ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

            Gāmaṇisaṃyuttaṃ
   [586] Atha kho caṇḍo gāmaṇī 1- yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  caṇḍo  gāmaṇī  bhagavantaṃ  etadavoca  ko  nu kho
bhante  hetu  ko paccayo yena midhekacco caṇḍo 2- caṇḍotve
saṅkhaṃ  gacchati  ko pana bhante hetu ko paccayo yena midhekacco
sorato 3- soratotveva saṅkhaṃ gacchatīti . idha 4- gāmaṇi ekaccassa
rāgo  appahīno  hoti  rāgassa  appahīnattā  pare  kopenti
parehi  kopiyamāno  kopaṃ  pātukaroti  so  caṇḍotveva  saṅkhaṃ
gacchati  .  doso  appahīno  hoti  dosassa  appahīnattā  pare
kopenti  parehi  kopiyamāno  kopaṃ  pātukaroti  so caṇḍotveva
saṅkhaṃ  gacchati  .  moho  appahīno  hoti  mohassa  appahīnattā
pare  kopenti  parehi  kopiyamāno  kopaṃ  pātukaroti  so
caṇḍotveva  saṅkhaṃ  gacchati  . ayaṃ kho gāmaṇi hetu ayaṃ paccayo
yena midhekacco caṇḍo caṇḍotveva saṅkhaṃ gacchati.
   [587]  Idha  pana  gāmaṇi  ekaccassa  rāgo pahīno hoti
rāgassa  pahīnattā  pare  na  kopenti  parehi kopiyamāno kopaṃ
na  pātukaroti  so  soratotveva  saṅkhaṃ gacchati . doso pahīno
hoti  dosassa  pahīnattā  pare  na  kopenti parehi kopiyamāno
@Footnote: 1 Ma. Yu. gāmaṇi. 2-3 Yu. na āmeṇḍitaṃ . 4 Yu. idha kho.
Kopaṃ  na  pātukaroti  so  soratotveva  saṅkhaṃ gacchati . moho
pahīno  hoti  mohassa  pahīnattā  pare  na  kopenti  parehi
kopiyamāno  kopaṃ  na  pātukaroti  so soratotveva saṅkhaṃ gacchati
ayaṃ  kho  gāmaṇi  hetu  ayaṃ  paccayo  yena midhekacco sorato
soratotveva saṅkhaṃ gacchatīti.
   [588]  Evaṃ  vutte  caṇḍo  gāmaṇī  bhagavantaṃ  etadavoca
abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ  bhante  seyyathāpi  bhante  nikkujjitaṃ
vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā  vivareyya  mūḷhassa  vā  maggaṃ
ācikkheyya  andhakāre  vā  telappajjotaṃ  dhāreyya  cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti  1-  .  evameva 2- bhagavatā anekapariyāyena
dhammo  pakāsito  esāhaṃ  bhante  bhagavantaṃ saraṇaṃ gacchāmi dhammañca
bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ  bhante  3-  bhagavā dhāretu ajjatagge
pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti. Paṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 376-377. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=7632              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=7632              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=586&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=267              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=586              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3582              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3582              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com