ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [216]  Rūpārāmā  bhikkhave devamanussā rūparatā rūpasammuditā
rūpavipariṇāmavirāganirodhā  dukkhā 2- bhikkhave devamanussā viharanti .
Saddārāmā   bhikkhave   devamanussā   saddaratā  saddasammuditā
saddavipariṇāmavirāganirodhā  dukkhā  bhikkhave  devamanussā  viharanti .
Gandhārāmā  rasārāmā  phoṭṭhabbārāmā  dhammārāmā  bhikkhave
devamanussā   dhammaratā  dhammasammuditā  dhammāvipariṇāmavirāganirodhā
dukkhā bhikkhave devamanussā viharanti . tathāgato ca kho bhikkhave arahaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Ma. Yu. dukkhaṃ. evamuparipi.
Sammāsambuddho   rūpānaṃ   samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca
ādīnavañca  nissaraṇañca  yathābhūtaṃ  viditvā na rūpārāmo na rūparato
na  rūpasammudito rūpaviṇāmaviparirāganirodhā sukho 1- bhikkhave tathāgato
viharati  .  saddānaṃ  gandhānaṃ  rasānaṃ  phoṭṭhabbānaṃ  dhammānaṃ
samudayañca   atthaṅgamañca   assādañca   ādīnavañca   nissaraṇañca
yathābhūtaṃ  viditvā  na  dhammārāmo  na  dhammarato na dhammasammudito
dhammavipariṇāmavirāganirodhā  sukho  bhikkhave  tathāgato viharatīti 2- .
Idamavoca bhagavā idaṃ vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā
   [217] Rūpā saddā gandhā rasā  phassā dhammā ca kevalā
     iṭṭhā kantā manāpā ca     yāvatatthīti vuccati.
     Sadevakassa lokassa        ete vo sukhasammatā
     yattha ce te nirujjhanti       taṃ tesaṃ dukkhasammataṃ.
     Sukhaṃ ca 3- diṭṭhamariyebhi       sakkāyassa nirodhanaṃ
     paccanikamidaṃ hoti          sabbalokena passataṃ.
     Yaṃ pare sukhato āhu         tadariyā ahu dukkhato
     yaṃ pare dukkhato āhu        tadariyā sukhato vidū.
     Passa dhammaṃ duvijānaṃ        sammūḷhettha aviddasu
     nivutānaṃ tamo hoti        andhakāro apassataṃ.
     Satañca vivaṭaṃ hoti         āloko passatāmiva
     santike na vijānanti       maggā dhammassa akovidā.
@Footnote: 1 Yu. sukhaṃ. evamuparipi. 2 Ma. itisaddo na dissati.
@3 Ma. Yu. casaddo natthi.
     Bhavarāgaparetehi           bhavasotānusāribhi 1-
     māradheyyānupannebhi       nāyaṃ dhammo susambuddho 2-.
     Ko nu aññatramariyebhi      padaṃ sambuddhamarahati 3-
     yaṃ padaṃ sammadaññāya       parinibbanti anāsavāti. Tatiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 159-161. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=3234              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=3234              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=216&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=116              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=216              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1126              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1126              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com