ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [577] Tena kho pana samayena nigaṇṭho nāṭaputto macchikāsaṇḍaṃ
anuppatto  hoti  mahatiyā  nigaṇṭhaparisāya  saddhiṃ  .  assosi
kho  citto  gahapati  nigaṇṭho  kira  nāṭaputto  macchikasaṇḍaṃ
anuppatto  mahatiyā  nigaṇṭhaparisāya  saddhinti  .  atha  kho citto
gahapati  sambahulehi  upāsakehi  saddhiṃ  yena  nigaṇṭho  nāṭaputto
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  nigaṇṭhena  nāṭaputtena  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho  cittaṃ  gahapatiṃ  nigaṇṭho nāṭaputto etadavoca saddahasi
tvaṃ  gahapati  samaṇassa  gotamassa  atthi  avitakko avicāro samādhi
atthi  vitakkavicārānaṃ nirodhoti . na khvāhaṃ ettha bhante bhagavato
saddhāya gacchāmi atthi avitakko avicāro samādhi atthi vitakkavicārānaṃ
nirodhoti.
   [578] Evaṃ vutte nigaṇṭho nāṭaputtaṃ sakaṃ parisaṃ apaloketvā 1-
etadavoca  idaṃ  bhavanto  passantu  yāva  ujuko  cāyaṃ  citto
gahapati  yāva  asaṭho  cāyaṃ  citto  gahapati yāva amāyāvī cāyaṃ
citto  gahapati  vātaṃ vāso 2- jālena bādhetabbaṃ maññeyya yo
@Footnote: 1 Ma. Yu. ulloketvā . 2 Ma. Yu. vā so.
Vitakkavicāre  nirodhetabbaṃ  maññeyya sakamuṭṭhinā vāso 1- gaṅgāya
sotaṃ  āvāretabbaṃ  maññeyya  yo  vitakkavicāre  nirodhetabbaṃ
maññeyyāti  .  taṃ  kiṃ  maññasi  bhante  katamaṃ nu kho paṇītataraṃ
ñāṇaṃ  vā  saddhā  vāti  .  saddhāya  kho  gahapati ñāṇaṃ yeva
paṇītataranti  .  ahaṃ  kho  bhante  yāvadeva  ākaṅkhāmi vivicceva
kāmehi  vivicca  akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ
paṭhamajjhānaṃ  upasampajja  viharāmi  .  ahaṃ  kho  bhante  yāvadeva
ākaṅkhāmi  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe.  dutiyajjhānaṃ  upasampajja
viharāmi . ahaṃ kho bhante yāvadeva ākaṅkhāmi pītiyā ca virāgā
.pe.  tatiyajjhānaṃ  upasampajja  viharāmi  .  ahaṃ  kho  bhante
yāvadeva  ākaṅkhāmi  sukhassa  ca  pahānā  .pe.  catutthajjhānaṃ
upasampajja  viharāmi  .  na  so  khvāhaṃ  bhante evaṃ jānanto
evaṃ  passanto  kāyassa  2-  samaṇassa  vā  brāhmaṇassa  vā
saddhāya  gamissāmi  atthi  avitakko  avicāro  samādhi  atthi
vitakkavicārānaṃ nirodhoti.
   [579] Evaṃ vutte nigaṇṭho nāṭaputto sakaṃ parisaṃ apaloketvā
etadavoca  idaṃ  bhavanto  passantu  yāva  anujjuko  cāyaṃ citto
gahapati  yāva  saṭho  3- cāyaṃ citto gahapati yāva māyāvī cāyaṃ
citto  gahapatīti . idāneva ca pana 4- mayaṃ bhante bhāsitaṃ evaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. vā so . 2 Ma. kassa aññassa. Yu. kassaññassa . 3 Yu. saṭco.
@4 Ma. idāneva kho te. Yu. idāneva kho te pana.
Ājānāma  idaṃ  bhavanto  passantu  yāva  ujuko  cāyaṃ  citto
gahapati  yāva  asaṭho  cāyaṃ  citto  gahapati yāva amāyāvī cāyaṃ
citto gahapatīti.
   {579.1}  Idāneva  ca  pana  mayaṃ  bhante  bhāsitaṃ  evaṃ
ājānāma  idaṃ  bhavanto  passantu  yāva  anujjuko  cāyaṃ citto
gahapati  yāva  saṭho  cāyaṃ  citto  gahapati  yāva  māyāvī cāyaṃ
citto  gahapatīti  .  sace  te  bhante  purimaṃ saccaṃ pacchimaṃ te
micchā . sace pana te bhante pacchimaṃ saccaṃ purimaṃ te micchā 1-.
Ime  kho  pana  bhante  dasa  sahadhammikā  pañhā  āgacchanti .
Yadā  nesaṃ  atthaṃ  ājāneyyāsi  . atha maṃ paṭihareyyāsi saddhiṃ
nigaṇṭhaparisāya  .  eko pañho eko uddeso ekaṃ veyyākaraṇaṃ
dve  pañhā  dve  uddesā  dve  veyyākaraṇāni tayo pañhā
tayo  uddesā  tīṇi  veyyākaraṇāni  cattāro  pañhā  cattāro
uddesā  cattāri  veyyākaraṇāni  pañca  pañhā  pañca  uddesā
pañca  veyyākaraṇāni  cha  pañhā  cha  uddesā cha veyyākaraṇāni
satta  pañhā  satta  uddesā  satta  veyyākaraṇāni aṭṭha pañhā
aṭṭha  uddesā aṭṭha veyyākaraṇāni nava pañhā nava uddesā nava
veyyakaraṇāni  dasa  pañhā  dasa  uddesā dasa veyyākaraṇānīti .
Atha  kho  citto  gahapati  nigaṇṭhaṃ  nāṭaputtaṃ ime dasa sahadhammike
pañhe āpucchitvā uṭṭhāyāsanā pakkāmīti. Aṭṭhamaṃ.
@Footnote: 1 Ma. bhante purimaṃ micchā pacchimaṃ te saccaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 367-369. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=7459              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=7459              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=577&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=264              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=577              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3538              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3538              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com