ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [596] Atha kho assāroho gāmaṇī yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho
assāroho   gāmaṇī  bhagavantaṃ  etadavoca  sutammetaṃ  bhante
pubbakānaṃ   ācariyapācariyānaṃ   assārohānaṃ  bhāsamānānaṃ  yo
so  assāroho  saṅgāme  ussahati  vāyamati  tamenaṃ  ussahantaṃ
vāyamantaṃ  pare  hananti  pariyāpādenti  so  kāyassa  bhedā
paraṃ   maraṇā  sarajitānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjatīti  .
Idha  bhagavā  kimāhāti  .  alaṃ  gāmaṇi  tiṭṭhatetaṃ mā maṃ etaṃ
pucchīti  .  dutiyampi  kho  .pe.  tatiyampi  kho  assāroho
gāmaṇī   bhagavantaṃ   etadavoca   sutammetaṃ  bhante  pubbakānaṃ
ācariyapācariyānaṃ   assārohānaṃ   bhāsamānānaṃ   yo   so
assāroho   saṅgāme  ussahati  vāyamati  tamenaṃ  ussahantaṃ
Vāyamantaṃ  pare  hananti  pariyāpādenti  so  kāyassa bhedā paraṃ
maraṇā  sarajitānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjatīti  .  idha  bhagavā
kimāhāti.
   {596.1}  Addhā  kho  tyāhaṃ  gāmaṇi nālatthaṃ alaṃ gāmaṇi
tiṭṭhatetaṃ mā maṃ etaṃ pucchīti . apica kho tyāhaṃ byākarissāmi.
Yo  so  gāmaṇi  assāroho  saṅgāme  ussahati  vāyamati tassa
taṃ  cittaṃ  pubbe  gahitaṃ  dukkaṭaṃ  duppaṇihitaṃ  ime sattā haññantu
vā  vajjhantu  vā  ucchijjantu vā vinassantu vā mā vā ahesuṃ
iti vāti . tamenaṃ ussahantaṃ vāyamantaṃ pare hananti pariyāpādenti
so  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā  sarajito  nāma  nirayo tattha
upapajjati . sace kho panassa evaṃ diṭṭhi hoti yo so assāroho
saṅgāme  ussahati  vāyamati  tamenaṃ  ussahantaṃ  vāyamantaṃ  pare
hananti  pariyāpādenti  so  kāyassa  bhedā  paraṃ  maraṇā
sarajitānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjatīti  .  sāssa  hoti
micchādiṭṭhi  .  micchādiṭṭhikassa  kho  panāhaṃ  gāmaṇi  purisapuggalassa
dvinnaṃ gatīnaṃ aññataraṃ gatiṃ vadāmi nirayaṃ vā tiracchānayoniṃ vāti.
   [597]  Evaṃ  vutte  assāroho  gāmaṇī  parodi  assūni
pavattesi  .  etaṃ  kho  tyāhaṃ  gāmaṇi  nālatthaṃ  alaṃ  gāmaṇi
tiṭṭhatetaṃ mā maṃ etaṃ pucchīti . nāhaṃ bhante etaṃ rodāmi yaṃ maṃ
bhagavā  evamāha  .  api cāhaṃ bhante pubbakehi ācariyapācariyehi
assārohehi   dīgharattaṃ   nikato   vañcito   paluddho   yo
So  assāroho  saṅgāme  ussahati  vāyamati  tamenaṃ  ussahantaṃ
vāyamantaṃ  pare  hananti  pariyāpādenti  so  kāyassa bhedā paraṃ
maraṇā  sarajitānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjatīti  .  abhikkantaṃ
bhante .pe. Ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti. Pañcamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 382-384. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=7763              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=7763              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=596&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=271              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=596              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com