ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [214]  Lābhā  vo bhikkhave suladdhaṃ vo bhikkhave khaṇo vo
bhikkhave  paṭiladdho  brahmacariyavāsāya  .  diṭṭhā mayā bhikkhave cha
phassāyatanikā  nāma  nirayā  tattha  yaṅkiñci  cakkhunā  rūpaṃ passati
aniṭṭharūpaṃyeva   passati   no  iṭṭharūpaṃ  akantarūpaṃyeva  passati
no  kantarūpaṃ  amanāparūpaṃyeva  passati  no  manāparūpaṃ  yaṅkiñci
sotena  saddaṃ  suṇāti  .  yaṅkiñci  ghānena  gandhaṃ  ghāyati .
Yaṅkiñci jivhāya rasaṃ sāyati . yaṅkiñci kāyena phoṭṭhabbaṃ phusati .
Yaṅkiñci  manasā  dhammaṃ  vijānāti  aniṭṭharūpaṃyeva  vijānāti  no
iṭṭharūpaṃ  akantarūpaṃ  yeva  vijānāti  no  kantarūpaṃ  amanāpaṃyeva
vijānāti no manāparūpaṃ.
   [215]  Lābhāvo  bhikkhave  suladdhaṃ  vo bhikkhave khaṇo vo
bhikkhave  paṭiladdho  brahmacariyavāsāya  .  diṭṭhā mayā bhikkhave cha
phassāyatanikā  nāma  saggā  tattha  yaṅkiñci  cakkhunā  rūpaṃ passati
iṭṭharūpaṃ  yeva  passati  no  aniṭṭharūpaṃ  kantarūpaṃ yeva passati no
akantarūpaṃ  manāparūpaṃ  yeva  passati  no  amanāparūpaṃ  .pe.
Yaṅkiñci  jivhāya  rasaṃ  sāyati  .pe.  yaṅkiñci  manasā  dhammaṃ
vijānāti  iṭṭharūpaṃ  yeva  vijānāti  no  aniṭṭharūpaṃ kantarūpaṃ yeva
vijānāti  no  akantarūpaṃ manāparūpaṃyeva vijānāti no amanāparūpaṃ .
Lābhā  vo  bhikkhave  suladdhaṃ  vo  bhikkhave  khaṇo  vo
bhikkhave 1- paṭiladdho brahmacariyavāsāyāti. Dutiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 158-159. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=3214              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=3214              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=214&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=115              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=214              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1111              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1111              Contents of The Tipitaka Volume 18 https://84000.org/tipitaka/read/?index_18 https://84000.org/tipitaka/english/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]