ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [571]  Ekam  samayam ayasma godatto macchikasande viharati
ambatakavane  .  atha  kho  citto  gahapati yenayasma godatto
tenupasankami   upasankamitva  ayasmantam  godattam  abhivadetva
ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinnam kho cittam gahapatim ayasma
godatto  etadavoca  ya  cayam  gahapati  appamana  cetovimutti
ya  ca  akincanna  cetovimutti  ya  ca  sunnata cetovimutti
ya  ca animitta cetovimutti ime dhamma nanattha nanabyanjana
udahu  ekattha  byanjanameva  nananti  . atthi bhante pariyayo
yam  pariyayam  agamma  ime  dhamma nanattha ceva nanabyanjana
ca  atthi  pana  bhante pariyayo yam pariyayam agamma ime dhamma
ekattha 2- byanjanameva nananti
   [572] Katamo ca bhante pariyayo yam pariyayam agamma ime
dhamma  nanattha  ceva  nanabyanjana  ca  . idha bhante bhikkhu
mettasahagatena cetasa ekam disam pharitva viharati . tatha dutiyam.
Tatha  tatiyam  .  tatha  catuttham  .  iti  uddhamadho tiriyam sabbadhi
@Footnote: 1 Ma. tam pucchi. Yu. tam puccha pucchasi. 2 Yu. ekattha ceva.
Sabbattataya  sabbavantam  lokam  mettasahagatena  cetasa  vipulena
mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena pharitva viharati .
Karunasahagatena cetasa . muditasahagatena cetasa . Upekkhasahagatena
cetasa ekam disam pharitva viharati . tatha dutiyam. Tatha tatiyam. Tatha
catuttham  . iti uddhamadho tiriyam sabbadhi sabbattataya sabbavantam lokam
upekkhasahagatena  cetasa  vipulena mahaggatena appamanena averena
abyapajjhena  pharitva viharati . ayam vuccati bhante appamana 1-
cetovimutti.
   [573]  Katama  ca  bhante akincanna cetovimutti . idha
bhante  bhikkhu  sabbaso  vinnanancayatanam  samatikkamma  natthi  kinciti
akincannayatanam  upasampajja  viharati  .  ayam  vuccati  bhante
akincanna cetovimutti.
   [574] Katama ca bhante sunnata cetovimutti . idha bhante
bhikkhu  arannagato  va  rukkhamulagato  va sunnagaragato vati iti
patisancikkhati  sunnamidam  attena  va  attaniyena  vati  .  ayam
vuccati bhante sunnata cetovimutti.
   [575] Katama ca bhante animitta cetovimutti . idha bhante
bhikkhu  sabbanimittanam  amanasikara  animittam  cetosamadhim  upasampajja
viharati  .  ayam  vuccati bhante animitta cetovimutti . ayam kho
bhante  pariyayo  yam  pariyayam  agamma  ime  dhamma  nanattha
@Footnote: 1 Yu. appamanena cetasa.
Ceva nanabyanjana ca.
   [576]  Katamo  ca  bhante  pariyayo  yam pariyayam agamma
ime  dhamma  ekattha  byanjanameva  nanam  .  rago  bhante
pamanakarano   doso  pamanakarano  moho  pamanakarano  te
khinasavassa  bhikkhuno  pahina ucchinnamula talavatthukata anabhavangata
ayatim  anuppadadhamma  .  yavata  kho  bhante  appamana
cetovimuttiyo  akuppa  tasam  cetovimutti  aggamakkhayati  . sa
kho  pana  akuppa  cetovimutti  sunna  ragena  sunna dosena
sunna  mohena  .  rago kho 1- bhante kincanam doso kincanam
moho  kincanam  te  khinasavassa  bhikkhuno  pahina  ucchinnamula
talavatthukata anabhavangata ayatim anuppadadhamma.
   {576.1}  Yavata  kho  bhante  akincanna cetovimuttiyo
akuppa  tasam  cetovimutti aggamakkhayati . sa kho pana akuppa
cetovimutti  sunna  ragena  sunna  dosena  sunna mohena .
Rago kho bhante nimittakarano doso nimittakarano moho nimittakarano
te  khinasavassa  bhikkhuno  pahina  ucchinnamula  talavatthukata
anabhavangata  ayatim  anuppadadhamma  .  yavata  kho  bhante
animitta  cetovimuttiyo akuppa tasam cetovimutti aggamakkhayati .
Sa  kho  pana akuppa cetovimutti sunna ragena sunna dosena
sunna  mohena  .  ayam  kho  bhante  pariyayo  yam  pariyayam
@Footnote: 1 Yu. khosaddo natthi.
Agamma  ime  dhamma  ekattha  byanjanameva  nananti . labha
te  gahapati  suladdham  te  gahapati  yassa  te gambhire buddhavacane
pannacakkhu kamatiti. Sattamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 364-367. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=7398&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=7398&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=571&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=263              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=571              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3487              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3487              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com