ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [291]  Yassa  kassaci  bhikkhave  bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā
cakkhuviññeyyesu rūpesu yo rāgo so atthi yo doso so atthi
yo  moho  so  atthi  yo  rāgo  so appahīno yo doso
so  appahīno  yo  moho  so  appahīno  tassa parittā cepi
cakkhuviññeyyā rūpā cakkhussa āpāthaṃ āgacchanti pariyādiyantevassa 1-
cittaṃ  .  ko  pana  vādo  adhimattānaṃ  .  taṃ kissa hetu .
Yo  bhikkhave  rāgo so atthi yo doso so atthi yo moho
so  atthi  yo  rāgo  so appahīno yo doso so appahīno
yo moho so appahīno .pe.
   {291.1}  Yassa  kassaci bhikkhave bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā
manoviññeyyesu  dhammesu  yo  rāgo  so atthi yo doso so
atthi  yo moho so atthi yo rāgo so appahīno yo doso
so  appahīno  yo  moho  so  appahīno  tassa parittā cepi
manoviññeyyā  dhammā  manassa  āpāthaṃ āgacchanti pariyādiyantevassa
cittaṃ . ko pana vādo adhimattānaṃ . taṃ kissa hetu. Yo bhikkhave
rāgo so atthi yo doso so atthi yo moho so atthi yo
rāgo  so  appahīno  yo  doso  so  appahīno  yo moho
so appahīno.
@Footnote: 1 Yu. vāssa. evamuparipi.
   [292]  Seyyathāpi bhikkhave khīrarukkho assattho vā nigrodho
vā milakkhu 1- vā udumbaro vā daharo taruṇo komārako tamenaṃ
puriso tiṇhāya kudhāriyā 2- yato yato bhindeyya 3- āgaccheyya
khīranti. Evaṃ bhante. Taṃ kissa hetu. Yaṃ hi bhante khīraṃ taṃ atthīti.
   {292.1} Evameva kho bhikkhave yassa kassaci bhikkhussa vā bhikkhuniyā
vā cakkhuviññeyyesu rūpesu yo rāgo so atthi yo doso so atthi
yo  moho  so atthi yo rāgo so appahīno yo doso so
appahīno  yo  moho  so  appahīno  tassa  parittā  cepi
cakkhuviññeyyā  rūpā  cakkhussa  āpāthaṃ āgacchanti pariyādiyantevassa
cittaṃ . ko pana vādo adhimattānaṃ . taṃ kissa hetu. Yo bhikkhave
rāgo  so  atthi  yo  doso so atthi yo moho so atthi
yo  rāgo  so  appahīno yo doso so appahīno yo moho
so appahīno .pe.
   {292.2}  Yassa  kassaci  bhikkhave  bhikkhussa  vā  bhikkhuniyā
vā  jivhāviññeyyesu  rasesu  yo rāgo so atthi .pe. yassa
kassaci  bhikkhave  bhikkhussa  vā  bhikkhuniyā  vā  manoviññeyyesu
dhammesu yo rāgo so atthi yo doso so atthi yo moho so
atthi  yo  rāgo  so  appahīno  yo  doso  so  appahīno
yo  moho  so  appahīno  tassa  parittā  cepi manoviññeyyā
dhammā  manassa  āpāthaṃ  āgacchanti pariyādiyantevassa cittaṃ . ko
pana vādo adhimattānaṃ . taṃ kissa hetu . yo rāgo so atthi
@Footnote: 1 Ma. Yu. pilakkho. evamuparipi. 2 Ma. Yu. kuṭhāriyā. evamuparipi. 3 Ma. Yu.
@ābhindeyya. evamuparipi.
Yo  doso  so  atthi  yo  moho so atthi yo rāgo so
appahīno yo doso so appahīno yo moho so appahīno.
   [293]  Yassa  kassaci  bhikkhave  bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā
cakkhuviññeyyesu rūpesu yo rāgo so natthi yo doso so natthi
yo moho so natthi yo rāgo so pahīno yo doso so pahīno
yo  moho  so pahīno tassa adhimattā cepi cakkhuviññeyyā rūpā
cakkhussa  āpāthaṃ āgacchanti nevassa cittaṃ pariyādiyanti . ko pana
vādo parittānaṃ . taṃ kissa hetu . Yo bhikkhave rāgo so natthi yo
doso so natthi yo moho so natthi yo rāgo so pahīno yo doso
so pahīno yo moho so pahīno .pe. Yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa vā
bhikkhuniyā  vā  jivhāviññeyyesu  rasesu  .pe.  manoviññeyyesu
dhammesu yo rāgo so natthi yo doso so natthi yo moho so natthi
yo rāgo so pahīno yo doso so pahīno yo moho so pahīno tassa
adhimattā  cepi  manoviññeyyā  dhammā  manassa āpāthaṃ āgacchanti
nevassa cittaṃ pariyādiyanti . Ko pana vādo parittānaṃ. Taṃ kissa hetu.
Yo bhikkhave rāgo so natthi yo doso so natthi yo moho so natthi
yo rāgo so pahīno yo doso so pahīno yo moho so pahīno.
   [294]  Seyyathāpi bhikkhave khīrarukkho assattho vā nigrodho
vā milakkhu vā udumbaro vā sukkho koḷāpo terovassiko 1- tamenaṃ
puriso tiṇhāya kudhāriyā yato yato bhindeyya āgaccheyya khīranti.
No hetaṃ bhante. Taṃ kissa hetu. Yaṃ hi bhante khīraṃ taṃ natthīti 2-.
   {294.1} Evameva kho bhikkhave yassa kassaci bhikkhussa vā bhikkhuniyā
vā cakkhuviññeyyesu rūpesu yo rāgo so natthi yo doso so natthi
yo moho so natthi yo rāgo so pahīno yo doso so pahīno yo moho
so pahīno tassa adhimattā cepi cakkhuviññeyyā rūpā cakkhussa āpāthaṃ
āgacchanti nevassa cittaṃ pariyādiyanti . ko pana vādo parittānaṃ.
Taṃ kissa hetu . Yo rāgo so natthi yo doso so natthi yo moho so
natthi yo rāgo so pahīno yo doso so pahīno yo moho so pahīno
.pe. yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā jivhāviññeyyesu
rasesu  .pe.  yassa  kassaci  bhikkhave bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā
manoviññeyyesu dhammesu yo rāgo so natthi yo doso so natthi
yo moho so natthi yo rāgo so pahīno yo doso so pahīno
yo  moho  so  pahīno  tassa  adhimattā  cepi  manoviññeyyā
dhammā  manassa  āpāthaṃ  āgacchanti  nevassa cittaṃ pariyādiyanti .
Ko pana vādo parittānaṃ . taṃ kissa hetu. Yo bhikkhave rāgo so
@Footnote: 1 Yu. therovassiko. 2 Yu. natthi.
Natthi  yo  doso  so  natthi yo moho so natthi yo rāgo
so pahīno yo doso so pahīno yo moho so pahīnoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 199-203. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=4028              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=4028              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=291&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=177              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=291              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1263              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1263              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com