ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [218]  Ruparama  bhikkhave  devamanussa ruparata rupasamudita
rupaviparinamaviraganirodha  dukkha  bhikkhave  devamanussa  viharanti .
Saddarama  gandharama  rasarama  photthabbarama  dhammarama
bhikkhave  devamanussa  dhammarata dhammasamudita dhammaviparinamaviraganirodha
dukkha bhikkhave devamanussa viharanti . tathagato ca kho bhikkhave araham
sammasambuddho   rupanam   samudayanca   atthangamanca   assadanca
adinavanca  nissarananca  yathabhutam  viditva na ruparamo na ruparato
na rupasamudito rupaviparinamaviraganirodha sukho bhikkhave tathagato viharati.
Saddanam  gandhanam  rasanam photthabbanam dhammanam samudayanca atthangamanca
assadanca  adinavanca  nissarananca  yathabhutam viditva na dhammaramo
na  dhammarato na dhammasamudito dhammaviparinamaviraganirodha sukho bhikkhave
tathagato viharatiti. Catuttham.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 161. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=3268&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=3268&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=218&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=117              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=218              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1158              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1158              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com