ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

           Abyākatasaṃyuttaṃ
   [752] Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa
ārāme . tena kho pana samayena khemā bhikkhunī kosalesu cārikaṃ
caramānā  antarā  ca  sāvatthiṃ  antarā ca sāketaṃ toraṇavatthusmiṃ
vāsaṃ  upagatā  hoti  . atha kho rājā pasenadikosalo sāketā
sāvatthiṃ  gacchanto  antarā  ca  sāvatthiṃ antarā ca sāketaṃ 1-
toraṇavatthusmiṃ  ekarattivāsaṃ  upagacchati  2-  .  atha  kho rājā
pasenadikosalo  aññataraṃ  purisaṃ  āmantesi  ehi  tvaṃ  ambho
purisa  toraṇavatthusmiṃ  tathārūpaṃ  samaṇaṃ  vā  brāhmaṇaṃ  vā  jāna
yamahaṃ  ajja  payirupāseyyanti  .  evaṃ  devāti kho so puriso
rañño  pasenadikosalassa  paṭissutvā  kevalakappaṃ  toraṇavatthuṃ  3-
āhiṇḍanto  nāddasa  tathārūpaṃ  samaṇaṃ  vā  brāhmaṇaṃ  vā  yaṃ
rājā pasenadikosalo payirupāseyya.
   [753]  Addasā  kho so puriso khemaṃ bhikkhuniṃ toraṇavatthusmiṃ
vāsaṃ  upagataṃ  disvāna  yena  rājā  pasenadikosalo  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  rājānaṃ  pasenadikosalaṃ  etadavoca  natthi  kho deva
toraṇavatthusmiṃ  tathārūpo  samaṇo  vā  brāhmaṇo  vā  yaṃ devo
payirupāseyya  .  atthi  ca  kho deva khemā nāma bhikkhunī tassa
bhagavato  sāvikā  arahato  sammāsambuddhassa  .  tassā  kho pana
@Footnote: 1 Ma. Yu. antarā ca sāketaṃ antarā ca sāvatthiṃ. 2 Ma. Yu. upagacchi.
@3 Yu. toraṇavatthusmiṃ.
Ayyāya   evaṃkalyāṇo   kittisaddo   abbhuggato   paṇḍitā
byattā  medhāvinī  bahussutā  cittakathī  1-  kalyāṇapaṭibhāṇāti .
Taṃ devo payirupāsatūti.
   [754]  Atha  kho rājā pasenadikosalo yena khemā bhikkhunī
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  khemaṃ  bhikkhuniṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho rājā pasenadikosalo khemaṃ bhikkhuniṃ
etadavoca  kiṃ  nu  kho  ayye  hoti tathāgato paraṃ maraṇāti .
Abyākataṃ kho etaṃ mahārāja bhagavatā hoti tathāgato paraṃ maraṇāti.
Kiṃ panayye na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti . etampi kho mahārāja
abyākataṃ  bhagavatā  na  hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇāti . kiṃ nu
kho  ayye  hoti  ca  na  ca  hoti tathāgato paraṃ maraṇāti .
Abyākataṃ kho etaṃ mahārāja bhagavatā hoti ca na ca hoti tathāgato
paraṃ  maraṇāti  .  kiṃ  panayye neva hoti na na hoti tathāgato
paraṃ  maraṇāti  .  etampi  kho mahārāja abyākataṃ bhagavatā neva
hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti.
   [755]  Kiṃ nu kho ayye hoti tathāgato paraṃ maraṇāti iti
puṭṭhā samānā abyākataṃ kho etaṃ mahārāja bhagavatā hoti tathāgato
paraṃ maraṇāti vadesi . kiṃ panayye na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti
iti  puṭṭhā  samānā  etampi kho mahārāja abyākataṃ bhagavatā na
hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇāti vadesi . kiṃ nu kho ayye hoti
@Footnote: 1 Ma. cittakathā.
Ca  na  ca  hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇāti  iti puṭṭhā samānā
abyākataṃ  kho  etaṃ  mahārāja  bhagavatā  hoti  ca na ca hoti
tathāgato  paraṃ  maraṇāti  vadesi . kiṃ panayye neva hoti na na
hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇāti  iti  puṭṭhā samānā etampi kho
mahārāja  abyākataṃ bhagavatā neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ
maraṇāti  vadesi . ko nu kho ayye hetu ko paccayo yenetaṃ
abyākataṃ bhagavatāti.
   [756]  Tenahi mahārāja taññevettha paṭipucchissāmi yathā te
khameyya tathā naṃ byākareyyāsi . taṃ kiṃ maññasi mahārāja atthi te
koci  gaṇako vā muddiko vā saṅkhāyako vā yo pahoti gaṅgāya
vālikaṃ  gaṇetuṃ  ettakā  vālikā iti vā ettakāni vālikasatāni
iti  vā  ettakāni  vālikasahassāni  iti  vā  ettakāni
vālikasatasahassāni iti vāti . no hetaṃ ayye . atthi pana te
koci gaṇako vā muddiko vā saṅkhāyako vā yo pahoti mahāsamudde
udakaṃ  gaṇetuṃ  ettakāni  udakāḷhakāni  iti  vā  ettakāni
udakāḷhakasatāni  iti  vā  ettakāni  udakāḷhakasahassāni  iti
vā  ettakāni  udakāḷhakasatasahassāni  iti  vāti  .  no hetaṃ
ayye  . taṃ kissa hetu . mahayye samuddo gambhīro appameyyo
duppariyogāhoti 1-.
   [757]  Evameva  kho  mahārāja  yena  rūpena  tathāgataṃ
@Footnote: 1 duppariyogāḷhoti vā pāṭho.
Paññāpayamāno  paññapeyya  1-  taṃ  rūpaṃ  tathāgatassa  pahīnaṃ
ucchinnamūlaṃ  tālāvatthukataṃ  anabhāvaṅgataṃ  āyatiṃ  anuppādadhammaṃ .
Rūpasaṅkhyā  vimutto  kho  mahārāja  tathāgato gambhīro appameyyo
duppariyogāho  seyyathāpi  mahārāja  2-  mahāsamuddo  .  hoti
tathāgato paraṃ maraṇātipi na upeti na hoti tathāgato paraṃ maraṇātipi
na upeti hoti ca na ca hoti tathāgato paraṃ maraṇātipi na upeti
neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇātipi na upeti.
   {757.1}   Yāya   vedanāya   tathāgataṃ  paññāpayamāno
paññapeyya   sā   vedanā  tathāgatassa  pahīnā  ucchinnamūlā
tālāvatthukatā   anabhāvaṅgatā   āyatiṃ   anuppādadhammā  .
Vedanāsaṅkhyā   vimutto  kho  mahārāja  tathāgato  gambhīro
appameyyo  duppariyogāho  seyyathāpi  mahārāja  mahāsamuddo .
Hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇātipi na upeti na hoti tathāgato paraṃ
maraṇātipi  na upeti hoti ca na ca hoti tathāgato paraṃ maraṇātipi
na upeti neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇātipi na upeti.
   {757.2}  Yāya  saññāya  tathāgataṃ  .pe. yehi saṅkhārehi
tathāgataṃ  paññāpayamāno  paññapeyya  te  saṅkhārā  tathāgatassa
pahīnā   ucchinnamūlā   tālāvatthukatā   anabhāvaṅgatā   āyatiṃ
anuppādadhammā   .  saṅkhārasaṅkhyā  vimutto  kho  mahārāja
tathāgato     gambhīro     appameyyo    duppariyogāho
seyyathāpi  mahārāja  mahāsamuddo  .  hoti  tathāgato  paraṃ
maraṇātipi  na  upeti  na  hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇātipi  na
@Footnote: 1 Ma. Yu. paññāpeyya. evamuparipi. 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. evamuparipi.
Upeti  hoti  ca  na ca hoti tathāgato paraṃ maraṇātipi na upeti
neva  hoti  na  na  hoti tathāgato paraṃ maraṇātipi na upeti .
Yena   viññāṇena   tathāgataṃ   paññāpayamāno   paññapeyya
taṃ   viññāṇaṃ   tathāgatassa   pahīnaṃ  ucchinnamūlaṃ  tālāvatthukataṃ
anabhāvaṅgataṃ   āyatiṃ   anuppādadhammaṃ   .   viññāṇasaṅkhyā
vimutto   kho   mahārāja   tathāgato  gambhīro  appameyyo
duppariyogāho  seyyathāpi  mahārāja  mahāsamuddo  .  hoti
tathāgato  paraṃ  maraṇātipi  na  upeti  na  hoti  tathāgato  paraṃ
maraṇātipi  na  upeti  hoti  ca  na  ca  hoti  tathāgato  paraṃ
maraṇātipi  na  upeti  neva  hoti  na  na hoti tathāgato paraṃ
maraṇātipi  na  upetīti  .  atha  kho  rājā  pasenadikosalo
khemāya   bhikkhuniyā   bhāsitaṃ   abhinanditvā   anumoditvā
uṭṭhāyāsanā  khemaṃ  bhikkhuniṃ   abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
pakkāmi.
   [758] Atha kho rājā pasenadikosalo aparena samayena yena
bhagavā   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ   abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno kho rājā pasenadikosalo
bhagavantaṃ etadavoca kiṃ nu kho bhante hoti tathāgato paraṃ maraṇāti.
Abyākataṃ kho etaṃ mahārāja mayā hoti tathāgato paraṃ maraṇāti .
Kiṃ  pana  bhante  na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti . etampi kho
mahārāja  abyākataṃ  mayā  na  hoti  tathāgato  paraṃ maraṇāti .
Kiṃ  nu  kho  bhante  hoti  ca  na  ca  hoti  tathāgato  paraṃ
Maraṇāti  .  abyākataṃ  kho  etaṃ  mahārāja  mayā hoti ca na
ca  hoti  tathāgato  paraṃ  māṇāti . kiṃ pana bhante neva hoti
na  na  hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇāti . etampi kho mahārāja
abyākataṃ  mayā neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti .
Kiṃ  nu  kho  bhante  hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇāti iti puṭṭho
samāno  abyākataṃ  kho  etaṃ  mahārāja  mayā  hoti  tathāgato
paraṃ  maraṇāti  vadesi  .pe.  kiṃ  pana bhante neva hoti na na
hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇāti  iti  puṭṭho samāno etampi kho
mahārāja  abyākataṃ  mayā  neva  hoti  na  na  hoti tathāgato
paraṃ  maraṇāti  vadesi  .  ko nu kho bhante hetu ko paccayo
yenetaṃ abyākataṃ bhagavatāti.
   [759]  Tenahi  mahārāja  taññevettha  paṭipucchissāmi  yathā
te  khameyya  tathā  naṃ byākareyyāsi . taṃ kiṃ maññasi mahārāja
atthi  te  koci  gaṇako  vā  muddiko vā saṅkhāyako vā yo
pahoti  gaṅgāya  vālikaṃ  gaṇetuṃ ettakā vālikā iti vā .pe.
Ettakāni  vālikasatasahassāni  iti  vāti  . no hetaṃ bhante .
Atthi  pana  te  koci  gaṇako  vā muddiko vā saṅkhāyako vā
yo  pahoti  mahāsamudde  udakaṃ  gaṇetuṃ  ettakāni  udakāḷhakāni
iti  vā  .pe.  ettakāni  udakāḷhakasatasahassāni  iti vāti .
No hetaṃ bhante . taṃ kissa hetu . mahā hi 1- bhante samuddo
@Footnote: 1 Ma. Yu. hisaddo na dissati.
Gambhīro appameyyo duppariyogāhoti.
   [760]  Evameva  kho  mahārāja  yena  rūpena  tathāgataṃ
paññāpayamāno   paññapeyya   taṃ   rūpaṃ   tathāgatassa   pahīnaṃ
ucchinnamūlaṃ  tālāvatthukataṃ  anabhāvaṅgataṃ  āyatiṃ  anuppādadhammaṃ .
Rūpasaṅkhyā  vimutto  kho  mahārāja  tathāgato gambhīro appameyyo
duppariyogāho  seyyathāpi  mahārāja  samuddo  .  hoti tathāgato
paraṃ  maraṇātipi  na  upeti  .  na hoti tathāgato paraṃ maraṇātipi
na upeti hoti ca na ca hoti tathāgato paraṃ maraṇātipi na upeti
neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇātipi na upeti . Yāya
vedanāya. Yāya saññāya. Yehi saṅkhārehi.
   {760.1}   Yena   viññāṇena  tathāgataṃ  paññāpayamāno
paññapeyya   taṃ   viññāṇaṃ   tathāgatassa   pahīnaṃ   ucchinnamūlaṃ
tālāvatthukataṃ   anabhāvaṅgataṃ   āyatiṃ   anuppādadhammaṃ   .
Viññāṇasaṅkhyā   vimutto  kho  mahārāja  tathāgato  gambhīro
appameyyo  duppariyogāho  seyyathāpi  mahārāja  mahāsamuddo .
Hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇātipi  na  upeti  na  hoti tathāgato
paraṃ  maraṇātipi  na  upeti  hoti  ca na ca hoti tathāgato paraṃ
maraṇātipi  na  upeti  neva  hoti  na  na  hoti tathāgato paraṃ
maraṇātipi na upetīti.
   [761]  Acchariyaṃ  bhante abbhutaṃ bhante yatra hi nāma satthu
ceva  sāvikāya  ca  atthena  attho  byañjanena  byañjanaṃ
Saṃsandissati  samessati  na  vihāyissati  1-  yadidaṃ  aggapadasmiṃ .
Ekamidāhaṃ  bhante  samayaṃ  khemaṃ  bhikkhuniṃ  upasaṅkamitvā  etamatthaṃ
apucchiṃ  .  sāpi  me  ayyā etehi padehi etehi byañjanehi
etamatthaṃ  byākāsi  seyyathāpi  bhagavā  . acchariyaṃ bhante abbhutaṃ
bhante  yatra  hi  nāma  satthu ceva sāvikāya ca atthena attho
byañjanena   byañjanaṃ   saṃsandissati  samessati  na  vihāyissati
yadidaṃ  aggapadasmiṃ  .  handadāni  mayaṃ  bhante  gacchāma  bahukiccā
mayaṃ  bahukaraṇīyāti  .  yassadāni  tvaṃ  mahārāja kālaṃ maññasīti .
Atha  kho  rājā  pasenadikosalo  bhagavato  bhāsitaṃ  abhinanditvā
anumoditvā   uṭṭhāyāsanā   bhagavantaṃ   abhivādetvā  padakkhiṇaṃ
katvā pakkāmīti. Paṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 455-462. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=9223              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=9223              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=752&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=282              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=752              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3815              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3815              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com