ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [571]  Ekaṃ  samayaṃ āyasmā godatto macchikāsaṇḍe viharati
ambāṭakavane  .  atha  kho  citto  gahapati yenāyasmā godatto
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  godattaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ kho cittaṃ gahapatiṃ āyasmā
godatto  etadavoca  yā  cāyaṃ  gahapati  appamāṇā  cetovimutti
yā  ca  ākiñcaññā  cetovimutti  yā  ca  suññatā cetovimutti
yā  ca animittā cetovimutti ime dhammā nānatthā nānābyañjanā
udāhu  ekatthā  byañjanameva  nānanti  . atthi bhante pariyāyo
yaṃ  pariyāyaṃ  āgamma  ime  dhammā nānatthā ceva nānābyañjanā
ca  atthi  pana  bhante pariyāyo yaṃ pariyāyaṃ āgamma ime dhammā
ekatthā 2- byañjanameva nānanti
   [572] Katamo ca bhante pariyāyo yaṃ pariyāyaṃ āgamma ime
dhammā  nānatthā  ceva  nānābyañjanā  ca  . idha bhante bhikkhu
mettāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati . tathā dutiyaṃ.
Tathā  tatiyaṃ  .  tathā  catutthaṃ  .  iti  uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi
@Footnote: 1 Ma. taṃ pucchi. Yu. taṃ pucchā pucchasi. 2 Yu. ekatthā ceva.
Sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  mettāsahagatena  cetasā  vipulena
mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena pharitvā viharati .
Karuṇāsahagatena cetasā . muditāsahagatena cetasā . Upekkhāsahagatena
cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati . tathā dutiyaṃ. Tathā tatiyaṃ. Tathā
catutthaṃ  . iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya sabbāvantaṃ lokaṃ
upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena mahaggatena appamāṇena averena
abyāpajjhena  pharitvā viharati . ayaṃ vuccati bhante appamāṇā 1-
cetovimutti.
   [573]  Katamā  ca  bhante ākiñcaññā cetovimutti . idha
bhante  bhikkhu  sabbaso  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma  natthi  kiñcīti
ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  .  ayaṃ  vuccati  bhante
ākiñcaññā cetovimutti.
   [574] Katamā ca bhante suññatā cetovimutti . idha bhante
bhikkhu  araññagato  vā  rukkhamūlagato  vā suññāgāragato vāti iti
paṭisañcikkhati  suññamidaṃ  attena  vā  attaniyena  vāti  .  ayaṃ
vuccati bhante suññatā cetovimutti.
   [575] Katamā ca bhante animittā cetovimutti . idha bhante
bhikkhu  sabbanimittānaṃ  amanasikārā  animittaṃ  cetosamādhiṃ  upasampajja
viharati  .  ayaṃ  vuccati bhante animittā cetovimutti . ayaṃ kho
bhante  pariyāyo  yaṃ  pariyāyaṃ  āgamma  ime  dhammā  nānatthā
@Footnote: 1 Yu. appamāṇena cetasā.
Ceva nānābyañjanā ca.
   [576]  Katamo  ca  bhante  pariyāyo  yaṃ pariyāyaṃ āgamma
ime  dhammā  ekatthā  byañjanameva  nānaṃ  .  rāgo  bhante
pamāṇakaraṇo   doso  pamāṇakaraṇo  moho  pamāṇakaraṇo  te
khīṇāsavassa  bhikkhuno  pahīnā ucchinnamūlā tālāvatthukatā anabhāvaṅgatā
āyatiṃ  anuppādadhammā  .  yāvatā  kho  bhante  appamāṇā
cetovimuttiyo  akuppā  tāsaṃ  cetovimutti  aggamakkhāyati  . sā
kho  pana  akuppā  cetovimutti  suññā  rāgena  suññā dosena
suññā  mohena  .  rāgo kho 1- bhante kiñcanaṃ doso kiñcanaṃ
moho  kiñcanaṃ  te  khīṇāsavassa  bhikkhuno  pahīnā  ucchinnamūlā
tālāvatthukatā anabhāvaṅgatā āyatiṃ anuppādadhammā.
   {576.1}  Yāvatā  kho  bhante  ākiñcaññā cetovimuttiyo
akuppā  tāsaṃ  cetovimutti aggamakkhāyati . sā kho pana akuppā
cetovimutti  suññā  rāgena  suññā  dosena  suññā mohena .
Rāgo kho bhante nimittakaraṇo doso nimittakaraṇo moho nimittakaraṇo
te  khīṇāsavassa  bhikkhuno  pahīnā  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā  .  yāvatā  kho  bhante
animittā  cetovimuttiyo akuppā tāsaṃ cetovimutti aggamakkhāyati .
Sā  kho  pana akuppā cetovimutti suññā rāgena suññā dosena
suññā  mohena  .  ayaṃ  kho  bhante  pariyāyo  yaṃ  pariyāyaṃ
@Footnote: 1 Yu. khosaddo natthi.
Āgamma  ime  dhammā  ekatthā  byañjanameva  nānanti . lābhā
te  gahapati  suladdhaṃ  te  gahapati  yassa  te gambhīre buddhavacane
paññācakkhu kamatīti. Sattamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 364-367. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=7398              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=7398              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=571&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=263              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=571              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3487              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3487              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com