ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [236] Anantevāsikamidaṃ bhikkhave brahmacariyaṃ vussati anācariyakaṃ.
Sāntevāsiko 1- bhikkhave bhikkhu sācariyako dukkhaṃ na phāsu 2- viharati
anantevāsiko  bhikkhave bhikkhu anācariyako sukhaṃ phāsu 2- viharati .
Kathañca bhikkhave 3- bhikkhu sāntevāsiko sācariyako dukkhaṃ na phāsu 2-
viharati  .  idha  bhikkhave  bhikkhuno cakkhunā rūpaṃ disvā uppajjanti
pāpakā  akusalā  dhammā  sarasaṅkappā  saññojaniyā  tyāssa  4-
anto  vasanti  antassa  vasanti  5-  pāpakā  akusalā  dhammāti
tasmā sāntevāsikoti vuccati . te naṃ samudācaranti [6]- pāpakā
akusalā dhammāti tasmā sācariyakoti vuccati .pe.
   {236.1}  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhuno jivhāya rasaṃ sāyitvā
uppajjanti  pāpakā  akusalā  dhammā  sarasaṅkappā  saññojaniyā
tyāssa  anto  vasanti  antassa  vasanti pāpakā akusalā dhammāti
tasmā  sāntevāsikoti  vuccati  .  te  naṃ samudācaranti pāpakā
akusalā dhammāti tasmā sācariyakoti vuccati .pe.
   {236.2}  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhuno manasā dhammaṃ viññāya
uppajjanti  pāpakā  akusalā  dhammā  sarasaṅkappā  saññojaniyā
tyāssa  anto  vasanti  antassa  vasanti  pāpakā  akusalā
dhammāti  tasmā  sāntevāsikoti  vuccati  .  te naṃ samudācaranti
pāpakā  akusalā  dhammāti  tasmā  sācariyakoti  vuccati  . evaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. santevāsiko. evamuparipi. 2 Yu. phāsuṃ. 3 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
@4 Yu. tayassa. evamuparipi . 5 Sī. anvāssavanti . 6 Ma. Yu. samudācaranti
@naṃ. evamuparipi.
Kho bhikkhave bhikkhu sāntevāsiko sācariyako dukkhaṃ na phāsu viharati.
   [237] Kathañca bhikkhave [1]- anantevāsiko anācariyako sukhaṃ phāsu
viharati  . idha bhikkhave bhikkhuno cakkhunā rūpaṃ disvā na uppajjanti
pāpakā  akusalā  dhammā  sarasaṅkappā  saññojaniyā  tyāssa  na
anto  vasanti  nāssa  anto  vasanti  pāpakā  akusalā dhammāti
tasmā anantevāsikoti vuccati . netaṃ 2- samudācaranti [3]- pāpakā
akusalā dhammāti tasmā anācariyakoti vuccati .pe.
   {237.1}  Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhuno jivhāya rasaṃ sāyitvā
na  uppajjanti  pāpakā  akusalā  dhammā  sarasaṅkappā saññojaniyā
tyāssa  na  anto  vasanti nāssa anto vasanti pāpakā akusalā
dhammāti  tasmā  anantevāsikoti  vuccati  .  netaṃ  samudācaranti
pāpakā akusalā dhammāti tasmā anācariyakoti vuccati .pe.
   {237.2}  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhuno manasā dhammaṃ viññāya
na  uppajjanti  pāpakā  akusalā  dhammā  sarasaṅkappā saññojaniyā
tyāssa  na  anto  vasanti  nāssa  anto  vasanti  pāpakā
akusalā  dhammāti  tasmā  anantevāsikoti  vuccati  .  netaṃ
samudācaranti  pāpakā  akusalā  dhammāti  tasmā  anācariyakoti
vuccati  .  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu anantevāsiko anācariyako
sukhaṃ  phāsu  viharati  .  anantevāsikamidaṃ  bhikkhave  brahmacariyaṃ
@Footnote: 1 Ma. bhikkhu . 2 Sī. Ma. sabbavāresu te naṃ na iti pāṭhā dissanti.
@3 Ma. Yu. na samudācaranti naṃ. evamuparipi.
Vussati 1- anācariyakaṃ . sāntevāsiko bhikkhave bhikkhu sācariyako dukkhaṃ
na  phāsu  viharati  anantevāsiko  bhikkhave  bhikkhu anācariyako sukhaṃ
phāsu viharatīti. Chaṭṭhaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 170-172. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=3446              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=3446              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=236&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=129              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=236              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1177              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1177              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com