ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [303]  Ādittapariyāyaṃ  vo bhikkhave dhammapariyāyaṃ desessāmi
taṃ suṇātha . katamo ca [1]- bhikkhave ādittapariyāyo dhammapariyāyo.
Varaṃ  bhikkhave  tattāya  ayosalākāya  ādittāya  sampajjalitāya
sañjotibhūtāya  2-  cakkhundriyaṃ sampalimaṭṭhaṃ na tveva cakkhuviññeyyesu
rūpesu  anubyañjanaso  nimittaggāho  .  nimittassādagadhitaṃ  3- vā
bhikkhave  viññāṇaṃ  tiṭṭhamānaṃ  tiṭṭheyya  anubyañjanassādagadhitaṃ  vā
bhikkhave tasmiṃ ce samaye kālaṃ kareyya . ṭhānametaṃ vijjati yaṃ dvinnaṃ
gatīnaṃ  aññataraṃ  gatiṃ gaccheyya nirayaṃ vā tiracchānayoniṃ vā . imaṃ
khohaṃ bhikkhave ādīnavaṃ disvā evaṃ vadāmi.
   {303.1}  Varaṃ  bhikkhave  tiṇhena  ayosaṅkunā  ādittena
sampajjalitena  sañjotibhūtena  sotindriyaṃ  sampalimaṭṭhaṃ  na  tveva
sotaviññeyyesu   saddesu   anubyañjanaso   nimittaggāho  .
Nimittassādagadhitaṃ    vā    bhikkhave   viññāṇaṃ   tiṭṭhamānaṃ
@Footnote: 1 Yu. so . 2 Ma. Yu. sajotibhūtāya. evamuparipi . 3 nimittassādegadhitantipi
@pāṭho. Ma. nimittassādagathitaṃ. evamuparipi.
Tiṭṭheyya anubyañjanassādagadhitaṃ vā tasmiṃ ce samaye kālaṃ kareyya.
Ṭhānametaṃ  vijjati yaṃ dvinnaṃ gatīnaṃ aññataraṃ gatiṃ gaccheyya nirayaṃ vā
tiracchānayoniṃ vā. Imaṃ khohaṃ bhikkhave ādīnavaṃ disvā evaṃ vadāmi.
   {303.2}  Varaṃ  bhikkhave  tiṇhena  nakhacchedanena  ādittena
sampajjalitena  sañjotibhūtena  ghānindriyaṃ  sampalimaṭṭhaṃ  na  tveva
ghānaviññeyyesu   gandhesu   anubyañjanaso   nimittaggāho  .
Nimittassādagadhitaṃ  vā  bhikkhave  viññāṇaṃ  tiṭṭhamānaṃ  tiṭṭheyya
anubyañjanassādagadhitaṃ  vā  tasmiṃ  ce  samaye  kālaṃ  kareyya .
Ṭhānametaṃ  vijjati yaṃ dvinnaṃ gatīnaṃ aññataraṃ gatiṃ gaccheyya nirayaṃ vā
tiracchānayoniṃ vā. Imaṃ khohaṃ bhikkhave ādīnavaṃ disvā evaṃ vadāmi.
   {303.3} Varaṃ bhikkhave tiṇhena khurena ādittena sampajjalitena
sañjotibhūtena  jivhindriyaṃ  sampalimaṭṭhaṃ  na  tveva jivhāviññeyyesu
rasesu  anubyañjanaso  nimittaggāho . nimittassādagadhitaṃ vā bhikkhave
viññāṇaṃ  tiṭṭhamānaṃ  tiṭṭheyya  anubyañjanassādagadhitaṃ  vā  tasmiṃ ce
samaye  kālaṃ kareyya . ṭhānametaṃ vijjati yaṃ dvinnaṃ gatīnaṃ aññataraṃ
gatiṃ  gaccheyya  nirayaṃ vā tiracchānayoniṃ vā . imaṃ khohaṃ bhikkhave
ādīnavaṃ disvā evaṃ vadāmi.
   {303.4} Varaṃ bhikkhave tiṇhāya sattiyā ādittāya sampajjalitāya
sañjotibhūtāya  kāyindriyaṃ  sampalimaṭṭhaṃ  na  tveva  kāyaviññeyyesu
phoṭṭhabbesu  anubyañjanaso  nimittaggāho  .  nimittassādagadhitaṃ  vā
bhikkhave  viññāṇaṃ  tiṭṭhamānaṃ  tiṭṭheyya  anubyañjanassādagadhitaṃ  vā
Tasmiṃ  ce  samaye  kālaṃ  kareyya . ṭhānametaṃ vijjati yaṃ dvinnaṃ
gatīnaṃ  aññataraṃ  gatiṃ  gaccheyya  nirayaṃ  vā  tiracchānayoniṃ vā .
Imaṃ khohaṃ bhikkhave ādīnavaṃ disvā evaṃ vadāmi.
   {303.5} Varaṃ bhikkhave sottaṃ 1- sottaṃ 1- kho panāhaṃ bhikkhave
vañjhaṃ  jīvitānaṃ  2-  vadāmi  aphalaṃ jīvitānaṃ vadāmi momūhaṃ jīvitānaṃ
vadāmi  na tveva tathārūpe vitakke vitakkeyya yathārūpānaṃ vitakkānaṃ
vasaṅgato saṅghaṃ bhindeyya . imaṃ khohaṃ bhikkhave vañjhaṃ jīvitānaṃ ādīnavaṃ
disvā evaṃ vadāmi.
   [304]  Tattha  bhikkhave  sutavā ariyasāvako iti paṭisañcikkhati
tiṭṭhatu  tāva  tattāya  ayosalākāya  ādittāya  sampajjalitāya
sañjotibhūtāya  cakkhundriyaṃ  sampalimaṭṭhaṃ  handāhaṃ  idameva  manasikaromi
iti  cakkhuṃ  aniccaṃ  rūpā aniccā cakkhuviññāṇaṃ aniccaṃ cakkhusamphasso
anicco  yampidaṃ  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā
dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi aniccaṃ.
   {304.1}  Tiṭṭhatu  tāva  tiṇhena  ayosaṅkunā  ādittena
sampajjalitena   sañjotibhūtena   sotindriyaṃ  sampalimaṭṭhaṃ  handāhaṃ
idameva  manasikaromi  iti  sotaṃ aniccaṃ saddā aniccā sotaviññāṇaṃ
aniccaṃ  sotasamphasso  anicco  yampidaṃ  sotasamphassapaccayā uppajjati
vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi aniccaṃ.
   {304.2} Tiṭṭhatu tāva tiṇhena nakhacchedanena ādittena sampajjalitena
sañjotibhūtena  ghānindriyaṃ  sampalimaṭṭhaṃ  handāhaṃ  idameva  manasikaromi
@Footnote: 1 Yu. suttaṃ. evamuparipi . 2 jīvikānantipi pāṭho.
Iti   ghānaṃ  aniccaṃ  gandhā  aniccā  ghānaviññāṇaṃ  aniccaṃ
ghānasamphasso    anicco    yampidaṃ    ghānasamphassapaccayā
uppajjati vedayitaṃ .pe. Tampi aniccaṃ.
   {304.3} Tiṭṭhatu tāva tiṇhena khurena ādittena sampajjalitena
sañjotibhūtena  jivhindriyaṃ  sampalimaṭṭhaṃ  handāhaṃ  idameva manasikaromi
iti  jivhā  aniccā  rasā  aniccā  jivhāviññāṇaṃ  aniccaṃ
jivhāsamphasso  anicco  yampidaṃ  jivhāsamphassapaccayā  uppajjati
.pe. Tampi aniccaṃ.
   {304.4} Tiṭṭhatu tāva tiṇhāya sattiyā ādittāya sampajjalitāya
sañjotibhūtāya  kāyindriyaṃ sampalimaṭṭhaṃ handāhaṃ idameva manasikaromi iti
kāyo  anicco phoṭṭhabbā aniccā kāyaviññāṇaṃ aniccaṃ kāyasamphasso
anicco yampidaṃ kāyasamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ .pe. Tampi aniccaṃ.
   {304.5} Tiṭṭhatu tāva sottaṃ handāhaṃ idameva manasikaromi iti mano
anicco  dhammā  aniccā  manoviññāṇaṃ aniccaṃ manosamphasso anicco
yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ vā dukkhaṃ vā
adukkhamasukhaṃ vā tampi aniccaṃ.
   {304.6}  Evaṃ  passaṃ bhikkhave sutavā ariyasāvako cakkhusmiṃpi
nibbindati   rūpesupi   nibbindati   cakkhuviññāṇepi   nibbindati
cakkhusamphassepi   nibbindati   .pe.  yampidaṃ  manosamphassapaccayā
uppajjati  vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ vā tasmiṃpi
nibbindati  nibbindaṃ  virajjati  virāgā  vimuccati  .  vimuttasmiṃ
vimuttamiti  ñāṇaṃ  hoti  .  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ
Kataṃ  karaṇīyaṃ  nāparaṃ  itthattāyāti  pajānāti  1-  .  ayaṃ kho
bhikkhave ādittapariyāyo dhammapariyāyoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 210-214. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=4251              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=4251              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=303&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=181              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=303              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1274              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1274              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com