ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [487]  Pañcimāni  bhikkhave  mātugāmassa  balāni . katamāni
pañca. Rūpabalaṃ bhogabalaṃ ñātibalaṃ puttabalaṃ sīlabalaṃ.
   [488] Rūpabalena ca kho 1- bhikkhave mātugāmo samannāgato
hoti na ca bhogabalena evaṃ so tena aṅgena aparipūro hoti .
Yato  ca  kho  bhikkhave  mātugāmo  rūpabalena  ca  samannāgato
hoti  bhogabalena  ca  evaṃ  so tena aṅgena paripūro hoti .
Rūpabalena  ca  kho bhikkhave mātugāmo samannāgato hoti bhogabalena
ca  na  ca ñātibalena evaṃ so tena aṅgena aparipūro hoti .
Yato  ca  kho  bhikkhave mātugāmo rūpabalena ca samannāgato hoti
bhogabalena  ca  ñātibalena  ca  evaṃ  so tena aṅgena paripūro
hoti  .  rūpabalena  ca  bhikkhave  mātugāmo  samannāgato  hoti
bhogabalena  ca  ñātibalena  ca  na  ca  puttabalena  evaṃ  so
tena  aṅgena aparipūro hoti . yato ca kho bhikkhave mātugāmo
rūpabalena  ca  samannāgato  hoti  bhogabalena  ca  ñātibalena  ca
puttabalena  ca evaṃ so tena aṅgena paripūro hoti . rūpabalena
ca  bhikkhave  mātugāmo  samannāgato  hoti  bhogabalena  ca
ñātibalena ca puttabalena ca na ca sīlabalena evaṃ so tena aṅgena
aparipūro  hoti  . yato ca kho bhikkhave mātugāmo rūpabalena ca
samannāgato  hoti  bhogabalena  ca  ñātibalena  ca  puttabalena ca
sīlabalena  ca  evaṃ  so  tena aṅgena paripūro hoti . imāni
@Footnote: 1 Ma. Yu. khosaddo natthi.
Kho bhikkhave pañca mātugāmassa balānīti. Catutthaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 305-306. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=6197              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=6197              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=487&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=248              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=487              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com