ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

         Asaṅkhatasaṃyuttassa dutiyavaggo
   [685]  Asaṅkhatañca  vo  bhikkhave  desissāmi asaṅkhatagāmiñca
maggaṃ  taṃ  suṇātha  .  katamañca  bhikkhave asaṅkhataṃ . yo bhikkhave
rāgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo . idaṃ vuccati bhikkhave asaṅkhataṃ .
Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo . samatho . ayaṃ vuccati bhikkhave
asaṅkhatagāmimaggo  .  iti  kho bhikkhave desitaṃ vo mayā asaṅkhataṃ
desito  asaṅkhatagāmimaggo . yaṃ bhikkhave satthārā karaṇīyaṃ sāvakānaṃ
hitesinā  anukampakena  anukampaṃ  upādāya  kataṃ  vo taṃ mayā .
Etāni  bhikkhave  rukkhamūlāni  etāni  suññāgārāni  .  jhāyatha
bhikkhave  mā  pamādattha  mā  pacchā  vippaṭisārino  ahuvattha .
Ayaṃ vo amhākaṃ anusāsanīti.
   [686]  Asaṅkhatañca  vo  bhikkhave  desissāmi asaṅkhatagāmiñca
maggaṃ  taṃ  suṇātha  .  katamañca  bhikkhave asaṅkhataṃ . yo bhikkhave
rāgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo . idaṃ vuccati bhikkhave asaṅkhataṃ .
Katamo  ca  bhikkhave  asaṅkhatagāmimaggo . vipassanā . ayaṃ vuccati
bhikkhave  asaṅkhatagāmimaggo  .  iti kho bhikkhave desitaṃ vo mayā
asaṅkhataṃ .pe. Ayaṃ vo amhākaṃ anusāsanīti .pe.
   [687]  Katamo  ca  bhikkhave  asaṅkhatagāmimaggo . savitakko
savicāro samādhi. Ayaṃ vuccati bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo.
   [688]  Katamo  ca  bhikkhave  asaṅkhatagāmimaggo . avitakko
vicāramatto samādhi. Ayaṃ vuccati bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo .pe.
   [689]  Katamo  ca  bhikkhave  asaṅkhatagāmimaggo . avitakko
avicāro samādhi. Ayaṃ vuccati bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo.
   [690]  Katamo  ca  bhikkhave  asaṅkhatagāmimaggo  . suññato
samādhi. Ayaṃ vuccati bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo.
   [691]  Katamo  ca  bhikkhave  asaṅkhatagāmimaggo . animitto
samādhi. Ayaṃ vuccati bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo.
   [692]  Katamo  ca  bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo . appaṇihito
samādhi. Ayaṃ vuccati bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo.
   [693]  Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  kāye  kāyānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā
vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  .  ayaṃ  vuccati  bhikkhave
asaṅkhatagāmimaggo .pe.
   [694]  Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  vedanāsu  vedanānupassī  viharati  .pe. ayaṃ vuccati bhikkhave
asaṅkhatagāmimaggo.
   [695]  Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  citte  cittānupassī  viharati  .pe.  ayaṃ  vuccati  bhikkhave
asaṅkhatagāmimaggo.
   [696]  Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  dhammesu  dhammānupassī  viharati  .pe.  ayaṃ  vuccati bhikkhave
asaṅkhatagāmimaggo.
   [697]  Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  anuppannānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  anuppādāya
chandaṃ  janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati .
Ayaṃ vuccati bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo.
   [698]  Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  uppannānaṃ  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya  chandaṃ
janeti  vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati .
Ayaṃ vuccati bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo.
   [699]  Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  anuppannānaṃ  kusalānaṃ  dhammānaṃ  uppādāya  chandaṃ  janeti
vāyamati  viriyaṃ  ārabhati  cittaṃ  paggaṇhāti  padahati . ayaṃ vuccati
bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo.
   [700]  Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  uppannānaṃ  kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya bhiyyobhāvāya
vepullāya  bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti vāyamati viriyaṃ ārabhati
cittaṃ paggaṇhāti padahati. Ayaṃ vuccati bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo.
   [701]  Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ  iddhipādaṃ  bhāveti  .  ayaṃ
vuccati bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo.
   [702]  Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu   viriyasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ  iddhipādaṃ  bhāveti  .
Ayaṃ vuccati bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo.
   [703]  Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu   cittasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ  iddhipādaṃ  bhāveti  .
Ayaṃ vuccati bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo.
   [704]  Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ  iddhipādaṃ  bhāveti  .
Ayaṃ vuccati bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo.
   [705]  Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  saddhindriyaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ. Ayaṃ vuccati bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo.
   [706]  Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  viriyindriyaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ .pe. ayaṃ vuccati bhikkhave
asaṅkhatagāmimaggo.
   [707] Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo. Idha bhikkhave bhikkhu
satindriyaṃ bhāveti .pe. Ayaṃ vuccati bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo.
   [708] Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo. Idha bhikkhave bhikkhu
samādhindriyaṃ bhāveti .pe. Ayaṃ vuccati bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo.
   [709]  Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  paññindriyaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ. Ayaṃ vuccati bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo.
   [710]  Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  saddhābalaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  .pe. ayaṃ vuccati bhikkhave
asaṅkhatagāmimaggo.
   [711] Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo. Idha bhikkhave bhikkhu
viriyabalaṃ bhāveti .pe. Ayaṃ vuccati bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo.
   [712]  Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu satibalaṃ bhāveti .pe. Ayaṃ vuccati bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo.
   [713] Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo. Idha bhikkhave bhikkhu
samādhibalaṃ bhāveti .pe. Ayaṃ vuccati bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo.
   [714]  Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  paññābalaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ. Ayaṃ vuccati bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo.
   [715]  Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  satisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ. Ayaṃ vuccati bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo.
   [716] Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo. Idha bhikkhave bhikkhu
dhammavicayasambojjhaṅgaṃ  bhāveti  .pe. viriyasambojjhaṅgaṃ bhāveti .pe.
Pītisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  .pe.  passaddhisambojjhaṅgaṃ  bhāveti .pe.
Samādhisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  .pe.  upekkhāsambojjhaṅgaṃ  bhāveti
vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  ayaṃ
vuccati bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo.
   [717]  Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ. Ayaṃ vuccati bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo.
   [718]  Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  sammāsaṅkappaṃ bhāveti . sammāvācaṃ bhāveti . sammākammantaṃ
bhāveti  .  sammāājīvaṃ  bhāveti  .  sammāvāyāmaṃ  bhāveti .
Sammāsatiṃ bhāveti.
   [719]  Katamo ca bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  sammāsamādhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  .  ayaṃ  vuccati bhikkhave asaṅkhatagāmimaggo . iti
kho bhikkhave desitaṃ vo mayā asaṅkhataṃ desito asaṅkhatagāmimaggo .
Yaṃ  bhikkhave  satthārā  karaṇīyaṃ  sāvakānaṃ  hitesinā  anukampakena
anukampaṃ upādāya kataṃ vo taṃ mayā . etāni bhikkhave rukkhamūlāni
etāni  suññāgārāni  .  jhāyatha  bhikkhave  mā  pamādattha  mā
Pacchā vippaṭisārino ahuvattha. Ayaṃ vo amhākaṃ anusāsanīti.
   [720]  Anatañca  vo  bhikkhave desissāmi anatagāmiñca maggaṃ
taṃ  suṇātha  .  katamañca  bhikkhave  anataṃ  .pe.  (yathā asaṅkhataṃ
vitthāritaṃ tathā vitthāretabbaṃ).
   [721]  Anāsavañca  vo  bhikkhave  desissāmi anāsavagāmiñca
maggaṃ taṃ suṇātha. Katamañca bhikkhave anāsavaṃ .pe.
   [722]  Saccañca  vo  bhikkhave desissāmi saccagāmiñca maggaṃ
taṃ suṇātha. Katamañca bhikkhave saccaṃ .pe.
   [723]  Pārañca  vo  bhikkhave desissāmi pāragāmiñca maggaṃ
taṃ suṇātha. Katamañca bhikkhave pāraṃ .pe.
   [724]  Nipuṇañca  vo  bhikkhave desissāmi nipuṇagāmiñca maggaṃ
taṃ suṇātha. Katamañca bhikkhave nipuṇaṃ .pe.
   [725]  Sududdasañca  vo  bhikkhave  desissāmi sududdasagāmiñca
maggaṃ taṃ suṇātha. Katamañca bhikkhave sududdasaṃ .pe.
   [726]  Ajajjarañca  vo  bhikkhave  desissāmi ajajjaragāmiñca
maggaṃ taṃ suṇātha. Katamañca bhikkhave ajajjaraṃ .pe.
   [727]  Dhuvañca  vo  bhikkhave  desissāmi  dhuvagāmiñca maggaṃ
taṃ suṇātha. Katamañca bhikkhave dhuvaṃ .pe.
   [728] Apalokinañca 1- vo bhikkhave desissāmi apalokinagāmiñca 2-
maggaṃ taṃ suṇātha. Katamañca bhikkhave apalokinaṃ .pe.
@Footnote: 1 Ma. Yu. apalokitañca . 2 Ma. Yu. apalokitagāmiñca. evamuparipi.
   [729]  Anidassanañca  vo bhikkhave desissāmi anidassanagāmiñca
maggaṃ taṃ suṇātha. Katamañca bhikkhave anidassanaṃ .pe.
   [730]  Nippapañcaṃ ca vo bhikkhave desissāmi nippapañcagāmiñca
maggaṃ taṃ suṇātha. Katamañca bhikkhave nippapañcaṃ .pe.
   [731]  Santañca  vo  bhikkhave desissāmi santagāmiñca maggaṃ
taṃ suṇātha. Katamañca bhikkhave santaṃ .pe.
   [732]  Amatañca  vo  bhikkhave desissāmi amatagāmiñca maggaṃ
taṃ suṇātha. Katamañca bhikkhave amataṃ .pe.
   [733]  Paṇītañca  vo  bhikkhave desissāmi paṇītagāmiñca maggaṃ
taṃ suṇātha. Katamañca bhikkhave paṇītaṃ .pe.
   [734]  Sivañca  vo  bhikkhave  desissāmi  sivagāmiñca maggaṃ
taṃ suṇātha. Katamañca bhikkhave sivaṃ .pe.
   [735]  Khemañca  vo  bhikkhave desissāmi khemagāmiñca maggaṃ
taṃ suṇātha. Katamañca bhikkhave khemaṃ .pe.
   [736]  Taṇhakkhayañca  vo bhikkhave desissāmi taṇhakkhayagāmiñca
maggaṃ taṃ suṇātha. Katamañca bhikkhave taṇhakkhayaṃ .pe.
   [737]  Acchariyañca  vo  bhikkhave  desissāmi acchariyagāmiñca
maggaṃ taṃ suṇātha. Katamañca bhikkhave acchariyaṃ .pe.
   [738]  Abbhutañca  vo  bhikkhave  desissāmi  abbhutagāmiñca
maggaṃ taṃ suṇātha. Katamañca bhikkhave abbhutaṃ .pe.
   [739]  Anītikañca  vo  bhikkhave  desissāmi  anītikagāmiñca
maggaṃ taṃ suṇātha. Katamañca bhikkhave anītikaṃ .pe.
   [740] Anītikadhammañca vo bhikkhave desissāmi anītikadhammagāmiñca
maggaṃ taṃ suṇātha. Katamañca bhikkhave anītikadhammaṃ .pe.
   [741]  Nibbānañca  vo  bhikkhave  desissāmi nibbānagāmiñca
maggaṃ taṃ suṇātha. Katamañca bhikkhave nibbānaṃ .pe.
   [742]  Abyāpajjhañca  1-  vo  bhikkhave  desissāmi
abyāpajjhagāmiñca  2-  maggaṃ  taṃ  suṇātha  .  katamañca  bhikkhave
abyāpajjhaṃ .pe.
   [743]  Virāgañca vo bhikkhave desissāmi virāgagāmiñca maggaṃ
taṃ suṇātha. Katamo ca bhikkhave virāgo .pe.
   [744] Suddhiñca vo bhikkhave desissāmi suddhigāmiñca maggaṃ taṃ
suṇātha. Katamā ca bhikkhave suddhi .pe.
   [745]  Muttiñca  vo  bhikkhave desissāmi muttigāmiñca maggaṃ
taṃ suṇātha. Katamā ca bhikkhave mutti .pe.
   [746]  Anālayañca  vo  bhikkhave  desissāmi anālayagāmiñca
maggaṃ taṃ suṇātha. Katamo ca bhikkhave anālayo .pe.
   [747]  Dīpañca  vo  bhikkhave  desissāmi  dīpagāmiñca maggaṃ
taṃ suṇātha. Katamañca bhikkhave dīpaṃ .pe.
   [748]  Leṇañca  vo  bhikkhave desissāmi leṇagāmiñca maggaṃ
taṃ suṇātha. Katamañca bhikkhave leṇaṃ .pe.
@Footnote: 1 Ma. abyābajjhañca . 2 Ma. abyābajjhagāmiñca. evamuparipi.
   [749]  Tāṇañca  vo  bhikkhave desissāmi tāṇagāmiñca maggaṃ
taṃ suṇātha. Katamañca bhikkhave tāṇaṃ .pe.
   [750]  Saraṇañca  vo  bhikkhave desissāmi saraṇagāmiñca maggaṃ
taṃ suṇātha. Katamañca bhikkhave saraṇaṃ .pe.
   [751] Parāyanañca vo bhikkhave desissāmi parāyanagāmiñca maggaṃ
taṃ  suṇātha . katamañca bhikkhave parāyanaṃ . yo bhikkhave rāgakkhayo
dosakkhayo  mohakkhayo  .  idaṃ vuccati bhikkhave parāyanaṃ . katamo
ca bhikkhave parāyanagāmimaggo . kāyagatāsati . ayaṃ vuccati bhikkhave
parāyanagāmimaggo  .  iti  kho bhikkhave desitaṃ vo mayā parāyanaṃ
desito  parāyanagāmimaggo . yaṃ bhikkhave satthārā karaṇīyaṃ sāvakānaṃ
hitesinā  anukampakena  anukampaṃ  upādāya  kataṃ  vo taṃ mayā .
Etāni bhikkhave rukkhamūlāni etāni suññāgārāni . jhāyatha bhikkhave
mā  pamādattha  mā  pacchā  vippaṭisārino  ahuvattha  . ayaṃ vo
amhākaṃ anusāsanīti. (yathā asaṅkhataṃ vitthāritaṃ tathā vitthāretabbaṃ).
          Dutiyo vaggo samatto.
            Tassuddānaṃ
    asaṅkhataṃ anataṃ anāsavaṃ       saccañca pāraṃ nipuṇaṃ sududdasaṃ
    ajajjarantaṃ 1- dhuvaṃ apalokinaṃ  anidassanaṃ nippapañcasantaṃ.
    Amataṃ paṇītañca sivañca khemaṃ    taṇhakkhayo acchariyañca abbhutaṃ
    anītikaṃ anītikadhammaṃ          nibbānametaṃ sugatena desitaṃ.
@Footnote: 1 Ma. ajajjaraṃ.
     Abyāpajjho virāgo ca      suddhi mutti anālayo
     dīpaṃ leṇañca tāṇañca       saraṇañca parāyananti.
          Asaṅkhatasaṃyuttaṃ samattaṃ.
            ------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 444-454. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=9017              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=9017              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=685&items=67              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=281              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=685              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3794              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3794              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com