ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [799]  Atha  kho  vacchagotto  paribbājako  yena  bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinno
kho  vacchagotto  paribbājako  bhagavantaṃ  etadavoca  purimāni  bho
Gotama   divasāni  purimatarāni  sambahulānaṃ  aññatitthiyānaṃ  1-
samaṇabrāhmaṇaparibbājakānaṃ     kutuhalasālāyaṃ     sannisinnānaṃ
sannipatitānaṃ  ayamantarākathā  udapādi  ayaṃ  kho  pūraṇo  kassapo
saṅghī ceva gaṇī ca gaṇācariyo ca ñāto yasassī titthakaro sādhusammato
bahujanassa  so  2-  sāvakaṃ  abbhatītaṃ kālakataṃ upapattīsu byākaroti
asu  amutra  upapanno  asu amutra upapannoti . yopissa sāvako
uttamapuriso  paramapuriso  paramapattipatto  tampi  sāvakaṃ  abbhatītaṃ
kālakataṃ  upapattīsu  byākaroti  asu  amutra  upapanno asu amutra
upapannoti.
   {799.1} Ayampi kho makkhali gosālo . ayampi kho nigaṇṭho
nāṭaputto . ayampi kho sañjayo 3- velaṭṭhaputto . ayampi kho
pakudho kaccāno 4- . ayampi kho ajito kesakambalo saṅghī ceva
gaṇī ca gaṇācariyo ca ñāto yasassī titthakaro sādhusammato bahujanassa
sopi  sāvakaṃ  abbhatītaṃ  kālakataṃ  uppattīsu  byākaroti asu amutra
upapanno  asu  amutra  upapannoti . yopissa sāvako uttamapuriso
paramapuriso  paramapattipatto  taṃpi  sāvakaṃ  abbhatītaṃ kālakataṃ upapattīsu
byākaroti asu amutra upapanno asu amutra upapannoti.
   {799.2} Ayampi kho samaṇo gotamo saṅghī ceva gaṇī ca gaṇācariyo
ca  ñāto  yasassī  titthakaro  sādhusammato  bahujanassa sopi sāvakaṃ
abbhatītaṃ  kālakataṃ  upapattīsu  byākaroti  asu amutra upapanno asu
@Footnote: 1 Ma. Yu. nānātitthiyānaṃ. 2 Ma. Yu. sopi . 3 Ma. sañcayo . 4 Yu. pakuddho
@kaccāyano.
Amutra upapannoti . yo ca khvassa 1- sāvako uttamapuriso .pe.
Asu amutra upapanno asu amutra upapannoti . apica kho naṃ evaṃ
byākaroti  acchejji  taṇhaṃ  vivattayi  saññojanaṃ  sammāmānābhisamayā
antamakāsi dukkhassāti . tassa mayhaṃ bho gotama ahudeva kaṅkhā ahu
vicikicchā kathañhi 2- nāma samaṇassa gotamassa dhammo abhiññeyyoti 3-.
   [800]  Alañhi  te  vaccha kaṅkhituṃ alaṃ vicikicchituṃ kaṅkhāniye
ca  pana  te  ṭhāne  vicikicchā uppannā . saupādānassa khvāhaṃ
vaccha  upapattiṃ  paññapemi  no  anupādānassa  . seyyathāpi vaccha
aggi  saupādāno  jalati  no  anupādāno evameva khvāhaṃ vaccha
saupādānassa   upapattiṃ  paññapemi  no  anupādānassāti  .
Yasmiṃ bho gotama samaye acci vātena khittā dūraṃpi gacchati imissā
pana  bhavaṃ  gotamo  kiṃ upādānasmiṃ paññapetīti . yasmiṃ kho vaccha
samaye  acci  vātena  khittā  dūraṃ  gacchati  tamahaṃ  vātupādānaṃ
paññapemi  vāto  hissa  vaccha  tasmiṃ  samaye upādānaṃ hotīti .
Yasmiṃ 4- bho gotama samaye imañca kāyaṃ nikkhipati satto ca aññataraṃ
kāyaṃ  anupapanno hoti . imassa pana bhavaṃ gotamo kiṃ upādānasmiṃ
paññapetīti . yasmiṃ kho vaccha samaye imañca kāyaṃ nikkhipati satto ca
aññataraṃ  kāyaṃ  anupapanno  hoti  tamahaṃ  taṇhupādānaṃ  vadāmi
taṇhā hissa vaccha tasmiṃ samaye upādānaṃ hotīti. Navamaṃ.
@Footnote: 1 Ma. yo pissa sāvako . 2 Ma. kathaṃ nāma . 3 Yu. dhammābhiññeyyāti.
@4 Ma. yasmiṃ ca pana bho .... Yu. yasmiṃ pana bho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 483-485. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=9817              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=9817              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=799&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=290              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=799              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3851              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3851              Contents of The Tipitaka Volume 18 https://84000.org/tipitaka/read/?index_18 https://84000.org/tipitaka/english/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]