ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [794]  Atha  kho  vacchagotto  paribbājako  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno
kho  vacchagotto  paribbājako  bhagavantaṃ etadavoca kiṃ nu kho bho
gotama sassato lokoti . abyākataṃ kho etaṃ vaccha mayā sassato
lokoti  .pe.  kiṃ  pana  bho  gotama  neva hoti na na hoti
tathāgato  paraṃ  maraṇāti  .  etampi  kho  vaccha abyākataṃ mayā
neva  hoti  na  na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti . ko nu kho
bho  gotama  hetu  ko  paccayo yena aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ
evaṃ  puṭṭhānaṃ evaṃ veyyākaraṇaṃ hoti sassato lokoti vā .pe.
Neva  hoti  na na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti vā . ko pana
bho  gotama  hetu  ko  paccayo  yena  bhoto  gotamassa evaṃ
puṭṭhassa  na  evaṃ  veyyākaraṇaṃ  hoti  sassato  lokotipi .pe.
Neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇātipīti.
   [795]  Aññatitthiyā  kho  vaccha  paribbājakā  rūpaṃ attato
samanupassanti  rūpavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā rūpaṃ rūpasmiṃ vā
@Footnote: 1 Ma. tamatthaṃ.
Attānaṃ  .  vedanaṃ  attato  samanupassanti  .pe. saññaṃ saṅkhāre
viññāṇaṃ   attato   samanupassanti  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ
attani  vā  viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  .  tasmā
aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  evaṃ  puṭṭhānaṃ evaṃ veyyākaraṇaṃ hoti
sassato  lokoti  vā  .pe.  neva hoti na na hoti tathāgato
paraṃ  maraṇāti  vā . tathāgato ca kho vaccha arahaṃ sammāsambuddho
na  rūpaṃ  attato  samanupassati  na rūpavantaṃ vā attānaṃ na attani
vā rūpaṃ na rūpasmiṃ vā attānaṃ na vedanaṃ attato samanupassati .pe.
Na  saññaṃ  .  na  saṅkhāre  .  na viññāṇaṃ attato samanupassati
na  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  na  attani  vā  viññāṇaṃ  na
viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  .  tasmā  tathāgatassa  evaṃ  puṭṭhassa
na  evaṃ  veyyākaraṇaṃ  hoti sassato lokotipi .pe. neva hoti
na na hoti tathāgato paraṃ maraṇātipīti.
   [796]  Atha  kho  vacchagotto  paribbājako  uṭṭhāyāsanā
yenāyasmā  mahāmoggallāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā āyasmatā
mahāmoggallānena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno kho vacchagotto
paribbājako  āyasmantaṃ  mahāmoggallānaṃ  etadavoca  kiṃ  nu  kho
bho  moggallāna  sassato  lokoti  . abyākataṃ kho etaṃ vaccha
bhagavatā  sassato  lokoti  .pe.  kiṃ  pana  bho  moggallāna
Neva  hoti  na  na hoti tathāgato paraṃ maraṇāti . etampi kho
vaccha  abyākataṃ  bhagavatā  neva  hoti na na hoti tathāgato paraṃ
maraṇāti  .  ko  nu  kho  bho  moggallāna hetu ko paccayo
yena   aññatitthiyānaṃ   paribbājakānaṃ   evaṃ  puṭṭhānaṃ  evaṃ
veyyākaraṇaṃ  hoti  sassato  lokoti  vā  .pe.  neva  hoti
na  na  hoti  tathāgato  paraṃ  maraṇāti  vā  .  ko pana bho
moggallāna  hetu  ko  paccayo  yena  samaṇassa  gotamassa
evaṃ  puṭṭhassa  na  evaṃ  veyyākaraṇaṃ  hoti  sassato  lokotipi
.pe. Neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇātipīti.
   [797]  Aññatitthiyā  kho  vaccha  paribbājakā  rūpaṃ attato
samanupassanti  rūpavantaṃ  vā  attānaṃ  attani  vā rūpaṃ rūpasmiṃ vā
attānaṃ . vedanaṃ attato samanupassanti .pe. saññaṃ . saṅkhāre.
Viññāṇaṃ   attato   samanupassanti  viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ
attani  vā  viññāṇaṃ  viññāṇasmiṃ  vā  attānaṃ  .  tasmā
aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  evaṃ  puṭṭhānaṃ evaṃ veyyākaraṇaṃ hoti
sassato lokoti vā .pe. neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ
maraṇāti  vā  .  tathāgato ca kho vaccha arahaṃ sammāsambuddho na
rūpaṃ  attato  samanupassati  na rūpavantaṃ vā attānaṃ na attani vā
rūpaṃ na rūpasmiṃ vā attānaṃ . na vedanaṃ attato samanupassati .pe.
Na  saññaṃ  .  na saṅkhāre . na viññāṇaṃ attato samanupassati na
Viññāṇavantaṃ  vā  attānaṃ  na  attani vā viññāṇaṃ na viññāṇasmiṃ
vā  attānaṃ  .  tasmā  tathāgatassa  evaṃ  puṭṭhassa  na  evaṃ
veyyākaraṇaṃ  hoti  sassato  lokotipi  asassato lokotipi antavā
lokotipi  anantavā  lokotipi  taṃ  jīvaṃ  taṃ  sarīrantipi aññaṃ jīvaṃ
aññaṃ  sarīrantipi  hoti  tathāgato paraṃ maraṇātipi na hoti tathāgato
paraṃ  maraṇātipi  hoti  ca  na  ca  hoti tathāgato paraṃ maraṇātipi
neva hoti na na hoti tathāgato paraṃ maraṇātipīti.
   [798]  Acchariyaṃ  bho  moggallāna  abbhutaṃ bho moggallāna
yattha  hi nāma satthu ceva sāvakassa ca atthena attho byañjanena
byañjanaṃ  saṃsandissati  samessati  na  vihāyissati yadidaṃ aggapadasmiṃ .
Idānāhaṃ  bho  moggallāna  samaṇaṃ  gotamaṃ  upasaṅkamitvā etamatthaṃ
apucchiṃ  samaṇopi  me  gotamo  etehi padehi etehi byañjanehi
etamatthaṃ  byākāsi  seyyathāpi  bhavaṃ moggallāno . acchariyaṃ bho
moggallāna  abbhutaṃ  bho  moggallāna  yattha  hi  nāma  satthu
ceva  sāvakassa  ca  atthena attho byañjanena byañjanaṃ saṃsandissati
samessati na vihāyissati yadidaṃ aggapadasminti. Aṭṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 480-483. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=9744              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=9744              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=794&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=289              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=794              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com