ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [589] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe.
Atha  kho  tālaputto  4-  naṭagāmaṇī  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  tālaputto  naṭagāmaṇī  bhagavantaṃ etadavoca sutaṃ metaṃ
bhante  pubbakānaṃ  ācariyapācariyānaṃ  naṭānaṃ  bhāsamānānaṃ  yo so
naṭo  raṅgamajjhe  samajjamajjhe  saccālikena  janaṃ  hāseti  rameti
@Footnote: 1 Yu. itisaddo natthi . 2 Ma. evamevaṃ. 3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
@4 Sī. Yu. talapuṭo. Ma. tālapuṭo. evamuparipi.
So  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  pahāsānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ
upapajjatīti  .  idha  bhagavā  kimāhāti  .  alaṃ gāmaṇi tiṭṭhatetaṃ
mā maṃ etaṃ pucchīti.
   [590]  Dutiyampi kho tālaputto naṭagāmaṇī bhagavantaṃ etadavoca
sutammetaṃ  bhante  pubbakānaṃ  ācariyapācariyānaṃ  naṭānaṃ  bhāsamānānaṃ
yo  so  naṭo  raṅgamajjhe  samajjamajjhe saccālikena janaṃ hāseti
rameti  so  kāyassa bhedā paraṃ maraṇā pahāsānaṃ devānaṃ sahabyataṃ
upapajjatīti  .  idha  bhagavā  kimāhāti  .  alaṃ gāmaṇi tiṭṭhatetaṃ
mā  maṃ etaṃ pucchīti . tatiyampi kho tālaputto naṭagāmaṇī bhagavantaṃ
etadavoca  sutammetaṃ  bhante  pubbakānaṃ  ācariyapācariyānaṃ  naṭānaṃ
bhāsamānānaṃ  yo  so  naṭo  raṅgamajjhe  samajjamajjhe saccālikena
janaṃ  hāseti  rameti  so  kāyassa  bhedā paraṃ maraṇā pahāsānaṃ
devānaṃ sahabyataṃ upapajjatīti. Idha bhagavā kimāhāti.
   [591] Addhā kho tyāhaṃ gāmaṇi nālatthaṃ 1- alaṃ gāmaṇi tiṭṭhatetaṃ
mā maṃ etaṃ pucchīti . apica tyāhaṃ byākarissāmi. Pubbe kho gāmaṇi
sattā  avītarāgā  rāgabandhanabandhā  2-  tesaṃ  naṭo  raṅgamajjhe
samajjamajjhe ye dhammā rajaniyā te upasaṃharati bhiyyo sarāgāya 3-.
Pubbe   kho   gāmaṇi   sattā  avītadosā  dosabandhanabandhā
tesaṃ  naṭo  raṅgamajjhe  samajjamajjhe  ye  dhammā  dosaniyā
@Footnote: 1 Ma. na labhāmi. 2 Ma. Yu. ... baddhā. evamuparipi. 3 Ma. bhiyyoso
@mattāya. Yu. bhiyyoso mattāya sarāgāya. evamuparipi.
Te  upasaṃharati  bhiyyo  sadosāya  .  pubbe  kho gāmaṇi sattā
avītamohā  mohabandhanabandhā  tesaṃ  naṭo  raṅgamajjhe  samajjamajjhe
ye  dhammā  mohaniyā  te  upasaṃharati  bhiyyo  samohāya . so
attanā  matto  pamatto  pamāde ṭhatvā 1- kāyassa bhedā paraṃ
maraṇā  pahāso  nāma  nirayo  tattha  upapajjati  .  sace  kho
panassa  evaṃ  diṭṭhi  hoti  yo so naṭo raṅgamajjhe samajjamajjhe
saccālikena  janaṃ  hāseti  rameti so kāyassa bhedā paraṃ maraṇā
pahāsānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjatīti  .  sāssa ca 2- hoti
micchādiṭṭhi  micchādiṭṭhikassa  kho  panāhaṃ  gāmaṇi  purisapuggalassa
dvinnaṃ gatīnaṃ aññataraṃ gatiṃ vadāmi nirayaṃ vā tiracchānayoniṃ vāti.
   [592]  Evaṃ  vutte  tālaputto  naṭagāmaṇī  parodi assūni
pavattesi  .  etaṃ  kho  tyāhaṃ  gāmaṇi  nālatthaṃ  alaṃ  gāmaṇi
tiṭṭhatetaṃ  mā  maṃ  etaṃ  pucchīti  . nāhaṃ bhante etaṃ rodāmi
yaṃ maṃ bhagavā evamāha . api cāhaṃ bhante pubbakehi ācariyapācariyehi
naṭehi  dīgharattaṃ  nikato  vañcito  paluddho  yo  so  naṭo
raṅgamajjhe  samajjamajjhe  saccālikena  janaṃ  hāseti  rameti  so
kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  pahāsānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ
upapajjatīti  .  abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ  bhante  seyyathāpi
bhante  nikkujjitaṃ  vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa
@Footnote: 1 Ma. Yu. pare madetvā pamādetvā. 2 Ma. Yu. casaddo natthi.
Vā  maggaṃ  ācikkheyya  andhakāre  vā  telappajjotaṃ  dhāreyya
cakkhumanto  rūpāni  dakkhantīti  1-  .  evameva  2-  bhagavatā
anekapariyāyena  dhammo  pakāsito  .  esāhaṃ  bhante  bhagavantaṃ
saraṇaṃ   gacchāmi   dhammañca   bhikkhusaṅghañca  labheyyāhaṃ  bhante
bhagavato  santike  pabbajjaṃ  labheyyaṃ  upasampadanti  .  alattha
kho  tālaputto  naṭagāmaṇī  bhagavato  santike  pabbajjaṃ  alattha
upasampadaṃ  .  acirūpasampanno  ca  panāyasmā  tālaputto  eko
vūpakaṭṭho   appamatto  ātāpī  pahitatto  viharanto  .pe.
Aññataro ca panāyasmā tālaputto arahataṃ ahosīti. Dutiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 377-380. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=7665              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=7665              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=589&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=268              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=589              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3588              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3588              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com