ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

          Migajālavaggo dutiyo
   [66]  Sāvatthīnidānaṃ  .  atha kho āyasmā migajālo yena
bhagavā  .pe.  ekamantaṃ  nisinno kho āyasmā migajālo bhagavantaṃ
etadavoca  ekavihārī  ekavihārīti  bhante  vuccati  kittāvatā nu
kho  bhante  ekavihārī  hoti  kittāvatā  ca  pana  sadutiyavihārī
hotīti.
   {66.1} Santi kho migajāla cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā kantā
manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā rajaniyā 1- tañce bhikkhu abhinandati
abhivadati  ajjhosāya  tiṭṭhati  tassa  taṃ  abhinandato  abhivadato
ajjhosāya  tiṭṭhato  uppajjati  nandi  2-  nandiyā sati sārāgo
hoti  sārāge  sati  saññogo  hoti  .  nandisaññojanasaṃyutto
kho migajāla bhikkhu sadutiyavihārīti vuccati .pe.
   {66.2}  Santi  kho  migajāla  jivhāviññeyyā rasā .pe.
Manoviññeyyā  dhammā  iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā kāmūpasañhitā
rajaniyā  tañce  bhikkhu  abhinandati  abhivadati ajjhosāya tiṭṭhati tassa
taṃ  abhinandato abhivadato ajjhosāya tiṭṭhato uppajjati nandi nandiyā
sati sārāgo hoti sārāge sati saññogo hoti. Nandisaññojanasaṃyutto
kho  migajāla  bhikkhu  sadutiyavihārīti  vuccati  .  evaṃvihārī
ca  migajāla bhikkhu kiñcāpi araññavanapatthāni 3- pantāni senāsanāni
@Footnote: 1 Ma. Yu. rajanīyā. evamuparipi. 2 Ma. nandī. sabbattha īdisameva.
@3 Yu. araññe ....
Paṭisevati  appasaddāni appanigghosāni vijanavātāni manussarāhaseyyakāni
paṭisallānasāruppāni   atha   kho   sadutiyavihārīti  vuccati  .
Taṃ  kissa  hetu  .  taṇhā hissa dutiyā sāssa appahīnā tasmā
sadutiyavihārīti vuccati.
   [67]  Santi  ca  kho  migajāla cakkhuviññeyyā rūpā iṭṭhā
kantā  manāpā  piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu
nābhinandati  nābhivadati  na  ajjhosāya  tiṭṭhati tassa taṃ anabhinandato
anabhivadato  anajjhosāya  tiṭṭhato  nandi  nirujjhati  nandiyā  asati
sārāgo  na  hoti  sārāge  asati  saññogo  na  hoti .
Nandisaññojanavisaṃyutto  kho  migajāla  bhikkhu  ekavihārīti  vuccati
.pe.  santi  kho migajāla jivhāviññeyyā rasā .pe. santi 1-
kho  migajāla  manoviññeyyā  dhammā  iṭṭhā  kantā  manāpā
piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā  tañce  bhikkhu nābhinandati nābhivadati
na  ajjhosāya  tiṭṭhati  tassa  taṃ  anabhinandato  anabhivadato
anajjhosāya  tiṭṭhato  nandi  nirujjhati  nandiyā  asati  sārāgo
na hoti sārāge asati saññogo na hoti . nandisaññojanavisaṃyutto
kho   migajāla  bhikkhu  ekavihārīti  vuccati  .  evaṃvihārī
ca  migajāla  bhikkhu  kiñcāpi gāmante viharati ākiṇṇo 2- bhikkhūhi
bhikkhunīhi  upāsakehi  upāsikāhi  rājūhi  rājamahāmattehi  titthiyehi
@Footnote: 1 Ma. santi ca kho. evamuparipi .  2 Yu. ākiṇṇe.
Titthiyasāvakehi  atha  kho  ekavihārīti  vuccatīti  . evaṃvihārī ca
migajāla  bhikkhu  vuccatīti  .  taṃ  kissa  hetu  .  taṇhā hissa
dutiyā sāssa pahīnā tasmā ekavihārīti vuccati. Paṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 43-45. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=821              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=821              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=66&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=43              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=66              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=303              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=303              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com