ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [779]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā  ca sārīputto āyasmā ca
mahākoṭṭhito  bārāṇasiyaṃ  viharanti  isipatane migadāye . atha kho
āyasmā   sārīputto   sāyaṇhasamayaṃ   paṭisallānā   vuṭṭhito
yenāyasmā  mahākoṭṭhito  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā
mahākoṭṭhitena  saddhiṃ sammodi sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho āyasmā sārīputto
āyasmantaṃ  mahākoṭṭhitaṃ  etadavoca  kiṃ  nu  kho  āvuso
mahākoṭṭhitā hoti tathāgato paraṃ maraṇāti .pe. kiṃ panāvuso neva
hoti  na  na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti . iti puṭṭho samāno
etampi  kho  āvuso  abyākataṃ bhagavatā neva hoti na na hoti
tathāgato  paraṃ  maraṇāti vadesi . ko nu kho āvuso hetu ko
paccayo yenetaṃ abyākataṃ bhagavatāti.
   [780]  Rūpārāmassa  kho  āvuso  rūparatassa  rūpasammuditassa
rūpanirodhaṃ  ajānato  apassato  yathābhūtaṃ  hoti  tathāgato  paraṃ
maraṇātipissa  hoti . na hoti tathāgato paraṃ maraṇātipissa hoti .
Hoti ca na ca hoti tathāgato paraṃ maraṇātipissa hoti . Neva hoti
na  na  hoti  tathāgato  paraṃ maraṇātipissa hoti . vedanārāmassa
kho  āvuso  vedanāratassa vedanāsammuditassa vedanānirodhaṃ ajānato
apassato  yathābhūtaṃ  hoti  tathāgato  paraṃ maraṇātipissa hoti .pe.
Saññārāmassa  kho  āvuso  .  saṅkhārārāmassa  kho āvuso .
Viññāṇārāmassa  kho  āvuso  viññāṇaratassa  viññāṇasammuditassa
viññāṇanirodhaṃ  ajānato  apassato  yathābhūtaṃ  hoti  tathāgato  paraṃ
maraṇātipissa  hoti  .pe.  neva  hoti  na  na  hoti tathāgato
paraṃ maraṇātipissa hoti.
   [781] Na rūpārāmassa kho āvuso na rūparatassa na rūpasammuditassa
rūpanirodhaṃ jānato passato yathābhūtaṃ hoti tathāgato  paraṃ maraṇātipissa
na hoti .pe. Neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇātipissa na hoti.
Na vedanārāmassa kho āvuso . na saññārāmassa kho āvuso .
Na saṅkhārārāmassa kho āvuso . na viññāṇārāmassa kho āvuso
na  viññāṇaratassa  na  viññāṇasammuditassa  viññāṇanirodhaṃ  jānato
passato yathābhūtaṃ hoti tathāgato paraṃ maraṇātipissa na hoti. Na hoti
Tathāgato .pe. neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇātipissa
na  hoti  .  ayampi  1-  kho  āvuso  hetu  ayaṃ  paccayo
yenetaṃ abyākataṃ bhagavatāti.
   [782] Siyā panāvuso aññopi pariyāyo yena pariyāyenetaṃ 2-
abyākataṃ  bhagavatāti  . siyā āvuso . bhavārāmassa kho āvuso
bhavaratassa  bhavasammuditassa  bhavanirodhaṃ  ajānato  apassato  yathābhūtaṃ
hoti tathāgato paraṃ maraṇātipissa hoti .pe. neva hoti na na hoti
tathāgato paraṃ maraṇātipissa hoti.
   [783] Na bhavārāmassa kho āvuso na bhavaratassa na bhavasammuditassa
bhavanirodhaṃ  jānato passato yathābhūtaṃ hoti tathāgato paraṃ maraṇātipissa
na hoti .pe. neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇātipissa
na hoti. Ayampi kho āvuso pariyāyo yenetaṃ abyākataṃ bhagavatāti.
   [784]  Siyā  panāvuso aññopi pariyāyo yenetaṃ abyākataṃ
bhagavatāti  .  siyā  āvuso  .  upādānārāmassa  kho āvuso
upādānaratassa   upādānasammuditassa   upādānanirodhaṃ   ajānato
apassato  yathābhūtaṃ  hoti  tathāgato  paraṃ maraṇātipissa hoti .pe.
Neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇātipissa hoti.
   [785]  Na  upādānārāmassa kho āvuso na upādānaratassa
na  upādānasammuditassa  upādānanirodhaṃ  jānato  passato  yathābhūtaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ kho. 2 Ma. yenetaṃ. Yu. yena etaṃ.
Hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇātipissa  na  hoti  .pe. neva hoti
na  na  hoti  tathāgato paraṃ maraṇātipissa na hoti . ayampi kho
āvuso pariyāyo yenetaṃ abyākataṃ bhagavatāti.
   [786]  Siyā  panāvuso aññopi pariyāyo yenetaṃ abyākataṃ
bhagavatāti . siyā āvuso . taṇhārāmassa kho āvuso taṇhāratassa
taṇhāsammuditassa   taṇhānirodhaṃ   ajānato   apassato  yathābhūtaṃ
hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇātipissa  hoti  .pe.  neva hoti na
na hoti tathāgato paraṃ maraṇātipissa hoti.
   [787]  Na  taṇhārāmassa  kho  āvuso na taṇhāratassa na
taṇhāsammuditassa  taṇhānirodhaṃ  jānato  passato  yathābhūtaṃ  hoti
tathāgato  paraṃ  maraṇātipissa  na  hoti  .pe. neva hoti na na
hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇātipissa  na hoti . ayaṃ kho āvuso
pariyāyo  yenetaṃ  abyākataṃ  bhagavatāti . siyā panāvuso aññopi
pariyāyo  yenetaṃ  abyākataṃ  bhagavatāti  .  etthadāni  āvuso
sārīputta  ito  uttariṃ  kiṃ  icchasi  taṇhāsaṅkhayavimuttassa  āvuso
sārīputta bhikkhuno vattaṃ 1- natthi paññāpanāyāti. Chaṭṭhaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 472-475. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=9586              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=9586              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=779&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=287              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=779              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com