ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [603] Ekaṃ samayaṃ bhagavā nāḷandāyaṃ viharati pāvārikambavane.
Atha  kho  asibandhakaputto  gāmaṇī  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  asibandhakaputto  gāmaṇī  bhagavantaṃ  etadavoca  nanu
bhante  bhagavā  sabbapāṇabhūtahitānukampī  viharatīti  .  evaṃ  gāmaṇi
tathāgato  sabbapāṇabhūtahitānukampī  viharatīti  .  atha  kiñcarahi bhante
bhagavā  ekaccānaṃ  sakkaccaṃ  dhammaṃ  deseti  ekaccānaṃ no tathā
sakkaccaṃ  dhammaṃ  desetīti  .  tenahi  gāmaṇi  taññevettha
paṭipucchissāmi  . yathā te khameyya tathā naṃ byākareyyāsi . taṃ
kiṃ  maññasi  gāmaṇi  idha  kassakassa  gahapatino  tīṇi  khettāni
ekaṃ  khettaṃ  aggaṃ  ekaṃ khettaṃ majjhimaṃ ekaṃ khettaṃ hīnaṃ jaṅgalaṃ
Osaraṃ 1- pāpabhūmi.
   {603.1}  Taṃ  kiṃ maññasi gāmaṇi asu kassako gahapati vījāni
patiṭṭhapetukāmo  kattha  paṭhamaṃ patiṭṭhapeyya yaṃ vā aduṃ khettaṃ aggaṃ
yaṃ  vā aduṃ khettaṃ majjhimaṃ yaṃ vā aduṃ khettaṃ hīnaṃ jaṅgalaṃ osaraṃ
pāpabhūminti  .  asu  bhante kassako gahapati bījāni patiṭṭhapetukāmo
yaṃ  aduṃ  khettaṃ  aggaṃ  tattha  patiṭṭhapeyya tattha patiṭṭhapetvā yaṃ
aduṃ  khettaṃ  majjhimaṃ  tattha  patiṭṭhapeyya  tattha  patiṭṭhapetvā  yaṃ
aduṃ  khettaṃ  hīnaṃ  jaṅgalaṃ  osaraṃ  pāpabhūmi  tattha  patiṭṭhapeyyapi
nopi  patiṭṭhapeyya  .  taṃ  kissa  hetu  .  antamaso gobhattaṃpi
bhavissatīti.
   [604] Seyyathāpi gāmaṇi yaṃ aduṃ khettaṃ aggaṃ evameva mayhaṃ
bhikkhu  bhikkhuniyo  tesāhaṃ  dhammaṃ  desemi ādikalyāṇaṃ majjhekalyāṇaṃ
pariyosānakalyāṇaṃ   sātthaṃ   sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ
brahmacariyaṃ pakāsemi . taṃ kissa hetu . ete hi gāmaṇi maṃdīpā
maṃleṇā  maṃtāṇā  maṃsaraṇā  viharanti  . seyyathāpi gāmaṇi yaṃ aduṃ
khettaṃ majjhimaṃ evameva mayhaṃ upāsakā upāsikāyo 2- tesāhaṃ 3-
dhammaṃ   desemi   ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ
sātthaṃ   sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ   parisuddhaṃ   brahmacariyaṃ
pakāsemi  .  taṃ kissa hetu . ete hi gāmaṇi maṃdīpā maṃleṇā
maṃtāṇā  maṃsaraṇā  viharanti  .  seyyathāpi  gāmaṇi yaṃ aduṃ khettaṃ
hīnaṃ  jaṅgalaṃ  osaraṃ  pāpabhūmi  evameva  mayhaṃ  aññatitthiyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ūsaraṃ . 2 Ma. upāsakaupāsikāyo . 3 Ma. Yu. tesaṃ pāhaṃ. evamuparipi.
Samaṇabrāhmaṇaparibbājakā   nesaṃ   cāhaṃ   dhammaṃ   desemi
ādikalyāṇaṃ    majjhekalyāṇaṃ    pariyosānakalyāṇaṃ    sātthaṃ
sabyañjanaṃ kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ pakāsemi.
   [605] Taṃ kissa hetu . appevanāma ekapadampi ājāneyyuṃ
taṃ  nesaṃ  assa  dīgharattaṃ hitāya sukhāya 1- . seyyathāpi gāmaṇi
purisassa   tayo   udakamaṇikā   eko  udakamaṇiko  acchiddo
ahāriaparihārī  2-  eko  udakamaṇiko  acchiddo hāriparihārī 3-
eko  udakamaṇiko  chiddo  hāriparihārī  .  taṃ kiṃ maññasi gāmaṇi
asu  puriso  udakaṃ  nikkhipitukāmo  tattha  paṭhamaṃ  nikkhipeyya  yo
vā  so  udakamaṇiko  acchiddo  ahāriaparihārī  yo  vā  so
udakamaṇiko  acchiddo  hāriparihārī  yo vā so udakamaṇiko chiddo
hāriparihārī  .  asu  bhante  puriso udakaṃ nikkhipitukāmo yo so
udakamaṇiko  acchiddo  ahāriaparihārī  tattha  nikkhipeyya  tattha
nikkhipitvā  yo  so  udakamaṇiko  acchiddo  hāriparihārī  tattha
nikkhipeyya  tattha  nikkhipitvā  yo  so  udakamaṇiko  chiddo
hāriparihārī  tattha  nikkhipeyyapi  nopi  nikkhipeyya  .  taṃ
kissa hetu. Antamaso bhaṇḍadhovanaṃpi bhavissatīti.
   [606]  Seyyathāpi  gāmaṇi  yo  so  udakamaṇiko acchiddo
ahāriaparihārī  evameva  mayhaṃ  bhikkhu  bhikkhuniyo  tesāhaṃ  dhammaṃ
desemi   ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. sukhāyāti. 2 Ma. Yu. ahārī aparihārī. evamuparipi. 3 Ma. Yu. hārī
@parihārī. evamuparipi . 4 Ma. Yu. kattha. evamuparipi.
Sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāsemi  .  taṃ
kissa  hetu  . ete hi gāmaṇi maṃdīpā maṃleṇā maṃtāṇā maṃsaraṇā
viharanti  .  seyyathāpi  gāmaṇi  yo  so  udakamaṇiko  acchiddo
hāriparihārī  evameva  mayhaṃ  upāsakā  upāsikāyo  tesaṃ  ahaṃ
dhammaṃ   desemi   ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ
sātthaṃ   sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ   parisuddhaṃ   brahmacariyaṃ
pakāsemi  .  taṃ kissa hetu . ete hi gāmaṇi maṃdīpā maṃleṇā
maṃtāṇā  maṃsaraṇā  viharanti  .  seyyathāpi  gāmaṇi  yo  so
udakamaṇiko   chiddo   hāriparihārī  evameva  mayhaṃ  aññatitthiyā
samaṇabrāhmaṇaparibbājakā    tesaṃ   ahaṃ   dhammaṃ   desemi
ādikalyāṇaṃ    majjhekalyāṇaṃ    pariyosānakalyāṇaṃ    sātthaṃ
sabyañjanaṃ   kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāsemi  .
Taṃ  kissa  hetu  .  appevanāma ekapadampi ājāneyyuṃ taṃ nesaṃ
assa dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti.
   [607] Evaṃ vutte asibandhakaputto gāmaṇī bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bhante  .pe.  upāsakaṃ  maṃ  bhagavā dhāretu ajjatagge
pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti. Sattamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 387-390. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=7869              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=7869              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=603&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=273              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=603              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3630              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3630              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com