ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [203]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  bhaggesu  viharati  suṃsumāragire
bhesakaḷāvane  migadāye  . atha kho nakulapitā gahapati yena bhagavā
tenupasaṅkami  .pe.  ekamantaṃ  nisinno  kho  nakulapitā  gahapati
bhagavantaṃ  etadavoca  ko  nu kho bhante hetu ko paccayo yena
midhekacce  sattā  diṭṭhe  va  dhamme  no parinibbāyanti . ko
pana  bhante  hetu ko paccayo yena midhekacce sattā diṭṭhe va
dhamme parinibbāyantīti.
   {203.1}  Santi  kho  gahapati  cakkhuviññeyyā  rūpā iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu
abhinandati  abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati  tassa  taṃ  abhinandato
abhivadato   ajjhosāya   tiṭṭhato   tannissitaṃ  viññāṇaṃ  hoti
tadupādānaṃ  .  saupādāno  gahapati  bhikkhu no parinibbāyati .pe.
Santi  kho  gahapati  jivhāviññeyyā rasā .pe. santi kho gahapati
manoviññeyyā  dhammā  iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā
Rajaniyā  tañce  bhikkhu  abhinandati  abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati
tassa  taṃ  abhinandato  abhivadato  ajjhosāya  tiṭṭhato  tannissitaṃ
viññāṇaṃ  hoti  tadupādānaṃ  .  saupādāno  gahapati  bhikkhu  no
parinibbāyati . ayaṃ kho gahapati hetu ayaṃ paccayo yena midhekacce
sattā diṭṭhe va dhamme no parinibbāyanti.
   [204] Santi ca kho 1- gahapati cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu
na  abhinandati  na  abhivadati  na  ajjhosāya  tiṭṭhati  tassa  taṃ
anabhinandato  anabhivadato  anajjhosāya  tiṭṭhato  na  tannissitaṃ
viññāṇaṃ  hoti  na  2-  tadupādānaṃ  . anupādāno gahapati bhikkhu
parinibbāyati  .pe.  santi  kho  gahapati  jivhāviññeyyā  rasā
.pe.  santi  kho  gahapati  manoviññeyyā  dhammā  iṭṭhā kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā tañce bhikkhu na abhinandati
na  abhivadati  na ajjhosāya tiṭṭhati tassa taṃ anabhinandato anabhivadato
anajjhosāya  tiṭṭhato  na tannissitaṃ viññāṇaṃ hoti na tadupādānaṃ .
Anupādāno  gahapati  bhikkhu  parinibbāyati  . ayaṃ kho gahapati hetu
ayaṃ paccayo yena midhekacce sattā diṭṭhe va dhamme parinibbāyantīti.
Aṭṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 146-147. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=2966              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=2966              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=203&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=111              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=203              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1036              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1036              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com