ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [389] Tisso imā bhikkhave vedanā phassajā phassamūlakā phassanidānā
phassapaccayā  .  katamā  tisso  .  sukhā  vedanā  dukkhā
vedanā  adukkhamasukhā  vedanā  . sukhavedaniyaṃ bhikkhave phassaṃ paṭicca
uppajjati  sukhā  vedanā  tasseva  sukhavedaniyassa  phassassa nirodhā
yaṃ  tajjaṃ  vedayitaṃ sukhavedaniyaṃ phassaṃ paṭicca uppannā sukhā vedanā
sā nirujjhati sā vūpasamati 1- . dukkhavedaniyaṃ bhikkhave phassaṃ paṭicca
uppajjati  dukkhā  vedanā  tasseva dukkhavedaniyassa phassassa nirodhā
yaṃ tajjaṃ vedayitaṃ dukkhavedaniyaṃ phassaṃ paṭicca uppannā dukkhā vedanā
sā  nirujjhati  sā  vūpasamati  .  adukkhamasukhavedaniyaṃ  bhikkhave phassaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. vūpasammati. evamuparipi.
Paṭicca  uppajjati  adukkhamasukhā  vedanā tasseva adukkhamasukhavedaniyassa
phassassa  nirodhā  yaṃ  tajjaṃ vedayitaṃ adukkhamasukhavedaniyaṃ phassaṃ paṭicca
uppannā adukkhamasukhā vedanā sā nirujjhati sā vūpasamati.
   [390] Seyyathāpi bhikkhave dvinnaṃ kaṭṭhānaṃ saṅghaṭṭā 1- tassa
samodhānā usmā jāyati tejo abhinibbattati tesaṃyeva dvinnaṃ kaṭṭhānaṃ
nānābhāvā  vinikkhepā  yā  tajjā  usmā  sā  nirujjhati  sā
vūpasamati  .  evameva  kho bhikkhave imā tisso vedanā phassajā
phassamūlakā  phassanidānā  phassapaccayā tajjaṃ phassaṃ paṭicca tajjā 2-
vedanā uppajjati tajjassa 3- phassassa nirodhā tajjā 2- vedanā
nirujjhatīti. Dasamaṃ.
       Vedanāsaṃyuttassa paṭhamakasagāthavaggo.
            Tassuddānaṃ
    samādhisukhāya 4- pahānena    pātālaṃ daṭṭhabbena ca 5-
    sallatthena [6]- gelaññaṃ 7- aniccaphassamūlakāti.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. saṅghaṭṭanasamodhānā. 2-3 Yu. āmeṇḍitaṃ . 4 Ma. samādhisukhaṃ.
@5 Yu. casaddo natthi. 6 Yu. ca . 7 Ma. sallena ceva gelaññā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 266-267. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=5427              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=5427              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=389&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=204              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=389              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3055              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3055              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com