ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [374]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  vesāliyaṃ  viharati  mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ . atha kho bhagavā sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā vuṭṭhito
yena  gilānasālā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane
nisīdi  .  nisajja kho bhagavā bhikkhū āmantesi sato bhikkhave bhikkhu
sampajāno kālaṃ āgameyya ayaṃ vo amhākaṃ anusāsanī.
   [375] Kathañca bhikkhave bhikkhu sato hoti . idha bhikkhave bhikkhu
kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke
abhijjhādomanassaṃ  . vedanāsu .pe. citte . dhammesu dhammānupassī
viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Ma. Yu. mahāviseso . 3 Yu. sampassato.
@4 Ma. Yu. vidhūpitā.
Evaṃ kho bhikkhave bhikkhu sato hoti.
   [376] Kathañca bhikkhave bhikkhu sampajāno hoti . idha bhikkhave
bhikkhu  abhikkante paṭikkante sampajānakārī hoti ālokite vilokite
sampajānakārī  hoti  sammiñjite  pasārite  sampajānakārī  hoti
saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe  sampajānakārī  hoti  asite  pīte  khāyite
sāyite  sampajānakārī  hoti  uccārapassāvakamme  sampajānakārī
hoti  gate  ṭhite  nisinne  sutte  jāgarite bhāsite tuṇhībhāve
sampajānakārī  hoti  .  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu sampajānakārī
hoti  .  sato  bhikkhave  bhikkhu  sampajāno kālaṃ āgameyya ayaṃ
vo amhākaṃ anusāsanī.
   [377]  Tassa ce bhikkhave bhikkhuno evaṃ satassa sampajānassa
appamattassa  ātāpino  pahitattassa  viharato  uppajjati  sukhā
vedanā so evaṃ pajānāti uppannā kho me ayaṃ sukhā vedanā sā ca
kho paṭicca no appaṭicca kiṃ paṭicca imameva kāyaṃ paṭicca ayaṃ kho pana
kāyo  anicco  saṅkhato  paṭiccasamuppanno  aniccaṃ kho pana saṅkhataṃ
paṭiccasamuppannaṃ  kāyaṃ  paṭicca  uppannā sukhā vedanā kuto niccā
bhavissatīti  .  so  kāye  ca  sukhāya ca vedanāya aniccānupassī
viharati  vayānupassī  viharati  virāgānupassī  viharati  nirodhānupassī
viharati  paṭinissaggānupassī  viharati  .  tassa  kāye ca sukhāya ca
vedanāya  aniccānupassino  viharato  vayānupassino  viharato  .pe.
@Footnote: 1 Yu. sampajāno.
Paṭinissaggānupassino  viharato  yo  kāye  ca sukhāya ca vedanāya
rāgānusayo so pahiyyati.
   [378]  Tassa ce bhikkhave bhikkhuno evaṃ satassa sampajānassa
appamattassa  ātāpino  pahitattassa  viharato  uppajjati  dukkhā
vedanā  so  evaṃ pajānāti uppannā kho myāyaṃ dukkhā vedanā
sā  ca kho paṭicca no appaṭicca kiṃ paṭicca imameva kāyaṃ paṭicca
ayaṃ  kho  pana  kāyo  anicco  saṅkhato  paṭiccasamuppanno aniccaṃ
kho  pana  saṅkhataṃ  paṭiccasamuppannaṃ  kāyaṃ  paṭicca  uppannā dukkhā
vedanā kuto niccā bhavissatīti . so kāye ca dukkhāya ca vedanāya
aniccānupassī  viharati  vayānupassī  viharati  virāgānupassī  viharati
nirodhānupassī  viharati  paṭinissaggānupassī  viharati  .  tassa  kāye
ca  dukkhāya  ca  vedanāya  aniccānupassino  viharato  .pe.
Paṭinissaggānupassino  viharato  yo  kāye ca dukkhāya ca vedanāya
paṭighānusayo so pahiyyati.
   [379]  Tassa ce bhikkhave bhikkhuno evaṃ satassa sampajānassa
appamattassa   ātāpino   pahitattassa   viharato   uppajjati
adukkhamasukhā  vedanā  so  evaṃ  pajānāti  uppannā kho myāyaṃ
adukkhamasukhā  vedanā  sā ca kho paṭicca no appaṭicca kiṃ paṭicca
imameva kāyaṃ paṭicca ayaṃ kho pana kāyo anicco saṅkhato paṭicca-
samuppanno  aniccaṃ  kho  pana saṅkhataṃ paṭiccasamuppannaṃ kāyaṃ paṭicca
Uppannā  adukkhamasukhā  vedanā  kuto  niccā  bhavissatīti  . so
kāye ca adukkhamasukhāya ca vedanāya aniccānupassī viharati vayānupassī
viharati  virāgānupassī  viharati  nirodhānupassī viharati paṭinissaggānupassī
viharati . tassa kāye ca adukkhamasukhāya ca vedanāya aniccānupassino
viharato  .pe.  paṭinissaggānupassino  viharato  yo  kāye  ca
adukkhamasukhāya ca vedanāya avijjānusayo so pahiyyati.
   [380]  So sukhañce vedanaṃ vedayati sā aniccāti pajānāti
anajjhositāti  pajānāti  anabhinanditāti  pajānāti  dukkhañce  vedanaṃ
vedayati  .pe.  adukkhamasukhañce  vedanaṃ  vedayati  sā  aniccāti
pajānāti  anajjhositāti  pajānāti  anabhinanditāti  pajānāti .
So  sukhañce  vedanaṃ  vedayati  visaññutto  naṃ  vedayati dukkhañce
vedanaṃ  vedayati  visaññutto  naṃ  vedayati  adukkhamasukhañce  vedanaṃ
vedayati visaññutto naṃ vedayati . so kāyapariyantikaṃ vedanaṃ vedayamāno
kāyapariyantikaṃ   vedanaṃ   vedayāmīti   pajānāti   jīvitapariyantikaṃ
vedanaṃ  vedayamāno  jīvitapariyantikaṃ  vedanaṃ  vedayāmīti  pajānāti
kāyassa  bhedā  uddhaṃ  jīvitapariyādānā  idheva  sabbavedayitāni
anabhinanditāni sītibhavissantīti pajānāti.
   [381] Seyyathāpi bhikkhave 1- telañca [2]- vaṭṭiñca paṭicca
telappadīpo jhāyeyya tasseva telassa ca vaṭṭiyā ca pariyādānā anāhāro
nibbāyeyya . evameva kho bhikkhave bhikkhu ce 3- kāyapariyantikaṃ vedanaṃ
@Footnote: 1 Yu. bhikkhu. 2 Ma. telañca paṭicca vaṭṭiṃ ca paṭicca. Yu. telañca paṭicca
@vaṭṭiñca. evamuparipi . 3 Ma. Yu. cesaddo natthi.
Vedayamāno kāyapariyantikaṃ vedanaṃ vedayāmīti pajānāti . Jīvitapariyantikaṃ
vedanaṃ  vedayamāno  jīvitapariyantikaṃ  vedanaṃ  vedayāmīti pajānāti .
Kāyassa  bhedā  uddhaṃ  jīvitapariyādānā  idheva  sabbavedayitāni
anabhinanditāni sītibhavissantīti pajānātīti. Sattamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 260-264. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=5301              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=5301              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=374&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=201              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=374              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3036              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3036              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com