ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [291]  Yassa  kassaci  bhikkhave  bhikkhussa va bhikkhuniya va
cakkhuvinneyyesu rupesu yo rago so atthi yo doso so atthi
yo  moho  so  atthi  yo  rago  so appahino yo doso
so  appahino  yo  moho  so  appahino  tassa paritta cepi
cakkhuvinneyya rupa cakkhussa apatham agacchanti pariyadiyantevassa 1-
cittam  .  ko  pana  vado  adhimattanam  .  tam kissa hetu .
Yo  bhikkhave  rago so atthi yo doso so atthi yo moho
so  atthi  yo  rago  so appahino yo doso so appahino
yo moho so appahino .pe.
   {291.1}  Yassa  kassaci bhikkhave bhikkhussa va bhikkhuniya va
manovinneyyesu  dhammesu  yo  rago  so atthi yo doso so
atthi  yo moho so atthi yo rago so appahino yo doso
so  appahino  yo  moho  so  appahino  tassa paritta cepi
manovinneyya  dhamma  manassa  apatham agacchanti pariyadiyantevassa
cittam . ko pana vado adhimattanam . tam kissa hetu. Yo bhikkhave
rago so atthi yo doso so atthi yo moho so atthi yo
rago  so  appahino  yo  doso  so  appahino  yo moho
so appahino.
@Footnote: 1 Yu. vassa. evamuparipi.
   [292]  Seyyathapi bhikkhave khirarukkho assattho va nigrodho
va milakkhu 1- va udumbaro va daharo taruno komarako tamenam
puriso tinhaya kudhariya 2- yato yato bhindeyya 3- agaccheyya
khiranti. Evam bhante. Tam kissa hetu. Yam hi bhante khiram tam atthiti.
   {292.1} Evameva kho bhikkhave yassa kassaci bhikkhussa va bhikkhuniya
va cakkhuvinneyyesu rupesu yo rago so atthi yo doso so atthi
yo  moho  so atthi yo rago so appahino yo doso so
appahino  yo  moho  so  appahino  tassa  paritta  cepi
cakkhuvinneyya  rupa  cakkhussa  apatham agacchanti pariyadiyantevassa
cittam . ko pana vado adhimattanam . tam kissa hetu. Yo bhikkhave
rago  so  atthi  yo  doso so atthi yo moho so atthi
yo  rago  so  appahino yo doso so appahino yo moho
so appahino .pe.
   {292.2}  Yassa  kassaci  bhikkhave  bhikkhussa  va  bhikkhuniya
va  jivhavinneyyesu  rasesu  yo rago so atthi .pe. yassa
kassaci  bhikkhave  bhikkhussa  va  bhikkhuniya  va  manovinneyyesu
dhammesu yo rago so atthi yo doso so atthi yo moho so
atthi  yo  rago  so  appahino  yo  doso  so  appahino
yo  moho  so  appahino  tassa  paritta  cepi manovinneyya
dhamma  manassa  apatham  agacchanti pariyadiyantevassa cittam . ko
pana vado adhimattanam . tam kissa hetu . yo rago so atthi
@Footnote: 1 Ma. Yu. pilakkho. evamuparipi. 2 Ma. Yu. kuthariya. evamuparipi. 3 Ma. Yu.
@abhindeyya. evamuparipi.
Yo  doso  so  atthi  yo  moho so atthi yo rago so
appahino yo doso so appahino yo moho so appahino.
   [293]  Yassa  kassaci  bhikkhave  bhikkhussa va bhikkhuniya va
cakkhuvinneyyesu rupesu yo rago so natthi yo doso so natthi
yo moho so natthi yo rago so pahino yo doso so pahino
yo  moho  so pahino tassa adhimatta cepi cakkhuvinneyya rupa
cakkhussa  apatham agacchanti nevassa cittam pariyadiyanti . ko pana
vado parittanam . tam kissa hetu . Yo bhikkhave rago so natthi yo
doso so natthi yo moho so natthi yo rago so pahino yo doso
so pahino yo moho so pahino .pe. Yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa va
bhikkhuniya  va  jivhavinneyyesu  rasesu  .pe.  manovinneyyesu
dhammesu yo rago so natthi yo doso so natthi yo moho so natthi
yo rago so pahino yo doso so pahino yo moho so pahino tassa
adhimatta  cepi  manovinneyya  dhamma  manassa apatham agacchanti
nevassa cittam pariyadiyanti . Ko pana vado parittanam. Tam kissa hetu.
Yo bhikkhave rago so natthi yo doso so natthi yo moho so natthi
yo rago so pahino yo doso so pahino yo moho so pahino.
   [294]  Seyyathapi bhikkhave khirarukkho assattho va nigrodho
va milakkhu va udumbaro va sukkho kolapo terovassiko 1- tamenam
puriso tinhaya kudhariya yato yato bhindeyya agaccheyya khiranti.
No hetam bhante. Tam kissa hetu. Yam hi bhante khiram tam natthiti 2-.
   {294.1} Evameva kho bhikkhave yassa kassaci bhikkhussa va bhikkhuniya
va cakkhuvinneyyesu rupesu yo rago so natthi yo doso so natthi
yo moho so natthi yo rago so pahino yo doso so pahino yo moho
so pahino tassa adhimatta cepi cakkhuvinneyya rupa cakkhussa apatham
agacchanti nevassa cittam pariyadiyanti . ko pana vado parittanam.
Tam kissa hetu . Yo rago so natthi yo doso so natthi yo moho so
natthi yo rago so pahino yo doso so pahino yo moho so pahino
.pe. yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa va bhikkhuniya va jivhavinneyyesu
rasesu  .pe.  yassa  kassaci  bhikkhave bhikkhussa va bhikkhuniya va
manovinneyyesu dhammesu yo rago so natthi yo doso so natthi
yo moho so natthi yo rago so pahino yo doso so pahino
yo  moho  so  pahino  tassa  adhimatta  cepi  manovinneyya
dhamma  manassa  apatham  agacchanti  nevassa cittam pariyadiyanti .
Ko pana vado parittanam . tam kissa hetu. Yo bhikkhave rago so
@Footnote: 1 Yu. therovassiko. 2 Yu. natthi.
Natthi  yo  doso  so  natthi yo moho so natthi yo rago
so pahino yo doso so pahino yo moho so pahinoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 199-203. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=4028&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=4028&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=291&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=177              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=291              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1263              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1263              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com