ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [169] Nāhaṃ bhikkhave gamanena lokassa antaṃ ñāteyyaṃ diṭṭheyyaṃ 1-
patteyyanti  vadāmi  .  na  ca panāhaṃ bhikkhave appatvā lokassa
antaṃ  dukkhassantakiriyaṃ  vadāmīti  . idaṃ vatvā bhagavā uṭṭhāyāsanā
vihāraṃ  pāvisi  .  atha  kho tesaṃ bhikkhūnaṃ acirapakkantassa bhagavato
etadahosi  idaṃ  kho  no  āvuso  bhagavā  saṅkhittena  uddesaṃ
uddisitvā  vitthārena  atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā  vihāraṃ
paviṭṭho  nāhaṃ  bhikkhave  gamanena lokassa antaṃ ñāteyyaṃ diṭṭheyyaṃ
patteyyanti  vadāmi  na  ca  panāhaṃ  bhikkhave  appatvā  lokassa
antaṃ  dukkhassantakiriyaṃ  vadāmīti  .  ko  nu  kho imassa bhagavatā
saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa
vitthārena atthaṃ vibhajeyyāti.
   {169.1} Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi ayaṃ kho āyasmā
ānando    satthu    ceva    saṃvaṇṇito    sambhāvito
@Footnote: 1 Ma. Yu. daṭṭheyyaṃ. evamuparipi.
Ca  viññūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  pahoti  cāyasmā  ānando  imassa
bhagavatā  saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ
avibhattassa  vitthārena  atthaṃ  vibhajituṃ  yannūna  mayaṃ  yenāyasmā
ānando  tenupasaṅkameyyāma  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ
etamatthaṃ paṭipuccheyyāmāti.
   [170] Atha kho te bhikkhū yena āyasmā ānando tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  āyasmatā  ānandena  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnā
kho te bhikkhū āyasmantaṃ ānandaṃ etadavocuṃ
   {170.1} idaṃ kho no āvuso ānanda bhagavā saṅkhittena uddesaṃ
uddisitvā  vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho
nāhaṃ bhikkhave gamanena lokassa antaṃ ñāteyyaṃ diṭṭheyyaṃ patteyyanti
vadāmi na ca panāhaṃ bhikkhave appatvā lokassa antaṃ dukkhassantakiriyaṃ
vadāmi 1- . tesanno āvuso amhākaṃ 2- acirapakkantassa bhagavato
etadahosi idaṃ kho no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā
vitthārena  atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā  vihāraṃ  paviṭṭho nāhaṃ
bhikkhave  gamanena  lokassa  antaṃ  ñāteyyaṃ  diṭṭheyyaṃ patteyyanti
vadāmi  na  ca  panāhaṃ  bhikkhave  appatvā  lokassa  antaṃ
dukkhassantakiriyaṃ  vadāmīti  . ko nu kho imassa bhagavatā saṅkhittena
uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. vadāmīti .  2 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Vibhajeyyāti. Tesanno āvuso amhākaṃ etadahosi ayaṃ kho [1]- āyasmā
ānando  satthu  ceva saṃvaṇṇito sambhāvito ca viññūnaṃ sabrahmacārīnaṃ
pahoti   cāyasmā   ānando   imassa  bhagavatā  saṅkhittena
uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  vitthārena
atthaṃ  vibhajituṃ  yannūna  mayaṃ yenāyasmā ānando tenupasaṅkameyyāma
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  etamatthaṃ  paṭipuccheyyāmāti .
Vibhajatāyasmā ānandoti.
   {170.2} Seyyathāpi nāma āvuso puriso sāratthiko sāragavesī
sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa tiṭṭhato sāravato atikkammeva
mūlaṃ  atikkamma khandhaṃ sākhāpalāse sāraṃ pariyesitabbaṃ maññeyya evaṃ
sampadamidaṃ  āyasmantānaṃ  satthari  sammukhībhūtaṃ  2-  bhagavantaṃ atisitvā
tumhe  3-  etamatthaṃ  paṭipucchitabbaṃ maññatha . so hāvuso bhagavā
jānaṃ  jānāti passaṃ passati cakkhubhūto ñāṇabhūto dhammabhūto brahmabhūto
vattā pavattā atthassa ninnetā amatassa dātā dhammasāmī tathāgato
so ceva panetassa kālo ahosi yaṃ bhagavantaṃyeva etamatthaṃ paṭipuccheyyātha
yathā vo bhagavā byākareyya tathā naṃ dhāreyyāthāti.
   {170.3}  Addhāvuso  ānanda  bhagavā  jānaṃ jānāti passaṃ
passati  cakkhubhūto  ñāṇabhūto  dhammabhūto  brahmabhūto  vattā pavattā
atthassa  ninnetā  amatassa  dātā  dhammasāmī  tathāgato  so
ceva  panetassa  kālo  ahosi  yaṃ  bhagavantaññeva  etamatthaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. āvuso .  2 Ma. Yu. sammukhībhūte taṃ .  3 Ma. Yu. amhe.
Paṭipuccheyyāma  yathā  no bhagavā byākareyya tathā naṃ dhāreyyāma
api  cāyasmā  ānando  satthu  ceva  saṃvaṇṇito  sambhāvito  ca
viññūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  pahoti  cāyasmā  ānando  imassa bhagavatā
saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena avibhattassa vitthārena
atthaṃ vibhajituṃ vibhajatāyasmā ānando agaruṃ karitvāti.
   [171]  Tenahāvuso suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti .
Evamāvusoti  kho  te  bhikkhū āyasmato ānandassa paccassosuṃ .
Āyasmā ānando etadavoca yaṃ kho vo āvuso bhagavā saṅkhittena
uddesaṃ  uddisitvā  vitthārena  atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā
vihāraṃ  paviṭṭho  nāhaṃ  bhikkhave  gamanena  lokassa antaṃ ñāteyyaṃ
diṭṭheyyaṃ patteyyanti vadāmi.
   {171.1}  Na  ca  panāhaṃ  bhikkhave appatvā lokassa antaṃ
dukkhassantakiriyaṃ vadāmīti . imassa khvāhaṃ āvuso bhagavatā saṅkhittena
uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ
ājānāmi . yena kho āvuso lokasmiṃ lokasaññī hoti lokamānī ayaṃ
vuccati ariyassa vinaye loko. Kenevāvuso 1- lokasmiṃ lokasaññī hoti
lokamānī . cakkhunā kho āvuso lokasmiṃ lokasaññī hoti lokamānī.
Sotena kho āvuso. Ghānena kho āvuso. Jivhāya kho āvuso lokasmiṃ
lokasaññī hoti lokamānī . kāyena kho āvuso. Manena kho āvuso
lokasmiṃ  lokasaññī  hoti  lokamānī . yena kho āvuso lokasmiṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. kenacāvuso.
Lokasaññī hoti lokamānī ayaṃ vuccati ariyassa vinaye loko.
   {171.2} Yaṃ kho vo āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā
vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho nāhaṃ bhikkhave
gamanena  lokassa  antaṃ  ñāteyyaṃ  diṭṭheyyaṃ  patteyyanti  vadāmi
na  ca  panāhaṃ  bhikkhave  appatvā  lokassa  antaṃ dukkhassantakiriyaṃ
vadāmīti  .  imassa  khvāhaṃ āvuso bhagavatā saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  evaṃ  vitthārena  atthaṃ
ājānāmi . ākaṅkhamānā ca pana tumhe āyasmanto bhagavantaññeva
upasaṅkamitvā   etamatthaṃ  paṭipuccheyyātha  yathā  vo  bhagavā
byākaroti tathā naṃ dhāreyyāthāti.
   [172]  Evamāvusoti  kho  te bhikkhū āyasmato ānandassa
paṭissutvā  uṭṭhāyāsanā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnā kho
te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ
   {172.1} yaṃ kho no 1- bhante bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā
vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho nāhaṃ bhikkhave
gamanena lokassa antaṃ ñāteyyaṃ diṭṭheyyaṃ 2- patteyyanti vadāmi na ca
panāhaṃ bhikkhave appatvā lokassa antaṃ dukkhassantakiriyaṃ vadāmīti. Tesaṃ
no bhante amhākaṃ acirapakkantassa bhagavato etadahosi idaṃ kho no
āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā vitthārena atthaṃ avibhajitvā
@Footnote: 1 Yu. pana .   2 Ma. Yu. sabbatthu daṭṭheyyaṃ.
Uṭṭhāyāsanā  vihāraṃ  paviṭṭho  nāhaṃ  bhikkhave  gamanena  lokassa
antaṃ  ñāteyyaṃ  diṭṭheyyaṃ  pagteyyanti  vadāmi  na  ca  panāhaṃ
bhikkhave  appatvā  lokassa  antaṃ  dukkhassantakiriyaṃ  vadāmīti .
Ko  nu  kho  imassa  bhagavatā  saṅkhittena  uddesassa uddiṭṭhassa
vitthārena atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ vibhajeyyāti.
   {172.2} Tesaṃ no bhante amhākaṃ etadahosi ayaṃ kho āyasmā
ānando  satthu  ceva saṃvaṇṇito sambhāvito ca viññūnaṃ sabrahmacārīnaṃ
pahoti  cāyasmā  ānando  imassa  bhagavatā saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  vitthārena  atthaṃ vibhajituṃ
yannūna  mayaṃ  yenāyasmā  ānando tenupasaṅkameyyāma upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  ānandaṃ  etamatthaṃ  paṭipuccheyyāmāti  . atha kho mayaṃ
bhante  yenāyasmā  ānando  tenupasaṅkamimhā  1-  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  ānandaṃ  etamatthaṃ  paṭipucchimhā  .  tesaṃ no bhante
āyasmatā  ānandena  imehi  ākārehi  imehi  padehi  imehi
byañjanehi attho vibhattoti.
   {172.3}  Paṇḍito  bhikkhave  ānando  mahāpañño  bhikkhave
ānando  mañcepi  tumhe  bhikkhave etamatthaṃ paṭipuccheyyātha ahampi
taṃ evameva byākareyyaṃ yathā taṃ ānandena byākataṃ eso ceva tassa
attho evañca naṃ dhāreyyāthāti. Tatiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 116-121. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=2339              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=2339              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=169&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=96              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=169              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=821              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=821              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com