ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [409]  Atha  kho  pañcakaṅgo  ṭhapati  yenāyasmā  udāyi
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ udāyiṃ abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho pañcakaṅgo ṭhapati āyasmantaṃ udāyiṃ
etadavoca  kati nu kho bhante udāyi vedanā vuttā bhagavatāti .
Tisso kho gahapati 2- vedanā vuttā bhagavatā sukhā vedanā dukkhā
vedanā  adukkhamasukhā vedanā imā kho gahapati 2- tisso vedanā
vuttā bhagavatāti.
   [410] Evaṃ vutte pañcakaṅgo ṭhapati āyasmantaṃ udāyiṃ etadavoca
na kho bhante udāyi tisso vedanā vuttā bhagavatā dve vedanā
vuttā  bhagavatā  sukhā  vedanā  dukkhā  vedanā . yāyaṃ bhante
adukkhamasukhā vedanā santasmiṃ esā paṇīte sukhe vuttā bhagavatāti.
Dutiyampi  kho  āyasmā  udāyi pañcakaṅgaṃ ṭhapatiṃ etadavoca na kho
gahapati dve vedanā vuttā bhagavatā tisso vedanā vuttā bhagavatā
sukhā  vedanā  dukkhā  vedanā  adukkhamasukhā vedanā imā tisso
@Footnote: 1 Ma. Yu. yathā purimasuttante tathā vitthāretabbo . 2 Ma. Yu. ṭhapati. evamuparipi.
Vedanā vuttā bhagavatāti.
   {410.1}  Dutiyampi  kho  pañcakaṅgo ṭhapati āyasmantaṃ udāyiṃ
etadavoca na kho bhante udāyi tisso vedanā vuttā bhagavatā dve
vedanā  vuttā bhagavatā sukhā vedanā dukkhā vedanā yāyaṃ bhante
adukkhamasukhā vedanā santasmiṃ esā paṇīte sukhe vuttā bhagavatāti.
Tatiyampi  kho  āyasmā  udāyi pañcakaṅgaṃ ṭhapatiṃ etadavoca na kho
gahapati dve vedanā vuttā bhagavatā tisso vedanā vuttā bhagavatā
sukhā  vedanā  dukkhā  vedanā  adukkhamasukhā vedanā imā tisso
vedanā  vuttā  bhagavatāti  .  tatiyampi  kho  pañcakaṅgo  ṭhapati
āyasmantaṃ  udāyī etadavoca na kho bhante udāyi tisso vedanā
vuttā  bhagavatā dve vedanā vuttā bhagavatā sukhā vedanā dukkhā
vedanā  yāyaṃ  bhante  adukkhamasukhā vedanā santasmiṃ esā paṇīte
sukhe vuttā bhagavatāti . neva [1]- asakkhi 2- āyasmā udāyi
pañcakaṅgaṃ  ṭhapatiṃ  saññāpetuṃ  na  panāsakkhi  pañcakaṅgo  ṭhapati
āyasmantaṃ udāyiṃ saññāpetuṃ.
   [411]  Assosi kho āyasmā ānando āyasmato udāyissa
pañcakaṅgena  ṭhapatinā  saddhiṃ  imaṃ  kathāsallāpaṃ  atha kho āyasmā
ānando  yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  ānando  yāvatako āyasmato
udāyissa  pañcakaṅgena ṭhapatinā saddhiṃ ahosi kathāsallāpo tampi 3-
sabbaṃ  bhagavato  ārocesi  .  santameva  kho  ānanda pariyāyaṃ
@Footnote: 1 Yu. kho . 2 Ma. sakkhi . 3 Ma. taṃ.
Pañcakaṅgo  ṭhapati  udāyissa  bhikkhuno  nābbhanumodi  .  santaṃ  ca
panānanda pariyāyaṃ udāyi bhikkhu pañcakaṅgassa ṭhapatino nābbhanumodi.
   [412] Dvepi mayā ānanda vedanā vuttā pariyāyena tisso 1-
mayā  vedanā  vuttā  pariyāyena  pañcapi  mayā  vedanā vuttā
pariyāyena  chapi  mayā vedanā vuttā pariyāyena aṭṭhārasāpi mayā
vedanā vuttā pariyāyena chattiṃsāpi mayā vedanā vuttā pariyāyena
aṭṭhasataṃpi mayā vedanā vuttā pariyāyena . evaṃ pariyāyena desito
ānanda mayā dhammo . evaṃ pariyāyena desite kho ānanda mayā
dhamme  ye  aññamaññassa  subhāsitaṃ  sulapitaṃ  na  samanumaññissanti na
samanujānissanti  na  samanumodissanti  .  tesaṃ  etaṃ  pāṭikaṅkhaṃ
bhaṇḍanajātā   kalahajātā   vivādāpannā   aññamaññaṃ  mukhasattīhi
vitudantā  viharissanti 2- . evaṃ pariyāyadesito kho 3- ānanda
mayā dhammo . evaṃ pariyāyadesite kho 3- ānanda mayā dhamme ye
aññamaññassa   subhāsitaṃ   sulapitaṃ  samanumaññissanti  samanujānissanti
samanumodissanti  .  tesaṃ  etaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  samaggā  sammodamānā
avivadamānā   khīrodakībhūtā   aññamaññaṃ   piyacakkhūhi  sampassantā
viharissanti 2-.
   [413]  Pañcime  ānanda  kāmaguṇā  .  katame  pañca .
Cakkhuviññeyyā  rūpā  iṭṭhā  kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā
rajaniyā  .pe.  kāyaviññeyyā  phoṭṭhabbā  iṭṭhā kantā manāpā
piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  .  ime  kho  ānanda  pañca
@Footnote: 1 Ma. Yu. tissopi . 2 Ma. itisaddo atthi . 3 Yu. khosaddo natthi.
Kāmaguṇā  .  yaṃ  kho  ānanda  ime  pañca  kāmaguṇe  paṭicca
uppajjati sukhaṃ somanassaṃ idaṃ vuccati kāmasukhaṃ.
   [414] Ye kho ānanda evaṃ vadeyyuṃ etaṃ paramaṃ santaṃ 1- sukhaṃ
somanassaṃ  paṭisaṃvedentīti  . idaṃ nesāhaṃ nānujānāmi . taṃ kissa
hetu  .  atthānanda  etamhā  sukhā  aññaṃ  sukhaṃ abhikkantatarañca
paṇītatarañca.
   [415] Katamañcānanda etamhā sukhā aññaṃ sukhaṃ abhikkantatarañca
paṇītatarañca  .  idhānanda  bhikkhu  vivicceva  kāmehi  vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ  paṭhamajjhānaṃ
upasampajja  viharati  .  idaṃ  kho  ānanda  etamhā sukhā aññaṃ
sukhaṃ  abhikkantatarañca  paṇītatarañca . ye kho ānanda evaṃ vadeyyuṃ
etaṃ paramaṃ santaṃ 1- sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedentīti . idaṃ nesāhaṃ
nānujānāmi  . taṃ kissa hetu . atthānanda etamhā sukhā aññaṃ
sukhaṃ abhikkantatarañca paṇītatarañca.
   [416] Katamañcānanda etamhā sukhā aññaṃ sukhaṃ abhikkantatarañca
paṇītatarañca  .  idhānanda  bhikkhu  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ
sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ  samādhijaṃ
pītisukhaṃ  dutiyajjhānaṃ upasampajja viharati . idaṃ kho ānanda etamhā
sukhā  aññaṃ  sukhaṃ  abhikkantatarañca  paṇītatarañca . ye kho ānanda
evaṃ  vadeyyuṃ  etaṃ  paramaṃ santaṃ sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedentīti .
@Footnote: 1 Yu. sattā. evamuparipi.
Idaṃ nesāhaṃ nānujānāmi . taṃ kissa hetu . atthānanda etamhā
sukhā aññaṃ sukhaṃ abhikkantatarañca paṇītatarañca.
   [417] Katamañcānanda etamhā sukhā aññaṃ sukhaṃ abhikkantatarañca
paṇītatarañca  .  idhānanda  bhikkhu  pītiyā  ca  virāgā  upekkhako
ca  viharati  sato  ca sampajāno sukhañca kāyena paṭisaṃvedeti yantaṃ
ariyā  ācikkhanti  upekkhako  satimā  sukhavihārīti  tatiyajjhānaṃ
upasampajja  viharati  . idaṃ kho ānanda etamhā sukhā aññaṃ sukhaṃ
abhikkantatarañca  paṇītatarañca  .  ye  kho  ānanda  evaṃ vadeyyuṃ
etaṃ  paramaṃ  santaṃ  sukhaṃ  somanassaṃ paṭisaṃvedentīti . idaṃ nesāhaṃ
nānujānāmi  . taṃ kissa hetu . atthānanda etamhā sukhā aññaṃ
sukhaṃ abhikkantatarañca paṇītatarañca.
   [418] Katamañcānanda etamhā sukhā aññaṃ sukhaṃ abhikkantatarañca
paṇītatarañca  .  idhānanda  bhikkhu  sukhassa  ca  pahānā  dukkhassa
ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ  atthaṅgamā  adukkhamasukhaṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthajjhānaṃ  upasampajja  viharati  .  idaṃ kho
ānanda etamhā sukhā aññaṃ sukhaṃ abhikkantatarañca paṇītatarañca.
   [419] Ye kho ānanda evaṃ vadeyyuṃ etaṃ paramaṃ santaṃ sukhaṃ
somanassaṃ  paṭisaṃvedentīti  . idaṃ nesāhaṃ nānujānāmi . taṃ kissa
hetu  .  atthānanda  etamhā  sukhā  aññaṃ  sukhaṃ abhikkantatarañca
paṇītatarañca.
   [420] Katamañcānanda etamhā sukhā aññaṃ sukhaṃ abhikkantatarañca
paṇītatarañca  .  idhānanda  bhikkhu  sabbaso  rūpasaññānaṃ  samatikkamā
paṭighasaññānaṃ   atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ananto
ākāsoti ākāsānañcāyatanaṃ upasampajja viharati . idaṃ kho ānanda
etamhā  sukhā  aññaṃ  sukhaṃ abhikkantatarañca paṇītatarañca . ye kho
ānanda evaṃ vadeyyuṃ etaṃ paramaṃ santaṃ sukhaṃ somanassaṃ paṭisaṃvedentīti.
Idaṃ nesāhaṃ nānujānāmi . taṃ kissa hetu . atthānanda etamhā
sukhā aññaṃ sukhaṃ abhikkantatarañca paṇītatarañca.
   [421] Katamañcānanda etamhā sukhā aññaṃ sukhaṃ abhikkantatarañca
paṇītatarañca  .  idhānanda  bhikkhu  sabbaso  ākāsānañcāyatanaṃ
samatikkamma   anantaṃ   viññāṇanti   viññāṇañcāyatanaṃ  upasampajja
viharati . idaṃ kho ānanda etamhā sukhā aññaṃ sukhaṃ abhikkantatarañca
paṇītatarañca . ye kho ānanda evaṃ vadeyyuṃ etaṃ paramaṃ santaṃ sukhaṃ somanassaṃ
paṭisaṃvedentīti . idaṃ nesāhaṃ nānujānāmi. Taṃ kissa hetu. Atthānanda
etamhā sukhā aññaṃ sukhaṃ abhikkantatarañca paṇītatarañca.
   [422] Katamañcānanda etamhā sukhā aññaṃ sukhaṃ abhikkantatarañca
paṇītatarañca   .   idhānanda  bhikkhu  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ
samatikkamma  natthi  kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati .
Idaṃ  kho  ānanda  etamhā  sukhā  aññaṃ  sukhaṃ  abhikkantatarañca
Paṇītatarañca  .  ye  kho ānanda evaṃ vadeyyuṃ etaṃ paramaṃ santaṃ
sukhaṃ  somanassaṃ  paṭisaṃvedentīti  . idaṃ nesāhaṃ nānujānāmi . taṃ
kissa  hetu . atthānanda etamhā sukhā aññaṃ sukhaṃ abhikkantatarañca
paṇītatarañca.
   [423] Katamañcānanda etamhā sukhā aññaṃ sukhaṃ abhikkantatarañca
paṇītatarañca   .   idhānanda  bhikkhu  sabbaso  ākiñcaññāyatanaṃ
samatikkamma  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  .  idaṃ
kho ānanda etamhā sukhā aññaṃ sukhaṃ abhikkantatarañca paṇītatarañca .
Ye  kho  ānanda  evaṃ  vadeyyuṃ  etaṃ  paramaṃ  santaṃ  sukhaṃ
somanassaṃ  paṭisaṃvedentīti  . idaṃ nesāhaṃ nānujānāmi . taṃ kissa
hetu  .  atthānanda  etamhā  sukhā  aññaṃ  sukhaṃ abhikkantatarañca
paṇītatarañca.
   [424] Katamañcānanda etamhā sukhā aññaṃ sukhaṃ abhikkantatarañca
paṇītatarañca  .  idhānanda  bhikkhu  sabbaso  nevasaññānāsaññāyatanaṃ
samatikkamma   saññāvedayitanirodhaṃ   upasampajja   viharati  .
Idaṃ kho ānanda etamhā sukhā aññaṃ sukhaṃ abhikkantatarañca paṇītatarañca.
Ṭhānaṃ   kho   panetaṃ   ānanda   vijjati  yaṃ  aññatitthiyā
paribbājakā  evaṃ  vadeyyuṃ saññāvedayitanirodhaṃ samaṇo gotamo āha
tañca  sukhasmiṃ  paññapeti  tayidaṃ  kiṃsu  tayidaṃ kathaṃsūti . evaṃvādino
ānanda  aññatitthiyā  paribbājakā  evamassu  vacanīyā  na  kho
Āvuso  bhagavā  sukhaññeva  vedanaṃ  sandhāya  sukhasmiṃ  paññapeti
yattha  yatthāvuso  sukhaṃ  upalabbhati  yahiṃ  yahiṃ 1- taṃ taṃ tathāgato
sukhasmiṃ paññapetīti. Navamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 276-283. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=5621              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=5621              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=409&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=213              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=409              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3089              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3089              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com