ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [232]  Nibbanasappayam  vo  bhikkhave  patipadam desissami tam
sunatha  .pe.  katama ca sa bhikkhave nibbanasappaya patipada .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  cakkhum  aniccanti  passati  rupa  aniccati
passati  cakkhuvinnanam  aniccanti  passati  cakkhusamphasso  aniccoti
passati  yampidam  cakkhusamphassapaccaya  uppajjati  vedayitam  sukham  va
dukkham  va  adukkhamasukham  va  tampi  aniccanti  passati  .pe.
Jivha  aniccati  passati  rasa  aniccati  passati  jivhavinnanam
aniccanti   passati  jivhasamphasso  aniccoti  passati  yampidam
jivhasamphassapaccaya  uppajjati  vedayitam  sukham  va  dukkham  va
adukkhamasukham  va  tampi  aniccanti  passati  .pe.  mano aniccoti
passati  dhamma  aniccati  passati  manovinnanam  aniccanti  passati
manosamphasso   aniccoti   passati   yampidam  manosamphassapaccaya
uppajjati  vedayitam  sukham  va  dukkham  va  adukkhamasukham  va tampi
aniccanti  passati  .  ayam  kho  sa  bhikkhave  nibbanasappaya
patipadati. Dutiyam.
@Footnote: 1 Ma. Yu. katam vo tam maya .  2 Ma. Yu. jhayatha.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 167. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=3387&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=3387&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=232&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=125              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=232              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1173              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1173              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com