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]