ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [167]  Santi  bhikkhave  cakkhuviññeyyā  rūpā iṭṭhā kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu  abhinandati
abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati  .  ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu bandho
cakkhuviññeyyesu  rūpesu  āvāsagato  mārassa  mārassa  vasaṃ gato
yathākāmakaraṇīyo  pāpimato  .pe.  santi  bhikkhave  jivhāviññeyyā
rasā  .pe.  santi  bhikkhave  manoviññeyyā dhammā iṭṭhā kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu  abhinandati
abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati  .  ayaṃ vuccati bhikkhave bhikkhu bandho
manoviññeyyesu  dhammesu  āvāsagato  mārassa  mārassa vasaṃ gato
yathākāmakaraṇīyo pāpimato.
   [168]  Santi  ca  kho bhikkhave cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu
nābhinandati  nābhivadati  na  ajjhosāya  tiṭṭhati  .  ayaṃ  vuccati
Bhikkhave  bhikkhu  mutto  cakkhuviññeyyehi  rūpehi  na  āvāsagato
mārassa  na mārassa vasaṃ gato na yathākāmakaraṇīyo pāpimato .pe.
Santi  bhikkhave  jivhāviññeyyā  rasā  .pe.  santi  bhikkhave
manoviññeyyā  dhammā  iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā
rajaniyā  tañce  bhikkhu  na  abhinandati  na  abhivadati na ajjhosāya
tiṭṭhati  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  mutto  manoviññeyyehi
dhammehi  na  āvāsagato  mārassa  na  mārassa  vasaṃ  gato  na
yathākāmakaraṇīyo pāpimatoti. Dutiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 115-116. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=2318              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=2318              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=167&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=95              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=167              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com