ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [205]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā mahākaccāno avantīsu viharati
makkarakaṭe  3-  araññakuṭikāyaṃ  . atha kho lohiccassa brāhmaṇassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. khosaddo natthi. 2 Ma. nasaddo natthi .  3 Ma. makkarakate.
Sambahulā   antevāsikā  kaṭṭhahārakā  māṇavakā  yenāyasmato
mahākaccānassa  araññakuṭikā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  parito
parito  kuṭikāyaṃ  anucaṅkamanti  anuvicaranti  uccāsaddā  mahāsaddā
kānici kānici seleyyakāni karonti 1- ime pana muṇḍakā samaṇakā
ibbhā  kaṇhā  2- bandhupādāpaccā imesaṃ bhāratakānaṃ 3- sakkatā
garukatā mānitā pūjitā apacitāti . atha kho āyasmā mahākaccāno
vihārā  nikkhamitvā  te māṇavake etadavoca mā [4]- māṇavakā
saddamakattha  dhammaṃ  vo  bhāsissāmīti . evaṃ vutte te māṇavakā
tuṇhī  ahesuṃ  .  atha  kho āyasmā mahākaccāno te māṇavake
gāthāhi ajjhabhāsi
   [206] Sīluttamā pubbatarā ahesuṃ    te brāhmaṇā ye purāṇaṃ saranti
    guttāni dvārāni surakkhitāni     ahesu 5- tesaṃ abhibhuyya kodhaṃ.
    Dhamme ca jhāne 6- ca ratā ahesuṃ    te brāhmaṇā ye purāṇaṃ saranti
    imeva 7- vokkamma jahāmhaseti 8- gottena mattā visamaṃ caranti.
    Kodhābhibhūtā suputhuttadaṇḍā 9-   virujjhamānā 10- tasathāvaresu
    aguttadvārassa bhavanti moghā    supineva laddhaṃ purisassa vittaṃ.
    Anāsakā thaṇḍilasāyikā ca       pāto sinānañca tayo ca vedā
    kharājinaṃ jaṭā paṅko            mantā sīlabbataṃ tapo
    kuhanā vaṅkadaṇḍā ca           udakā ca manāni ca
@Footnote: 1 Sī. selissakāni karontā. Yu. selissakāni karonti. 2 Yu. kiṇhā.
@3 Ma. bharatakānaṃ. 4 Yu. vo. 5 Ma. Yu. ahesuṃ. 6 Ma. Yu. ca jhāne.
@7 Ma. Yu. ime ca. 8 Ma. japāmaseti. Yu. jappamaseti. 9 Ma. Yu. puthuattadaṇḍā.
@10 Ma. Yu. virajujhamānā.
      Vaṇṇā ete brāhmaṇānaṃ      katā kiñcikkhabhāvanā
      cittañca susamāhitaṃ           vippasannamanāvilaṃ
      akhilaṃ sabbabhūtesu             so maggo brahmapattiyāti.
   [207] Atha kho te māṇavakā kupitā anattamanā yena lohicco
brāhmaṇo   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā   lohiccaṃ  brāhmaṇaṃ
etadavocuṃ  yagghe  bhavaṃ  jāneyya samaṇo mahākaccāno brāhmaṇānaṃ
mante ekaṃsena asaṃvadati 1- paṭikkosatīti . evaṃ vutte lohicco
brāhmaṇo  kupito  ahosi  anattamano  .  atha  kho  lohiccassa
brāhmaṇassa  etadahosi  na  kho pana metaṃ paṭirūpaṃ yohaṃ aññadatthuṃ
māṇavakānaṃyeva  sutvā samaṇaṃ mahākaccānaṃ akkoseyyaṃ virujjheyyaṃ 2-
paribhāseyyaṃ yannūnāhaṃ upasaṅkamitvā puccheyyanti.
   {207.1}  Atha  kho  lohicco  brāhmaṇo tehi māṇavakehi
saddhiṃ   yenāyasmā   mahākaccāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmatā   mahākaccānena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno
kho  lohicco  brāhmaṇo  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etadavoca
āgamaṃsu  nu  khvidha  bho  kaccāna  amhākaṃ sambahulā antevāsikā
kaṭṭhahārakā  māṇavakāti  .  āgamaṃsu  khvidha  te  brāhmaṇa
sambahulā  antevāsikā  kaṭṭhahārakā  māṇavakāti  .  ahu  pana
bhoto kaccānassa tehi māṇavakehi saddhiṃ koci deva kathāsallāpoti.
Ahu  kho  me  brāhmaṇa  tehi  māṇavakehi  saddhiṃ  [3]-
@Footnote: 1 Ma. Yu. apavadati . 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 3 Ma. Yu. kocideva kathāsallāpoti.
Ahosi  kathāsallāpoti  .  yathā kathaṃ pana bhoto kaccānassa tehi
māṇavakehi  saddhiṃ ahosi kathāsallāpoti . evaṃ kho me brāhmaṇa
tehi māṇavakehi saddhiṃ ahosi kathāsallāpoti.
     Siṃluttamā pubbatarā ahesuṃ   te brāhmaṇā ye purāṇaṃ saranti
     .pe. Akhilaṃ sabbabhūtesu     so maggo brahmapattiyāti.
Evaṃ kho me brāhmaṇa tehi [1]- saddhiṃ ahosi kathāsallāpoti.
Aguttadvāroti  bhavaṃ  kaccāno  āha  kittāvatā  nu  kho  bho
kaccāna  aguttadvāro  hotīti  . idha brāhmaṇa ekacco cakkhunā
rūpaṃ  disvā  piyarūpe  rūpe  adhimuccati appiyarūpe rūpe byāpajjati
anupaṭṭhitāya  2-  satiyāva  viharati  parittacetaso tañca cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti  yatthassa  te uppannā pāpakā
akusalā  dhammā  aparisesā  nirujjhanti  .  sotena  saddaṃ sutvā
.pe.  ghānena  gandhaṃ  ghāyitvā  .  jivhāya  rasaṃ sāyitvā .
Kāyena  phoṭṭhabbaṃ  phusitvā  .  manasā  dhammaṃ  viññāya  piyarūpe
dhamme  adhimuccati  appiyarūpe  [3]- dhamme byāpajjati anupaṭṭhitāya
satiyāva  viharati  parittacetaso  tañca  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ
yathābhūtaṃ  nappajānāti  yatthassa  te  uppannā  pāpakā  akusalā
dhammā  aparisesā  nirujjhanti  . evaṃ kho brāhmaṇa aguttadvāro
hotīti.
   [208]  Acchariyaṃ  bho kaccāna abbhūtaṃ bho kaccāna yāvañcidaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. māṇavakehi . 2 Ma. anupaṭṭhitakāyassati ca viharati. evamuparipi.
@3 Ma. ca.
Bhotā kaccānena aguttadvārova samāno aguttadvāroti akkhāto .
Guttadvāroti  bhavaṃ  kaccāno āha kittāvatā nu kho bho kaccāna
guttadvāro  hotīti  .  idha  brāhmaṇa bhikkhu cakkhunā rūpaṃ disvā
piyarūpe  rūpe nādhimuccati appiyarūpe rūpe na byāpajjati upaṭṭhitāya
satiyāva  viharati  appamāṇacetaso  tañca  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ
yathābhūtaṃ  pajānāti  .  yatthassa  te  uppannā  pāpakā akusalā
dhammā  aparisesā  nirujjhanti  . sotena saddaṃ sutvā . ghānena
gandhaṃ  ghāyitvā  .  jivhāya  rasaṃ sāyitvā . kāyena phoṭṭhabbaṃ
phusitvā  .  manasā  dhammaṃ  viññāya  piyarūpe  dhamme  nādhimuccati
appiyarūpe  dhamme  na  byāpajjati  upaṭṭhitāya  satiyāva  viharati
appamāṇacetaso   tañca   cetovimuttiṃ   paññāvimuttiṃ   yathābhūtaṃ
pajānāti  yatthassa  te  uppannā  pāpakā  akusalā  dhammā
aparisesā nirujjhanti. Evaṃ kho brāhmaṇa guttadvāro hotīti.
   [209]  Acchariyaṃ  bho kaccāna abbhūtaṃ bho kaccāna yāvañcidaṃ
bhotā kaccānena guttadvārova samāno guttadvāroti 2- akkhāto.
Abhikkantaṃ  bho  kaccāna  abhikkantaṃ  ko  kaccāna  seyyathāpi
bho  kaccāna  nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā vivareyya
mūḷhassa  vā  maggaṃ  ācikkheyya  andhakāre  vā  telappajjotaṃ
dhāreyya  cakkhumanto  rūpāni dakkhantīti . evamevaṃ bho kaccānena
anekapariyāyena  dhammo  pakāsito  .  esāhaṃ  bho  kaccāna taṃ
@Footnote: 1 Yu. āmeṇḍitaṃ. 2 Yu. itisadudo natthi.
Bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ  bhavaṃ
kaccāno  dhāretu  ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgataṃ . yathā ca bhavaṃ
kaccāno  makkarakaṭe  upāsakakulāni  upasaṅkamati evamevaṃ lohiccakulaṃ
upasaṅkamatu  .  tattha  ye māṇavakā māṇavikā vā bhavantaṃ kaccānaṃ
abhivādessanti  paccupaṭṭhissanti  āharissanti  āsanaṃ  vā  udakaṃ
vā dassanti tesantaṃ bhavissati dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti. Navamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 147-152. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=2998              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=2998              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=205&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=112              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=205              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1037              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1037              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com