ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [343] Yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā cakkhu-
viññeyyesu  rūpesu  uppajjeyya  chando  vā rāgo vā doso
vā  moho  vā  paṭighaṃ  vāpi  cetaso  tato  cittaṃ nivāreyya
sabhayo ceso maggo sappaṭibhayo ca sakaṇṭako ca sagahano ca ummaggo
ca  kumaggo  3- ca duhitiko ca asappurisasevito ceso maggo na
ceso  maggo  sappurisasevito  na  tvaṃ  etaṃ  arahasīti . tato
cittaṃ  nivāraye  cakkhuviññeyyehi  rūpehi  .pe.  yassa  kassaci
bhikkhave  bhikkhussa vā bhikkhuniyā vā jivhāviññeyyesu rasesu .pe.
Manoviññeyyesu  dhammesu uppajjeyya chando vā rāgo vā doso
@Footnote: 1 Ma. Yu. aniccuc... . 2 Ma. siṅghāṭakoti.
@3 Ma. Yu. kummaggo. evamuparipi.
Vā  moho  vā  paṭighaṃ  vāpi  cetaso  tato  cittaṃ nivāreyya
sabhayo  ceso  maggo  sappaṭibhayo  ca  sakaṇṭako  ca sagahano ca
ummaggo  ca  kumaggo  ca  duhitiko  ca  asappurisasevito  ceso
maggo  na  ceso maggo sappurisasevito na tvaṃ etaṃ arahasīti .
Tato cittaṃ nivāraye manoviññeyyehi dhammehi.
   [344]  Seyyathāpi  bhikkhave  kiṭṭhaṃ  sampannaṃ kiṭṭhārakkho ca
pamatto  goṇo  ca  kiṭṭhādo  aduṃ  kiṭṭhaṃ  otaritvā  yāvadatthaṃ
madaṃ  āpajjeyya pamādaṃ āpajjeyya 1- . evameva kho bhikkhave
assutavā   puthujjano  chasu  phassāyatanesu  asaṃvutakārī  pañcasu
kāmaguṇesu  yāvadatthaṃ  madaṃ  āpajjati  pamādaṃ  āpajjati  2- .
Seyyathāpi  bhikkhave  kiṭṭhaṃ  sampannaṃ  kiṭṭhārakkho  ca  appamatto
goṇo  ca  kiṭṭhādo  aduṃ  kiṭṭhaṃ  otareyya  tamenaṃ kiṭṭhārakkho
nāsāya   suggahitaṃ   gaṇheyya   nāsāya  suggahitaṃ  gahetvā
uparighaṭāyaṃ   suniggahitaṃ   niggaṇheyya   uparighaṭāyaṃ   suniggahitaṃ
niggahetvā   daṇḍena  sutāḷitaṃ  tāḷeyya  daṇḍena  sutāḷitaṃ
tāḷetvā  osajjeyya  .  dutiyampi  kho bhikkhave .pe. tatiyampi
kho bhikkhave goṇo kiṭṭhādo aduṃ kiṭṭhaṃ otareyya tamenaṃ kiṭṭhārakkho
nāsāya  suggahitaṃ  gaṇheyya  nāsāya  suggahitaṃ gahetvā uparighaṭāyaṃ
suniggahitaṃ  niggaṇheyya  uparighaṭāyaṃ  suniggahitaṃ  niggahetvā  daṇḍena
sutāḷitaṃ  tāḷeyya daṇḍena sutāḷitaṃ tāḷetvā osajjeyya . evaṃ
@Footnote: 1 Yu. pamādaṃ āpajjeyyāti ime dve pāṭhā natthi. 2 Yu. pamādaṃ āpajjatīti
@ime dve pāṭhā natthi.
Hi  so  bhikkhave  goṇo  kiṭṭhādo gāmagato vā araññagato vā
ṭhānabahulo  vā assa nisajjabahulo vā na taṃ kiṭṭhaṃ puna otareyya
tameva  purimaṃ  daṇḍasamphassaṃ  samanussaranto . evameva kho bhikkhave
yato  [1]-  bhikkhuno  chasu phassāyatanesu cittaṃ udujjitaṃ 2- hoti
sudujjitaṃ  3-  ajjhattameva  santiṭṭhati  sannisīdati  ekodi  hoti
samādhiyati.
   [345] Seyyathāpi bhikkhave rañño vā rājamahāmattassa vā vīṇāya
saddo assutapubbo assa . so vīṇāya saddaṃ suṇeyya so evaṃ vadeyya
ambho kassa 4- nu kho eso saddo evaṃrajaniyo evaṃkammaniyo 5-
evaṃmadaniyo  evaṃmucchaniyo  evaṃbandhaniyoti  . tamenaṃ evaṃ vadeyyuṃ
esā  kho  bhante  vīṇā nāma yassā eso saddo evaṃrajaniyo
evaṃkammaniyo  evaṃmadaniyo evaṃmucchaniyo evaṃbandhaniyoti . so evaṃ
vadeyya gacchatha me bho taṃ vīṇaṃ āharathāti . Tassa taṃ vīṇaṃ āhareyyuṃ
tamenaṃ evaṃ vadeyyuṃ ayaṃ kho sā bhante vīṇā yassā eso saddo
evaṃrajaniyo evaṃkammaniyo evaṃmadaniyo evaṃmucchaniyo evaṃbandhaniyoti.
   {345.1} So evaṃ vadeyya alaṃ me bho tāya vīṇāya tameva me saddaṃ
āharathāti . Tamenaṃ evaṃ vadeyyuṃ ayaṃ kho bhante vīṇā nāma anekasambhārā
mahāsambhārā anekehi sambhārehi samāraddhā carati 6-. Seyyathīdaṃ.
Doṇiñca  paṭicca  cammañca  paṭicca  daṇḍañca  paṭicca  upadhāraṇe
@Footnote: 1 Ma. Yu. kho . 2 Yu. ujujātaṃ . 3 Yu. sammujujātaṃ . 4 Yu. kissa.
@5 Ma. evaṃ kamanīyo. Yu. evaṃkamaniyo. evamuparipi . 6 Ma. Yu. vadati.
Ca  paṭicca  tantiyo  ca  paṭicca koṇañca paṭicca purisassa ca tajjaṃ
vāyāmaṃ  paṭicca  evāyaṃ  bhante  vīṇā  nāma  anekasambhārā
mahāsambhārā anekehi sambhārehi samāraddhā caratīti.
   {345.2} So taṃ vīṇaṃ dasadhā vā satadhā vā phāleyya dasadhā vā
satadhā vā taṃ phāletvā sakalikaṃ sakalikaṃ kareyya sakalikaṃ sakalikaṃ karitvā
agginā ḍaheyya agginā ḍahitvā masiṃ kareyya masiṃ karitvā mahāvāte
vā ophuneyya nadiyā vā sīghasotāya pavāheyya. So evaṃ vadeyya asati
kirāyaṃ bho vīṇā nāma yathevaṃ yaṅkiñci vīṇā nāma ettha panāyaṃ jano
ativelampatto  palāḷitoti 1- . evameva kho bhikkhave bhikkhu rūpaṃ
samannesati 2- yāvatā rūpassa gati vedanaṃ samannesati yāvatā vedanāya
gati  saññaṃ  samannesati  yāvatā  saññāya gati saṅkhāre samannesati
yāvatā  saṅkhārānaṃ  gati  viññāṇaṃ  samannesati  yāvatā viññāṇassa
gati . tassa rūpaṃ samannesato yāvatā rūpassa gati vedanaṃ samannesato
.pe. saññaṃ ... saṅkhāre ... Viññāṇaṃ samannesato yāvatā viññāṇassa
gati yampissa taṃ hoti ahanti vā mamanti vā asmīti vā tampi tassa
na hotīti. Navamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 242-245. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=4933              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=4933              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=343&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=192              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=343              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=2714              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=2714              Contents of The Tipitaka Volume 18 https://84000.org/tipitaka/read/?index_18 https://84000.org/tipitaka/english/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]