ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [173]  Pubbe  me  bhikkhave  sambodhā  anabhisambuddhassa
@Footnote: 1 Ma. paṭipucchimha.
Bodhisattasseva  sato  etadahosi ye mayhaṃ pañca kāmaguṇā cetaso
samphuṭṭhapubbā  atītā  niruddhā  vipariṇatā  tatra  me  cittaṃ bahulaṃ
gacchamānaṃ  gaccheyya  paccuppannesu  vā  appaṃ  vā anāgatesu .
Tassa  mayhaṃ  bhikkhave etadahosi ye mayhaṃ bhikkhave pañca kāmaguṇā
cetaso  samphuṭṭhapubbā  atītā  niruddhā  vipariṇatā  tatra  me
attarūpena  appamādo  saticetaso  ārakkho  karaṇīyo  .  tasmā
tiha bhikkhave tumhākampi ye te pañca kāmaguṇā cetaso samphuṭṭhapubbā
atītā  niruddhā  vipariṇatā  tatra  vo  cittaṃ  bahulaṃ  gacchamānaṃ
gaccheyya  paccuppannesu  vā  appaṃ vā anāgatesu . tasmā tiha
bhikkhave tumhākampi ye te 1- pañca kāmaguṇā cetaso samphuṭṭhapubbā
atītā  niruddhā  vipariṇatā  tatra  vo  attarūpena 2- appamādo
saticetaso ārakkho karaṇīyoti 3-. Tasmā tiha bhikkhave se 4- āyatane
veditabbe . yattha cakkhu 5- nirujjhati rūpasaññā ca virajjati se 4-
āyatane  veditabbe  .pe. yattha jivhā [6]- nirujjhati rasasaññā
ca virajjati .pe. se 4- āyatane veditabbe . yattha mano ca
nirujjhati dhammasaññā ca virajjati 7- se 4- āyatane veditabbeti.
Idaṃ vatvā bhagavā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ pāvisi.
   {173.1} Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ acirapakkantassa bhagavato etadahosi
idaṃ kho no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā vitthārena atthaṃ
avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho tasmā tiha bhikkhave se 4- āyatane
@Footnote: 1 Yu. vo .  2 Ma. Yu. attarūpehi .  3 Ma. Yu. itisaddo natthi .  4 Yu. ye.
@evamuparipi .  5 Ma. cakkhu ca. Yu. cakkhuṃ ca. evamuparipi .  6 Ma. Yu. ca.
@7 Ma. nirujjhati. evamuparipi.
Veditabbe  yattha  cakkhu  ca  nirujjhati  rūpasaññā  ca virajjati se
āyatane  veditabbe  .pe. yattha jivhā ca nirujjhati rasasaññā ca
virajjati  se  āyatane  veditabbe .pe. yattha mano ca nirujjhati
dhammasaññā  ca  virajjati se āyatane veditabbeti . ko nu kho
imassa  bhagavatā  saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena
atthaṃ avibhattassa vitthārena atthaṃ vibhajeyyāti.
   {173.2} Atha kho tesaṃ bhikkhūnaṃ etadahosi ayaṃ kho āyasmā
ānando  satthu  ceva saṃvaṇṇito sambhāvito ca viññūnaṃ sabrahmacārīnaṃ
pahoti  cāyasmā  ānando  imassa  bhagavatā saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  vitthārena  atthaṃ vibhajituṃ
yannūna  mayaṃ  yenāyasmā  ānando tenupasaṅkameyyāma upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ ānandaṃ etamatthaṃ paṭipuccheyyāmāti.
   [174] Atha kho te bhikkhū yenāyasmā ānando tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  āyasmatā  ānandena  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnā
kho te bhikkhū āyasmantaṃ ānandaṃ etadavocuṃ
   {174.1} idaṃ kho no āvuso ānanda bhagavā saṅkhittena uddesaṃ
uddisitvā  vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho
tasmā tiha bhikkhave se āyatane veditabbe yattha cakkhu ca nirujjhati
rūpasaññā ca virajjati 1- se āyatane veditabbe .pe. Yattha jivhā ca
@Footnote: 1 Yu. nirujjhati. evamuparipi.
Nirujjhati  rasasaññā  ca  virajjati  se  āyatane veditabbe .pe.
Yattha  mano  ca  nirujjhati  dhammasaññā  ca  virajjati se āyatane
veditabbeti  .  tesaṃ no āvuso amhākaṃ acirapakkantassa bhagavato
etadahosi  idaṃ  kho  no  āvuso  bhagavā  saṅkhittena  uddesaṃ
uddisitvā  vitthārena  atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā  vihāraṃ
paviṭṭho tasmā tiha bhikkhave se āyatane veditabbe yattha cakkhu ca
nirujjhati  rūpasaññā  ca  virajjati  se  āyatane veditabbe .pe.
Yattha  jivhā  ca  nirujjhati  rasasaññā  ca  virajjati se āyatane
veditabbe  .pe.  yattha  mano  ca  nirujjhati  dhammasaññā  ca
virajjati se āyatane veditabbeti.
   {174.2}  Ko nu kho imassa bhagavatā saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa   vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  vitthārena  atthaṃ
vibhajeyyāti . tesaṃ no āvuso amhākaṃ etadahosi ayaṃ kho āyasmā
ānando  satthu  ceva saṃvaṇṇito sambhāvito ca viññūnaṃ sabrahmacārīnaṃ
pahoti  cāyasmā  ānando  imassa  bhagavatā saṅkhittena uddesassa
uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa  vitthārena  atthaṃ vibhajituṃ
yannūna  mayaṃ  yenāyasmā  ānando tenupasaṅkameyyāma upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ  ānandaṃ  etamatthaṃ  paṭipuccheyyāmāti  .  vibhajatāyasmā
ānandoti . seyyathāpi nāma 1- āvuso puriso sāratthiko sāragavesī
sārapariyesanaṃ caramāno mahato rukkhassa .pe. vibhajatāyasmā ānando
agaruṃ karitvāti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. nāmasaddo natthi.
   [175] Tenahāvuso 1- suṇātha sādhukaṃ manasikarotha bhāsissāmīti.
Evamāvusoti  kho  te  bhikkhū āyasmato ānandassa paccassosuṃ .
Āyasmā ānando etadavoca yaṃ kho vo 2- āvuso bhagavā saṅkhittena
uddesaṃ  uddisitvā  vitthārena  atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā
vihāraṃ  paviṭṭho  tasmā  tiha  bhikkhave  se  āyatane veditabbe
yattha  cakkhu  ca  nirujjhati  rūpasaññā  ca  virajjati  se āyatane
veditabbe  .pe.  yattha  mano  ca  nirujjhati  dhammasaññā  ca
virajjati  se  āyatane  veditabbeti  .  imassa  khvāhaṃ āvuso
bhagavatā  saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ
avibhattassa vitthārena atthaṃ ājānāmi . saḷāyatananirodhaṃ kho 3- etaṃ
āvuso  bhagavatā sandhāya bhāsitaṃ tasmā tiha bhikkhave se āyatane
veditabbe  yattha  cakkhu  ca  nirujjhati  rūpasaññā  ca  virajjati
se  āyatane  veditabbe  .pe.  yattha  mano  ca  nirujjhati
dhammasaññā ca virajjati se āyatane veditabbeti.
   {175.1} Yaṃ kho āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ uddisitvā
vitthārena  atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā  vihāraṃ  paviṭṭho
tasmā  tiha  bhikkhave  se  āyatane  veditabbe  yattha  cakkhu
ca  nirujjhati  rūpasaññā  ca  virajjati  se  āyatane  veditabbe
.pe.  yattha  mano  ca  nirujjhati  dhammasaññā  ca  virajjati  se
āyatane  veditabbeti  .  imassa  khvāhaṃ  āvuso  bhagavatā
saṅkhittena   uddesassa   uddiṭṭhassa   vitthārena   atthaṃ
@Footnote: 1 Yu. tena āvuso .  2 Yu. ayaṃ pāṭho natthi .   3 Ma. no.
Avibhattassa  evaṃ  vitthārena  atthaṃ ājānāmi . ākaṅkhamānā ca
pana  tumhe  āyasmanto  bhagavantaṃyeva  upasaṅkamatha  upasaṅkamitvā
etamatthaṃ  paṭipuccheyyātha  yathā  vo  bhagavā  byākaroti tathā naṃ
dhāreyyāthāti.
   [176]  Evamāvusoti  kho  te bhikkhū āyasmato ānandassa
paṭissutvā  uṭṭhāyāsanā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnā kho
te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ yaṃ kho no bhante bhagavā saṅkhittena
uddesaṃ  uddisitvā  vitthārena  atthaṃ  avibhajitvā  uṭṭhāyāsanā
vihāraṃ  paviṭṭho tasmā tiha bhikkhave se āyatane veditabbe yattha
cakkhu  ca  nirujjhati  rūpasaññā ca virajjati se āyatane veditabbe
.pe. yattha jivhā ca nirujjhati rasasaññā ca virajjati se āyatane
veditabbe  .pe.  yattha  mano ca nirujjhati dhammasaññā ca virajjati
se āyatane veditabbe . tesaṃ no bhante amhākaṃ acirapakkantassa
bhagavato etadahosi idaṃ kho no āvuso bhagavā saṅkhittena uddesaṃ
uddisitvā  vitthārena atthaṃ avibhajitvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho
tasmā tiha bhikkhave se āyatane veditabbe yattha cakkhu ca nirujjhati
rūpasaññā ca virajjati se āyatane veditabbe .pe. Yattha mano ca nirujjhati
dhammasaññā ca virajjati se āyatane veditabbe 1-. Ko nu kho imassa bhagavatā
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo atthi.
Saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa
vitthārena atthaṃ vibhajeyyāti . tesaṃ no bhante amhākaṃ etadahosi
ayaṃ  kho  āyasmā  ānando satthu ceva saṃvaṇṇito sambhāvito ca
viññūnaṃ  sabrahmacārīnaṃ  pahoti  cāyasmā  ānando  imassa bhagavatā
saṅkhittena  uddesassa  uddiṭṭhassa  vitthārena  atthaṃ  avibhattassa
vitthārena  atthaṃ  vibhajituṃ  yannūna  mayaṃ  yenāyasmā  ānando
tenupasaṅkameyyāma  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  etamatthaṃ
paṭipuccheyyāmāti  .  atha  kho  mayaṃ bhante yenāyasmā ānando
tenupasaṅkamimhā  1-  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  etamatthaṃ
paṭipucchimhā  2- . tesaṃ no bhante āyasmatā ānandena imehi
ākārehi imehi liṅgehi 3- imehi byañjanehi attho vibhattoti.
Paṇḍito  bhikkhave  ānando  mahāpañño bhikkhave ānando mañcepi
tumhe  bhikkhave  etamatthaṃ  paṭipuccheyyātha  ahampi  taṃ  evameva
byākareyyaṃ  yathā  4- taṃ ānandena byākataṃ eso cevassa 5-
attho evañca naṃ dhāreyyāthāti. Catutthaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 121-127. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=2456              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=2456              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=173&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=97              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=173              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=870              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=870              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com