ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [558]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā  kāmabhū macchikāsaṇḍe viharati
ambāṭakavane  .  atha  kho  citto  gahapati  yenāyasmā  kāmabhū
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   āyasmantaṃ  kāmabhuṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ kho cittaṃ gahapatiṃ āyasmā
kāmabhū etadavoca vuttamidaṃ gahapati
     nelaṅgo setapacchādo   ekāro vattatī ratho
     anīghaṃ passa āyantaṃ     chinnasotaṃ abandhananti.
   [559]  Imassa  nu  kho  gahapati  saṅkhittena bhāsitassa kathaṃ
vitthārena  attho  daṭṭhabboti . kiṃ nu kho etaṃ bhante bhagavatā
bhāsitanti  .  evaṃ  gahapatīti  .  tenahi bhante muhuttaṃ āgamehi
yāvassa  atthaṃ  pekkhāmīti  .  atha  kho  citto  gahapati muhuttaṃ
tuṇhī  hutvā  āyasmantaṃ  kāmabhuṃ etadavoca nelaṅganti kho bhante
sīlānametaṃ  adhivacanaṃ  .  setapacchādoti kho bhante vimuttiyā etaṃ
adhivacanaṃ . ekāroti kho bhante satiyā etaṃ adhivacanaṃ . vattatīti
kho  bhante  abhikkamapaṭikkamassetaṃ  adhivacanaṃ  .  rathoti kho bhante
imassetaṃ  cātummahābhūtikassa  kāyassa  adhivacanaṃ  mātāpettikasambhavassa
odanakummāsūpacayassa   aniccucchādanaparimaddanabhedanaviddhaṃsanadhammassa  .
Rāgo  kho bhante nīgho doso nīgho moho nīgho te khīṇāsavassa
bhikkhuno  pahīnā  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  āyatiṃ
anuppādadhammā  tasmā  khīṇāsavo  bhikkhu  anīghoti  vuccati .
Āyantanti  kho  bhante  arahato  etaṃ  adhivacanaṃ . sototi kho
bhante  taṇhāyetaṃ  adhivacanaṃ  sā  khīṇāsavassa  bhikkhuno  pahīnā
ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā
tasmā khīṇāsavo bhikkhu chinnasototi vuccati . rāgo kho 1- bhante
bandhanaṃ  doso  bandhanaṃ  moho  bandhanaṃ  te  khīṇāsavassa  bhikkhuno
pahīnā   ucchinnamūlā   tālāvatthukatā   anabhāvaṅgatā   āyatiṃ
anuppādadhammā  tasmā  khīṇāsavo  bhikkhu  abandhanoti  vuccati .
Iti kho bhante yantaṃ bhagavatā vuttaṃ
     nelaṅgo setapacchādo   ekāro vattatī ratho
     anīghaṃ passa āyantaṃ     chinnasotaṃ abandhananti.
Imassa  khohaṃ  bhante bhagavatā saṅkhittena bhāsitassa evaṃ vitthārena
atthaṃ  ājānāmīti  .  lābhā  te  gahapati  suladdhaṃ  te gahapati
yassa te gambhīre buddhavacane paññācakkhu kamatīti. Pañcamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 359-360. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=7294              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=7294              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=558&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=261              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=558              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3370              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3370              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com