ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [29]  Sabbaṃ  bhikkhave  anabhijānaṃ aparijānaṃ avirājayaṃ appajahaṃ
abhabbo  dukkhakkhayāya  .  kiñca  bhikkhave sabbaṃ anabhijānaṃ aparijānaṃ
avirājayaṃ  appajahaṃ  abhabbo  dukkhakkhayāya  .  yañca bhikkhave cakkhuṃ
Ye  ca  rūpā  yañca  cakkhuviññāṇaṃ  ye ca cakkhuviññāṇaviññātabbā
dhammā  .pe.  yā  ca  jivhā ye ca rasā yañca jivhāviññāṇaṃ
ye  ca  jivhāviññāṇaviññātabbā  dhammā  .pe.  yo  ca  mano
ye  ca  dhammā  yañca  manoviññāṇaṃ ye ca manoviññāṇaviññātabbā
dhammā  .  idaṃ  kho  bhikkhave  sabbaṃ  anabhijānaṃ  aparijānaṃ
avirājayaṃ appajahaṃ abhabbo dukkhakkhayāya.
   [30] Sabbañca 1- bhikkhave abhijānaṃ parijānaṃ virājayaṃ pajahaṃ bhabbo
dukkhakkhayāya  .  kiñca  bhikkhave  sabbaṃ  abhijānaṃ  parijānaṃ virājayaṃ
pajahaṃ  bhabbo  dukkhakkhayāya  .  yañca bhikkhave cakkhuṃ ye ca rūpā
yañca   cakkhuviññāṇaṃ  ye  ca  cakkhuviññāṇaviññātabbā  dhammā
.pe.  yā  ca  jivhā ye ca rasā yañca jivhāviññāṇaṃ ye ca
jivhāviññāṇaviññātabbā   dhammā   .pe.   yo   ca  mano
ye  ca  dhammā  yañca  manoviññāṇaṃ ye ca manoviññāṇaviññātabbā
dhammā  .  idaṃ  kho  bhikkhave  sabbaṃ  abhijānaṃ  parijānaṃ
virājayaṃ pajahaṃ bhabbo dukkhakkhayāyāti. Pañcamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 22-23. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=427              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=427              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=29&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=25              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=29              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=134              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=134              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com