ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [773]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā  ca sārīputto āyasmā ca
mahākoṭṭhito  bārāṇasiyaṃ  viharanti  isipatane  migadāye  .pe.
Sāyeva pucchā . ko nu kho āvuso hetu ko paccayo yenetaṃ
abyākataṃ bhagavatāti.
   [774] Rūpaṃ kho āvuso ajānato apassato yathābhūtaṃ rūpasamudayaṃ
ajānato  apassato  yathābhūtaṃ  rūpanirodhaṃ  ajānato  apassato
yathābhūtaṃ  rūpanirodhagāminīpaṭipadaṃ  ajānato  apassato  yathābhūtaṃ  hoti
tathāgato  paraṃ  maraṇātipissa  hoti  .  na  hoti  tathāgato paraṃ
maraṇātipissa hoti . hoti ca na ca hoti tathāgato paraṃ maraṇātipissa
hoti  .  neva  hoti  na  na  hoti tathāgato paraṃ maraṇātipissa
hoti . vedanaṃ . saññaṃ . saṅkhāre . viññāṇaṃ ajānato apassato
yathābhūtaṃ  viññāṇasamudayaṃ  ajānato  apassato  yathābhūtaṃ  viññāṇanirodhaṃ
ajānato    apassato    yathābhūtaṃ    viññāṇanirodhagāminīpaṭipadaṃ
ajānato  apassato  yathābhūtaṃ  hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇātipissa
hoti  .  na  hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇātipissa hoti . hoti
ca  na  ca  hoti tathāgato paraṃ maraṇātipissa hoti . neva hoti
na na hoti tathāgato paraṃ maraṇātipissa hoti.
   [775] Rūpañca kho āvuso jānato passato yathābhūtaṃ rūpasamudayaṃ
jānato  passato  yathābhūtaṃ  rūpanirodhaṃ  jānato  passato  yathābhūtaṃ
rūpanirodhagāminīpaṭipadaṃ  jānato  passato  yathābhūtaṃ  hoti  tathāgato
Paraṃ maraṇātipissa na hoti .pe. neva hoti na na hoti tathāgato
paraṃ  maraṇātipissa  na  hoti  na vedanaṃ . saññaṃ . saṅkhāre .
Viññāṇaṃ   jānato  passato  yathābhūtaṃ  viññāṇasamudayaṃ  jānato
passato   yathābhūtaṃ  viññāṇanirodhaṃ  jānato  passato  yathābhūtaṃ
viññāṇanirodhagāminīpaṭipadaṃ  jānato  passato  yathābhūtaṃ  hoti tathāgato
paraṃ  maraṇātipissa  na hoti . na hoti tathāgato paraṃ maraṇātipissa
na  hoti  .  hoti  ca  na ca hoti tathāgato paraṃ maraṇātipissa
na  hoti  .  neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇātipissa
na hoti . ayaṃ kho āvuso hetu ayaṃ paccayo yenetaṃ abyākataṃ
bhagavatāti. Catutthaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 470-471. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=9538              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=9538              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=773&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=285              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=773              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3850              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3850              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com