ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [200]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  āyasmā  ānando kosambiyaṃ
viharati  ghositārāme  .  atha  kho  ghosito  gahapati yenāyasmā
ānando  tenupasaṅkami  .pe.  ekamantaṃ  nisinno  kho  ghosito
gahapati  āyasmantaṃ  ānandaṃ  etadavoca  dhātunānattaṃ dhātunānattanti
bhante  ānanda  vuccati  kittāvatā  nu  kho  bhante dhātunānattaṃ
vuttaṃ  bhagavatāti . saṃvijjati kho gahapati cakkhudhātu rūpā ca manāpā
Cakkhuviññāṇañca   sukhavedaniyaṃ   phassaṃ  paṭicca  uppajjati  sukhā
vedanā  .  saṃvijjati  kho  gahapati  cakkhudhātu  rūpā ca amanāpā
cakkhuviññāṇañca  dukkhavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca  uppajjati  dukkhā
vedanā . Saṃvijjati kho gahapati cakkhudhātu rūpā ca [1]- upekkhaṭṭhāniyā 2-
cakkhuviññāṇañca   adukkhamasukhavedaniyaṃ   phassaṃ   paṭicca   uppajjati
adukkhamasukhā  vedanā  .pe.  saṃvijjati  kho  gahapati  jivhādhātu
rasā  ca  manāpā  jivhāviññāṇañca  sukhavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca
uppajjati  sukhā  vedanā  . saṃvijjati kho gahapati jivhādhātu rasā
ca   amanāpā   jivhāviññāṇañca  dukkhavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca
uppajjati  dukkhā  vedanā  .  saṃvijjati  kho  gahapati  jivhādhātu
rasā   ca  upekkhaṭṭhāniyā  jivhāviññāṇañca  adukkhamasukhavedaniyaṃ
phassaṃ  paṭicca  uppajjati  adukkhamasukhā  vedanā  .pe.  saṃvijjati
kho  gahapati  manodhātu  dhammā  ca  manāpā  manoviññāṇañca
sukhavedaniyaṃ phassaṃ paṭicca uppajjati sukhā vedanā.
   {200.1}  Saṃvijjati kho gahapati manodhātu dhammā ca amanāpā
manoviññāṇañca  dukkhavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca  uppajjati  dukkhā
vedanā . saṃvijjati kho gahapati manodhātu dhammā ca upekkhaṭṭhāniyā
manoviññāṇañca   adukkhamasukhavedaniyaṃ   phassaṃ   paṭicca   uppajjati
adukkhamasukhā  vedanā  .  ettāvatā  [3]-  gahapati dhātunānattaṃ
vuttaṃ bhagavatāti. Chaṭṭhaṃ.
@Footnote: 1 Ma. manāpā .  2 Sī. upekkhāṭhāniyā. Ma. upekkhāvedaniyā. evamuparipi.
@Yu. upekkhāṭṭhāniyā . 3 Ma. Yu. kho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 143-144. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=2908              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=2908              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=200&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=109              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=200              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1016              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1016              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com