ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1657]  Ye hi keci bhikkhave atītamaddhānaṃ kulaputtā sammā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā  yathābhūtaṃ  abhisamesuṃ  sabbe  te
cattāri  ariyasaccāni  yathābhūtaṃ  abhisamesuṃ . ye hi keci bhikkhave
anāgatamaddhānaṃ  kulaputtā  sammā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā
Yathābhūtaṃ  abhisamessanti  sabbe  te  cattāri  ariyasaccāni yathābhūtaṃ
abhisamessanti  .  ye  hi keci bhikkhave etarahi kulaputtā sammā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā  yathābhūtaṃ  abhisamenti  sabbe  te
cattāri  ariyasaccāni  yathābhūtaṃ  abhisamenti  . katamāni cattāri .
Dukkhaṃ  ariyasaccaṃ  dukkhasamudayo  ariyasaccaṃ  dukkhanirodho  ariyasaccaṃ
dukkhanirodhagāminīpaṭipadā ariyasaccaṃ . ye hi keci bhikkhave atītamaddhānaṃ
kulaputtā   sammā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitā  yathābhūtaṃ
abhisamesuṃ  abhisamessanti  abhisamenti  sabbe  te  imāni  cattāri
ariyasaccāni  yathābhūtaṃ  abhisamenti  .  tasmā  tiha  bhikkhave  idaṃ
dukkhanti  yogo  karaṇīyo  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yogo karaṇīyoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 521-522. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=10161              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=10161              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1657&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=384              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1657              Contents of The Tipitaka Volume 19 https://84000.org/tipitaka/read/?index_19 https://84000.org/tipitaka/english/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]