ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [210] Ekaṃ samayaṃ āyasmā udāyi kāmaṇḍāyaṃ viharati todeyyassa
brāhmaṇassa  ambavane  .  atha  kho  verahañcānigottāya  2-
brāhmaṇiyā  antevāsī  māṇavako  yenāyasmā  udāyi tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmatā  udāyinā  saddhiṃ  sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ
sārāṇīyaṃ  vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinnaṃ kho taṃ
māṇavakaṃ  āyasmā  udāyi  dhammiyā  kathāya  sandassesi samādapesi
samuttejesi  sampahaṃsesi  .  atha  kho [3]- māṇavako āyasmatā
udāyinā  dhammiyā  kathāya  sandassito  samādapito  samuttejito
sampahaṃsito   uṭṭhāyāsanā  yena  verahañcānigottā  brāhmaṇī
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   verahañcānigottaṃ  4-  brāhmaṇiṃ
etadavoca  yagghe  bhotī  jāneyya  samaṇo  udāyi dhammaṃ deseti
ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ
kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ pakāsetīti.
   {210.1}   Tenahi   tvaṃ   māṇavaka   mama   vacanena
samaṇaṃ  udāyiṃ  nimantehi  svātanāya  bhattenāti  evaṃ  bhotīti
@Footnote: 1 Ma. Yu. udāyī. evamuparipi. 2-4 Ma. Yu. verahaccāni .... evamuparipi.
@3 Yu. so.
Kho  so  māṇavako  verahañcānigottāya  brāhmaṇiyā  paṭissutvā
yenāyasmā  udāyi  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  udāyiṃ
etadavoca  adhivāsetu  kira  bhavaṃ  udāyi  amhākaṃ ācariyāya 1-
verahañcānigottāya  brāhmaṇiyā  svātanāya  bhattanti . adhivāsesi
kho  āyasmā  udāyi  tuṇhībhāvena  . atha kho āyasmā udāyi
tassā  rattiyā  accayena  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaraṃ
ādāya   yena   verahañcānigottāya   brāhmaṇiyā   nivesanaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  . atha kho
verahañcānigottā   brāhmaṇī   āyasmantaṃ   udāyiṃ   paṇītena
khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā  santappesi  sampavāresi  .
Atha  kho  verahañcānigottā  brāhmaṇī  āyasmantaṃ udāyiṃ bhuttāviṃ
onītapattapāṇiṃ  pādukā  ārohitvā  ucce āsane nisīditvā sīsaṃ
oguṇṭhitvā  āyasmantaṃ  udāyiṃ  etadavoca  bhaṇa samaṇa dhammanti .
Bhavissati bhagini samayoti vatvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi 2-.
   [211]  Dutiyampi  kho  so  māṇavako  yenāyasmā  udāyi
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā  udāyinā  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho taṃ māṇavakaṃ āyasmā udāyi dhammiyā kathāya sandassesi
samādapesi  samuttejesi  sampahaṃsesi  . dutiyampi kho so māṇavako
āyasmatā  udāyinā  dhammiyā  kathāya  sandassito  samādapito
@Footnote: 1 Ma. Yu. ācariyabhariyāya .  2 Ma. pakkami.
Samuttejito  sampahaṃsito  uṭṭhāyāsanā  yena  verahañcānigottā
brāhmaṇī  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  verahañcānigottaṃ  brāhmaṇiṃ
etadavoca  yagghe  bhotī  jāneyya  samaṇo  udāyi dhammaṃ deseti
ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ
kevalaparipaṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ pakāsetīti.
   {211.1}  Evamevaṃ  pana  tvaṃ  māṇavaka  samaṇassa udāyissa
vaṇṇaṃ  bhāsasi  samaṇo  udāyi  bhaṇa samaṇa dhammanti vutto samāno
bhavissati  bhagini  samayoti  vatvā uṭṭhāyāsanā pakkantoti tathā hi
pana  tvaṃ bhoti pādukā ārohitvā ucce āsane nisīditvā sīsaṃ
oguṇṭhitvā  etadavoca  bhaṇa  samaṇa  dhammanti  dhammagaruno hi te
bhavanto  dhammagāravāti  . tenahi tvaṃ māṇavaka mama vacanena samaṇaṃ
udāyiṃ  nimantehi  svātanāya bhattenāti . evaṃ bhotīti kho so
māṇavako    verahañcānigottāya   brāhmaṇiyā   paṭissutvā
yenāyasmā   udāyi   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ
udāyiṃ etadavoca adhivāsetu kira bhavaṃ udāyi amhākaṃ ācariyabhariyāya
verahañcānigottāya   brāhmaṇiyā   svātanāya   bhattanti  .
Adhivāsesi kho āyasmā udāyi tuṇhībhāvena.
   {211.2} Atha kho āyasmā udāyi tassā rattiyā accayena
pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  yena verahañcānigottāya
brāhmaṇiyā   nivesanaṃ   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā  paññatte
āsane  nisīdi  .  atha  kho  verahañcānigottā  brāhmaṇī
Āyasmantaṃ  udāyiṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā
santappesi  sampavāresi  .  atha  kho verahañcānigottā brāhmaṇī
āyasmantaṃ  udāyiṃ  bhuttāviṃ  onītapattapāṇiṃ  pādukā  orohitvā
nīce  āsane nisīditvā sīsaṃ vivaritvā āyasmantaṃ udāyiṃ etadavoca
kismiṃ  nu  kho  bhante  sati  arahanto  sukhadukkhaṃ paññapenti kismiṃ
asati arahanto sukhadukkhaṃ na paññapentīti.
   [212]  Cakkhusmiṃ kho bhagini sati arahanto sukhadukkhaṃ paññapenti
cakkhusmiṃ  asati  arahanto  sukhadukkhaṃ  na  paññapenti .pe. jivhāya
sati  arahanto  sukhadukkhaṃ  paññapenti  jivhāya  asati  arahanto
sukhadukkhaṃ  na  paññapenti  .pe.  manasmiṃ  sati  arahanto  sukhadukkhaṃ
paññapenti  manasmiṃ  asati  arahanto  sukhadukkhaṃ  na  paññapentīti .
Evaṃ  vutte  verahañcānigottā  brāhmaṇī  āyasmantaṃ  udāyiṃ
etadavoca  abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ  bhante  seyyathāpi bhante
nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā vivareyya mūḷhassa vā
maggaṃ  ācikkheyya andhakāre vā telappajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti  .  evamevaṃ  ayyena udāyinā anekapariyāyena
dhammo pakāsito . esāhaṃ bhante 1- udāyi taṃ bhavantaṃ saraṇaṃ gacchāmi
dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsikaṃ maṃ ayyo udāyi dhāretu ajjatagge
pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti. Dasamaṃ.
          Gahapativaggo tatiyo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayya.
            Tassuddānaṃ
     vesālī vajjī nāḷandā    bhāradvājasoṇo ca ghositā
     hāliddako 1- nakulapitā  lohicco verahañcānīti.
          --------------
@Footnote: 1 Ma. hāliddiko. Yu. hālindako.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 152-156. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=3095              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=3095              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=210&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=113              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=210              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1102              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1102              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com